bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Zajęcia dodatkowe i innowacje

» Zajęcia dodatkowe i innowacje

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I – VIII

Rok szkolny 2023/2024

 

LP.

 

Nazwa kółka

 

Prowadzący

 

Klasa

 

dzień/ godzina

 

sala

 

1. English is fun Justyna Zubel V a poniedziałek 14.25 15.10 106
 

2.

 

Na pewno zdam! - zajęcia polonistyczne przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

 

Bożena Cyran

 

VII a, VIII a

 

środa 14.25- 15.10

 

205

 

3.

 

Kółko muzyczne z nauką gry na gitarze

 

Urszula Borkowska

 

III a i III b

 

środa l. 6

12.45- 13.30

104
 

4.

 

Klub matematyczny “Mały matematyk”

 

Monika Wacławska-Krówka

kl. III a i b  

czwartek

13.40-14.25

102
 

5.

 

Wesołe nutki - kółko muzyczne

 

Elżbieta Kustroń

 

I a  i  I b

 

poniedziałek 11:45-12:30

 

105

 

6.

 

Liga matematyczna - kółko matematyczne

 

Ewelina Śliż

 

VI a

 

czwartek l. 6

12.45-13,30

203
 

7.

 

Zajęcia teatralne - “Grupa 10-tka”

 

Katarzyna Truty

 

VI - VII

 

piątek 14:25 -15:10

pierwsze półrocze

 

Grupa Odkrywcy

 

8.

 

Zajęcia rozwijające umiejętność czytania i pisania.

 

Justyna Bolek

 

II a i II b

 

piątek, l. 6.

12.45-13.30

102
 

9.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności czytania, pisania i liczenia

 

Agata Gosztyła-Koza

 

I a i I b

 

środa 12.00-12.45

 

102

 

10.

 

Kółko wokalne.

 

Dariusz Habrat

 

IV-VII

 

Poniedziałek 2 razy w miesiącu 14.20 - 15.05

206
11. Doświadczenia fizyczne  Anna Pelc VII-VIII  

poniedziałek

raz w miesiącu

14.35-15.20

211
 

12.

 

Doświadczamy - odkrywamy świat. Koło przyrodnicze.

 

Laura Gużkowska

 

V - VII

 

czwartek na lekcji 8

 

211

 

13.

 

Kółko sportowe ,,Drużyna’’

 

Dariusz Zajchowski

 

IV - VIII chłopcy

 

środa godz. 14.25- 15.10

 

obiekty sportowe

 

14.

 

Koło czytelnicze “Kto czyta, nie błądzi”

 

Barbara Markowicz-Betlej

 

IV-VI / I-III

 

wtorek/co drugi tydzień 13.35 - 14.20

 

biblioteka (209)

 

15.

 

Koło kulinarne “Smakosze”

 

Gabriela Korab

 

II i III

 

środa godz. 11.45-12.30

 

103

 

16.

 

Zajęcia sportowe “Dziesiątka”

 

Ewa Rząsa

 

IV - VIII dziewczęta

 

wtorek, godz. 14.25 - 15.10

 

obiekty sportowe

 

17.

 

“Młodzi detektywi na tropach przyrody.”

 

Bernadetta Pelczar

 

chętni uczniowie
z klas II-IV

 

co drugi poniedziałek

12.45-13.30

210
 

18.

 

Deutsch ist easy! - Zajęcia z języka niemieckiego

 

Paulina Cisowska

 

IV-VI

 

wtorek raz w miesiącu

13:35 - 14:20

204
 

19.

 

Mistrz ojczystego języka - zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z języka polskiego

Gabriela Wróbel VI - VIII  

czwartek

13.35 - 14.20 (do 10 listopada)

210
 

20.

 

Zamotani - zajęcia rękodzielnicze

 

Gabriela Wróbel

 

IV - VIII

 

czwartek 13.35 - 14.20 (od 13 listopada)

 

202

 

21.

 

Akademia Małych Zdobywców

 

Ewa Rząsa

 

II A, B

 

poniedziałek,

11.45 – 12.30

 

obiekty sportowe

 

 

Zajęcia organizowane przez firmy/instytucje zewnętrzne (dodatkowo płatne)

 

22.

 

Kwiatowa drużyna - zuchy

 

Janina Frydrych – z ramienia ZHP

I, II klasa Czwartek  

Sala gr. Odkrywcy

 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 starają się podejmować działania innowacyjne. W roku szkolnym 2023/2024 w szkole realizowanych jest kilka innowacji - z zakresu historii, edukacji wczesnoszkolnej oraz ogólnoszkolnych.

 

  1. SP! Szkoła z sercem - innowacja realizowana na podstawie autorskiego programu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, mająca na celu ułatwienie adaptacji uczniom klasy IV na drugim etapie edukacyjnym - obejmująca swym zakresem uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. W ramach tej innowacji podejmuje się próby uczenia blokowego i przez działanie, uczniowie oceniani są opisowo - nie tylko cyfrowo, liczba ocen cyfrowych jest minimalizowana - podejmujemy też działania służące integracji grupy uczniów - bo tylko w klasie, w której panują dobre relacje możliwa jest efektywna i satysfakcjonująca praca.

 

2. Akcja - Integracja - innowacja organizacyjno - metodyczna, obejmująca swym zasięgiem wszystkie klasy, której celem jest integracja zespołów klasowych i wskazywanie dzieciom ważnych, życiowych wartości. W ramach tej innowacji uczniowie spędzają razem aktywne przerwy - bez telefonów komórkowych, wypracowują klasowe i szkolne kodeksy wartości i promują je w szkolnym środowisku, organizując różnorodne happeningi, konkursy i audycje - realizowana do czerwca 2023 r.

 

 

W ubiegłych latach szkolnych z powodzeniem realizowaliśmy INNOWACJĘ ORGANIZACYJNA „SZKOŁA odNOWA” - która była naszym pierwszym krokiem w stronę "Budzącej się Szkoły".

Proponował on uczniom nową organizację pracy – zgodnie z ramowymi planami nauczania muszą odbywać się konkretne lekcje w ściśle określonym wymiarze godzin. Plany lekcji zostały przeorganizowane jednak w ten sposób, że zajęcia odbywają się w blokach – po dwie godziny tego samego przedmiotu lub przynajmniej przedmiotów realizujących zbliżone treści. Dzięki temu uczniowie – mając 6 lekcji – pracują z trzema nauczycielami, plecaki są lżejsze, mniej czasu poświęcają na przygotowanie się do zajęć następnego dnia, a ich uwaga nie jest rozproszona ciągłym przeskakiwaniem z tematu na temat.

 

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły – ze szczególnym naciskiem na uczniów klas IV – VIII, ponieważ w klasach wcześniejszych treści i tak realizowane są w zintegrowanych blokach tematycznych. Dzięki budowie pracowni biologicznej i chemicznej, finansowanych ze środków otrzymanych w ramach projektu „Moja wiedza – moja przyszłość” uczniowie na lekcjach będą mieli czas na wykonywanie ciekawych doświadczeń, a dzięki większym możliwościom czasowym – będą mogli wychodzić na lekcje w terenie. Postanowiliśmy też do minimum ograniczyć zadania domowe – aby nie polegały one na spisywaniu cudzych myśli z Internetu bądź angażowaniu do odrobienia pracy domowej całej rodziny, na rzecz aktywnej pracy na lekcji – w czasie których nie powinno zabraknąć czasu na napisanie wypracowania czy wykonywanie skomplikowanych obliczeń – pod kierunkiem nauczyciela. W okresie wiosennym i wczesną jesienią uczniowie otrzymają też możliwość wychodzenia na podwórko w czasie przerwy do 5. lekcji, by się dotlenić – i z większym efektem przyswajać wiedzę na ostatnich godzinach.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZPRECHAJ Z NAMI KROSNOLUDKAMI”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła ukierunkowana jest na naukę języków obcych. Z dużą skutecznością wdrożyliśmy innowację pedagogiczną - innowacyjny program nauczania dwujęzycznego realizują dzieci w klasach I – III. W całej Polsce dużą popularnością cieszą się prestiżowe szkoły ukierunkowane na nauczanie w dwóch językach. Dlaczego więc nie udostępnić tak interesującej oferty edukacyjnej naszym dzieciom? Jak wynika z badań, nauczanie w dwóch językach rozpoczęte od najmłodszych lat pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Zaletą nauczania dwujęzycznego jest również fakt, że dzieci niezwykle szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, chociaż początkowo spontanicznie się w nim nie wypowiadają. W toku dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się tym językiem, niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieje się tak, że język obcy używany do codziennych kontaktów, staje się naturalnym językiem komunikacji – uczniowie będą zwracać się do nauczyciela po niemiecku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego, szkolnego.

 

 

Nauczanie w dwóch językach w naszej szkole oparte było na założeniach innowacji pedagogicznej „Szprechaj z nami Krosnoludkami” autorstwa pani Elżbiety Korzeniowskiej. Unikatowy program nauczania dwujęzycznego uwzględnia podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej, jednocześnie zakłada realizację wybranych treści w języku niemieckim: były to zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. Pozostałe zajęcia były prowadzone tradycyjnie w języku polskim.

 

 

Dzieci dwujęzyczne:

– lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają jeden język;

– szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych;

– są pewniejsze siebie oraz bardziej wrażliwe wobec innych ludzi i kultur;

– potrafią w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikować się z otoczeniem;

– potrafią się wyrażać w sposób bardziej precyzyjny;

– wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem;

– mają większe szanse w sferze zawodowej.