bip AA+A++
Deklaracja dostępności

XXXVII Rajd „Śladami Historii i Legend”

» Aktualności - szkoła » XXXVII Rajd „Śladami Historii i Legend”
Na pierwszym planie widać wszystkich uczestników XXXVII Rajd „Śladami Historii i Legend”, w tle "Ściana Olzy" w Rudawce Rymanowskiej.

XXXVII Rajd „Śladami Historii i Legend”

XXXVII Rajd „Śladami Historii i Legend”

W dniu 25 kwietnia 2024 roku odbył się XXXVII Rajd „Śladami Historii i Legend”. Organizatorami tej imprezy krajoznawczo – turystycznej byli: Koło PTSM „Beskid” przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Krośnie oraz Oddział PTSM w Krośnie. W rajdzie uczestniczyło 54 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie wraz z opiekunami: panią Eweliną Śliż, panią Laurą Gużkowską, panią Justyną Zubel, panią Małgorzatą Niezgodzką i panią Ewą Rząsą. Rajd od strony organizacyjnej przygotowały panie: Helena Habrat – założycielka koła, Laura Gużkowska oraz pani Ewa Rząsa we współpracy z panem Janem Barutem – prezesem Oddziału PTSM w Krośnie.

Celem rajdu było:

poznanie walorów turystyczno – krajoznawczych Beskidu Niskiego, w tym Pogórza Bukowskiego, propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci, edukacja regionalna i ekologiczna, jak również uczczenie 43 lat Koła PTSM „Beskid”. Uczestnicy imprezy odwiedzili Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej oraz Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach. W ramach programu rajdu odbyli wycieczkę pieszą Jarem Wisłoka w miejscowości Mymoń. Zobaczyli również Ścianę Olzy – wychodnie fliszu karpackiego w Rudawce Rymanowskiej oraz powędrowali głównym szlakiem beskidzkim z Puław Górnych w kierunku Kiczery. Młodzi turyści zdobywali punkty do odznak turystyki kwalifikowanej. Chętni uczestniczyli w konkursach rajdowych.

 

Wyniki konkursów są następujące:

Konkurs krajoznawczo-przyrodniczy – „Beskid Niski”

klasy IV – V:

I miejsce – Sebastian Andryszczak

II miejsce – Tymoteusz Gazda

III miejsce – Michał Uliasz

IV miejsce -  Elena Pasterczyk

V miejsce – Piotr Dreher

 

klasy VI – VIII:

I miejsce – Michał Przewoźnik i S. B.

II miejsce – Emil Zajdel

III miejsce – Oliwia Jurek

IV miejsce – Nikola Szmyd

V miejsce – Jakub Zadylak

VI miejsce – Natalia Gerula

VII miejsce – Maja Luśnia

 

Konkurs wiedzy „Co wiem o PTSM i SSM”

klasy IV – V:

I miejsce – Filip Zajdel

II miejsce – Rafał Wilk i Rafał Domaradzki

III miejsce – Maja Wojciechowska

IV miejsce – Wiktor Buba

V miejsce – Zuzanna Bryś

VI miejsce – Lena Madej i Nadia Radwańska

 

klasy VI – VIII:

I miejsce – Karolina Sawczak

II miejsce – Natalia Wroniewicz

III miejsce – Tomasz Baliński

IV miejsce – Wiktoria Galicka i Piotr Fuk

V miejsce – Izabela Winter i Amelia Smolik

VI miejsce – Katarzyna Klatka

VII miejsce – Andrzej Siwica i Maja Ryzner

VIII miejsce – Wiktoria Madej

IX miejsce – Daria Kowalewska

Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkim młodym turystom dziękujemy za udział w rajdzie i do zobaczenia za rok.

 

Opiekun Koła PTSM „Beskid”: Ewa Rząsa