bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Zajęcia dodatkowe i innowacje

» Zajęcia dodatkowe i innowacje

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I – VIII

Rok szkolny 2022/2023

 

LP. Nazwa zajęć/ koła Nauczyciel prowadzący Klasa/grupa Dzień Godzina 
1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające umiejętności czytania, pisania i liczenia p. U. Borkowska II A, II B wtorek 12.45-13.30

(od października)

2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające umiejętności czytania, pisania i liczenia p. El. Kustroń III A Środa 11:45-12:30

(od października)

3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego p. B. Cyran IV - VI poniedziałek 13.35-14.20

(od października)

4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki p. E. Śliż IV - VI poniedziałek 7.10-7.55

(od października)

5. Zajęcia rozwijające kreatywność - teatralne p. K. Truty I - IV wtorek 13:35 - 14:20

(od października)

6. Zajęcia rozwijające kreatywność - teatralne p. K. Truty V - VIII poniedziałek 13:35 - 14:20

(od października)

7. Zajęcia rozwijające zainteresowania - zajęcia plastyczne p. U. Borkowska I - IV środa 12.45 - 13.30

(od października)

9. Zajęcia sportowe - Akademia Małych Zdobywców p. E. Rząsa I A poniedziałek 11.45 - 12.30

(od października)

10. „Zaplątani” - warsztaty rękodzielnicze p. G. Wróbel IV - VIII czwartek 13.35 - 14.20

(od października)

11. Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty - I grupa B. Cyran VIII a - 1 gr. środa 13.35 - 14.20
12. Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty - II grupa B. Cyran VIII a - 2 gr. czwartek 13.35 - 14.20
13. Koło sportowe “Dziesiątka” E. Rząsa IV - VIII dziewczęta środa 14.25 - 15.10
14 Kółko matematyczne

Pitagoras

U. Borkowska II A - II B środa

co 2 tyg.

13.35

14.20

15. Kółko muzyczne z nauką gry na gitarze U. Borkowska II A – II B środa

co 2 tyg.

13.35-

14.20

16. Kółko matematyczne

“Liga matematyczna”

E. Śliż V - VI czwartek 12.45-13.30
17. Koło języka angielskiego “English Class” J. Zubel IV środa 12.45-13.30
18. Kółko sportowe

,, Drużyna’’

D. Zajchowski IV - VIII

chłopcy

poniedziałek 13.35 - 14.25
19. Kółko historyczne “Historia jest ciekawa” J. Sieniawski IV - VIII poniedziałek 15.15 - 16.00
20. Koło matematyczne- Na tropie matematyki El. Kustroń III piątek

co 2 tyg.

11:45 - 12:30
21. Koło muzyczne - flażolety El. Kustroń III piątek

co 2 tyg.

11:45 - 12:30
22. Koło przyrodnicze “Doświadczamy - odkrywamy świat” Laura Gużkowska klasy V-VIII wtorek 14.25 - 15.10
23. Koło plastyczne M. Hejnar-Litwin klasy IV-VIII wtorek co 2 tygodnie 15.15-16.00
24. Kółko muzyczne D. Habrat IV-VIII 1, 3 poniedziałek miesiąca 13.30-14.15
25. Zajęcia usprawniające umiejętności czytania, pisania i liczenia A. Gonet I środa 12.45- 13.30

 

 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 starają się podejmować działania innowacyjne. W roku szkolnym 2022/2023 w szkole realizowanych jest kilka innowacji - z zakresu historii, edukacji wczesnoszkolnej oraz ogólnoszkolnych.

 

  1. SP! Serce i Pomoc - innowacja realizowana na podstawie autorskiego programu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, mająca na celu ułatwienie adaptacji uczniom klasy IV na drugim etapie edukacyjnym. W ramach tej innowacji podejmuje się próby uczenia blokowego i przez działanie, uczniowie oceniani są opisowo - nie tylko cyfrowo, liczba ocen cyfrowych jest minimalizowana - podejmujemy też działania służące integracji grupy uczniów - bo tylko w klasie, w której panują dobre relacje możliwa jest efektywna i satysfakcjonująca praca.

 

2. Akcja - Integracja - innowacja organizacyjno - metodyczna, obejmująca swym zasięgiem wszystkie klasy, której celem jest integracja zespołów klasowych i wskazywanie dzieciom ważnych, życiowych wartości. W ramach tej innowacji uczniowie spędzają razem aktywne przerwy - bez telefonów komórkowych, wypracowują klasowe i szkolne kodeksy wartości i promują je w szkolnym środowisku, organizując różnorodne happeningi, konkursy i audycje.

 

 

W ubiegłych latach szkolnych z powodzeniem realizowaliśmy INNOWACJĘ ORGANIZACYJNA „SZKOŁA odNOWA” - która była naszym pierwszym krokiem w stronę "Budzącej się Szkoły".

Proponował on uczniom nową organizację pracy – zgodnie z ramowymi planami nauczania muszą odbywać się konkretne lekcje w ściśle określonym wymiarze godzin. Plany lekcji zostały przeorganizowane jednak w ten sposób, że zajęcia odbywają się w blokach – po dwie godziny tego samego przedmiotu lub przynajmniej przedmiotów realizujących zbliżone treści. Dzięki temu uczniowie – mając 6 lekcji – pracują z trzema nauczycielami, plecaki są lżejsze, mniej czasu poświęcają na przygotowanie się do zajęć następnego dnia, a ich uwaga nie jest rozproszona ciągłym przeskakiwaniem z tematu na temat.

 

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły – ze szczególnym naciskiem na uczniów klas IV – VIII, ponieważ w klasach wcześniejszych treści i tak realizowane są w zintegrowanych blokach tematycznych. Dzięki budowie pracowni biologicznej i chemicznej, finansowanych ze środków otrzymanych w ramach projektu „Moja wiedza – moja przyszłość” uczniowie na lekcjach będą mieli czas na wykonywanie ciekawych doświadczeń, a dzięki większym możliwościom czasowym – będą mogli wychodzić na lekcje w terenie. Postanowiliśmy też do minimum ograniczyć zadania domowe – aby nie polegały one na spisywaniu cudzych myśli z Internetu bądź angażowaniu do odrobienia pracy domowej całej rodziny, na rzecz aktywnej pracy na lekcji – w czasie których nie powinno zabraknąć czasu na napisanie wypracowania czy wykonywanie skomplikowanych obliczeń – pod kierunkiem nauczyciela. W okresie wiosennym i wczesną jesienią uczniowie otrzymają też możliwość wychodzenia na podwórko w czasie przerwy do 5. lekcji, by się dotlenić – i z większym efektem przyswajać wiedzę na ostatnich godzinach.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZPRECHAJ Z NAMI KROSNOLUDKAMI”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła ukierunkowana jest na naukę języków obcych. Z dużą skutecznością wdrożyliśmy innowację pedagogiczną - innowacyjny program nauczania dwujęzycznego realizują dzieci w klasach I – III. W całej Polsce dużą popularnością cieszą się prestiżowe szkoły ukierunkowane na nauczanie w dwóch językach. Dlaczego więc nie udostępnić tak interesującej oferty edukacyjnej naszym dzieciom? Jak wynika z badań, nauczanie w dwóch językach rozpoczęte od najmłodszych lat pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Zaletą nauczania dwujęzycznego jest również fakt, że dzieci niezwykle szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, chociaż początkowo spontanicznie się w nim nie wypowiadają. W toku dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się tym językiem, niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieje się tak, że język obcy używany do codziennych kontaktów, staje się naturalnym językiem komunikacji – uczniowie będą zwracać się do nauczyciela po niemiecku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego, szkolnego.

 

 

Nauczanie w dwóch językach w naszej szkole oparte było na założeniach innowacji pedagogicznej „Szprechaj z nami Krosnoludkami” autorstwa pani Elżbiety Korzeniowskiej. Unikatowy program nauczania dwujęzycznego uwzględnia podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej, jednocześnie zakłada realizację wybranych treści w języku niemieckim: były to zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. Pozostałe zajęcia były prowadzone tradycyjnie w języku polskim.

 

 

Dzieci dwujęzyczne:

– lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają jeden język;

– szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych;

– są pewniejsze siebie oraz bardziej wrażliwe wobec innych ludzi i kultur;

– potrafią w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikować się z otoczeniem;

– potrafią się wyrażać w sposób bardziej precyzyjny;

– wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem;

– mają większe szanse w sferze zawodowej.