bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Budząca się szkoła

» Budząca się szkoła

W kwietniu 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 10 znalazła się na mapie „Budzących Się Szkół”. Co to oznacza? Weszliśmy na długą drogę oddolnych zmian, których celem jest uczynienie ze szkoły miejsca, w którym dzieci pragną się uczyć – a nie są nauczane. Określiliśmy naszą misję:

 

Każdy jest w czymś dobry, ale nikt nie jest dobry we wszystkim. Wspieramy rozwój dzieci i szukamy w nich mocnych stron, by każde odniosło sukces na swoją miarę i chciało się uczyć, a zdobywanie wiedzy było dla niego radością, a nie źródłem stresu.

 

Jakie zmiany już wprowadziliśmy, a co jeszcze planujemy?

 

  1. Zrezygnowaliśmy z dzwonków – jest dużo ciszej, a dzięki wiszącym na każdym piętrze cyfrowym zegarom – dzieci uczą się korzystać z zegarów i kontrolować swój czas na naukę i zabawę.
  2. W miarę możliwości układamy lekcje w bloki – po dwie godziny tego samego przedmiotu. Dzięki temu jest więcej czasu na aktywną pracę i działanie.
  3. Zrezygnowaliśmy z zadań domowych na weekendy.
  4. Stosujemy ocenianie kształtujące – minimalizujemy liczbę ocen cyfrowych na rzecz informacji zwrotnych.
  5. Oceniamy „na zielono” – wspieramy rozwój dziecka, pracując na jego zasobach, a nie skupiając się na deficytach.
  6. Rozmawiamy – budujemy relacje na wszystkich płaszczyznach – zarówno pomiędzy dziećmi, nauczycielami, jak i rodzicami. Nie ma dobrej szkoły bez pozytywnych relacji.
  7. Zrezygnowaliśmy z Przedmiotowych Systemów Oceniania na rzecz jasno określonych w statucie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  8. Nie stosujemy średnich – w myśl zasady „Średnia jest dla średniaków!”.
  9. Uczymy się wszyscy- nauczyciele cały czas podnoszą swoje kompetencje zawodowe – doskonalą metody pracy, by iść z duchem czasu i potrzebami swoich uczniów.

 

http://