bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Historia i patron szkoły

» Historia i patron szkoły

    Historia szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie

 

 

Wszystko zaczęło się 23 sierpnia 1976 roku, kiedy to krośnieńskie władze oświatowe przekazały dzieciom
i młodzieży nowy, piękny budynek szkolny na Osiedlu Tysiąclecia, przy ulicy Krakowskiej 33.

Kalendarium szkoły:

1976

 • 1 września 1976 r. – uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego przez dyrektora Józefa Białasa, funkcję zastępcy sprawuje pani Anna Lubaś, grono pedagogiczne liczy 26 nauczycieli, a progi nowej szkoły przekracza ponad 700 uczniów;

1977

 • 1 kwietnia 1977 r. – pierwsza wizytacja Kuratorium Oświaty i Wychowania wypada pozytywnie;
 • 1 września 1977 r. – zmiana na stanowisku wicedyrektora, obejmuje je pani Stanisława Ekiert, grono liczy 28 nauczycieli a w oddziałach uczy się 731 uczniów;
 • 8 września 1977 – spotkanie z redakcją „Szklanego Zagłębia”, zaczyna się współpraca szkoły z Hutą Szkła Gospodarczego;
 • rok szkolny 1977/78 – oddanie do użytku sali gimnastycznej, pierwsze sukcesy i zajęcie II miejsca
  w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych przez uczennicę klasy V b;

1978

 • 1 września 1978 r. – w szkole uczy się 806 dzieci w 26 oddziałach i oddziale przedszkolnym;
 • październik 1978 r. – szkoła otrzymuje audiometr do nauki języków obcych, jesteśmy pierwszą szkołą w Krośnie tak dobrze wyposażoną;
 • rok szkolny 1978/79 reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 10 bierze udział   w IV Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w szachach i zajmuje   IV miejsce w Polsce;

1980

 • rok szkolny 1980/81 reprezentacja szkoły uczestniczy w II Międzynarodowym Turnieju Szachowym
  w Iwoniczu Zdroju i zajmuje najwyższe miejsce wśród drużyn polskich, ponadto uczennica klasy VII a zostaje laureatem  XII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego;

1981

 • od 28 czerwca do 8 lipca 1981 r. uczennica klasy VII a reprezentuje Polskę na IV Międzynarodowej Olimpiadzie w Moskwie;

1982

 • 1 września 1982 r. stanowisko dyrektora obejmuje pan Wojciech Orszykowski, zastępcami są pani Wiesława Wojnar i pan Bolesław Barański, w szkole pracuje już 42 nauczycieli;

1983

 • 19 stycznia 1983 r. – ma miejsce spotkanie z więźniem obozu koncentracyjnego, aktorem scen warszawskich – Augustem Kowalczykiem;
 • 12 grudnia 1983 r. – drużyna dziewcząt zajęła II miejsce na 30 drużyn w VIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Pradze;

1984

 • 15 marca 1984 r. – podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o nadaniu szkole imienia kapitana Stanisława Betleja;
 • 14 lutego 1984 r. – rozpoczęła się w szkole Kampania „Bohater”, w którą zaangażowali się nauczyciele, Samorząd Uczniowski i harcerze;

1985

 • 8 maja 1985 r. – nadanie szkole imienia kpt. Stanisława Betleja – uczestnika Kampanii Wrześniowej 1939 r. oraz antyhitlerowskiej konspiracji w szeregach ZWZ i AK;
 • od roku szkolnego 1985/86 rozpoczyna się budowa dwóch szkolnych boisk sportowych, jednego
  o podłożu miękkim, trawiastym oraz drugiego – asfaltowego o wymiarach 20/40 m;

1986

 • od 1986 roku rozpoczyna działalność szkolne koło PTSM pod opieką pani Heleny Habrat, które cyklicznie organizuje rajdy wiosenne i jesienne oraz obozy narciarskie w czasie ferii zimowych. Na górze „Winiarskiej”       w Iwoniczu Zdroju wielu wychowanków stawia pierwsze kroki na nartach.     W czasie wakacji wielu uczniów krośnieńskich szkół uczestniczy w rajdach turystyczno- krajoznawczych;

1988

 • od 1 września 1988 r. na stanowisku dyrektora rozpoczyna pracę pan Henryk Bogacz, jego zastepcy to panie Wiesława Wojnar i Alicja Wulf – Bożek;
 • listopad 1988 r. – decyzją władz oświatowych uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 reprezentują szkołę w telewizyjnym Konkursie „Rambit” i odnoszą zwycięstwo;
 • rok szkolny 1990/91 – oddanie do użytku klasopracowni do języka angielskiego;

1991

 • rok szkolny 1991/92 uczestniczymy w międzynarodowym projekcie ekologicznym badania zanieczyszczeń powietrza „Air Pollution Projekt Europe” wspieranym, monitorowanym i koordynowanym przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody w Oslo;

1992

 • 30 kwietnia 1992 r. – Rada Miasta przyjęła uchwałę o nadaniu ulicy przy której znajduje się szkoła im. Jana i Stanisława Magurów;

1993

 • 1 września 1993 r. – przy szkole powstaje oddział dla dzieci z wadą słuchu, pracują z nimi pani Małgorzata Sieniawska i Zdzisława Firlej – logopeda;

1994

 • grudzień 1994 r. – spontanicznie przyłączyliśmy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

1995

 • kwiecień 1995 – 50 rocznica śmierci patrona szkoły i uroczyste spotkanie uczniów z bratem i bratową kapitana – panią Bronisławą Betlej;

1996

 • rok szkolny 1996/97 zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły – żegnamy panią Wiesławę Wojnar, a jej miejsce zajmuje pani Michalina Filipczak;
 • 10 października r. – uroczyste obchody 25 lecia istnienia szkoły. Przez te lata 138 uczniów zdobyło tytuły laureatów Konkursów Przedmiotowych we wszystkich dziedzinach: w literaturze i języku ojczystym, w matematyce, fizyce, chemii, biologii, geografii, a także w sporcie, turystyce, w konkursach plastycznych, muzycznych i technicznych oraz turniejach szachowych;

1997

 • kwiecień 1997 r. – spotkanie z sybiraczką – panią Barbarą Powroźnik;

1998

 • 3 – 4 marca 1998 r. – pierwsze próbne badanie kompetencji w szkole pod czujnym okiem kamery Telewizji Rzeszów;
 • 16 maja 1998 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi  i Stanisławowi Magurom na budynku szkoły – „W Hołdzie Bohaterom Hufca”;
 • 17 maja 1998 r. – wizyta w szkole siostry harcerzy – bohaterów – pani Marii Magury – Witkowskiej;

1999

 • 1 września 1999 r reforma edukacji i początek współistnienia w jednym budynku dwóch szkół, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2;

2001

 • od 1 września 2001 r. obowiązki wicedyrektora po pani M. Filipczak obejmuje pani Julita Karaś – Klimek;

2002

 • kwiecień 2002 r. – pierwszy ogólnopolski sprawdzian kompetencji dla uczniów klas szóstych;

2005

 • 1 września 2005 r. – zmiana dyrektora szkoły, odchodzi pan Henryk Bogacz   a obowiązki przejmuje pani Marta Janas. Szkoła Podstawowa Nr 10 wchodzi  w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 wraz z Gimnazjum Nr 2  i Przedszkolem Miejskim Nr 2;

2006

 • 2006 rok – uroczyste obchody 30 – lecia szkoły. Jesteśmy dumni ze 140 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych;
 • rok szkolny 2007/2008 – nagrody Prezydenta Miasta Krosna otrzymali uczniowie klasy VI a i klasy VI b;

2008

 • 1 września 2008 r. – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez panią Marlenę Gierucką, wicedyrektorem zostaje pani Bożena Cyran;
 • lata 2008 – 2011 – budynek szkoły objęty jest kompleksową termomodernizacją budynków oświatowych w Krośnie;
 • rok szkolny 2009/2010 – specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna dla uczennicy z klasy VI b wraz z zespołem „Gracja”;
 • rok 2010/2011 wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna dla uczennicy klasy   VI b i ucznia klasy VI a za osiągnięcia w turystyce;
 • rok 2011/2012 – wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna dla ucznia klasy VI a;

2012

 • rok szkolny 2011/2012 – oddanie do użytku nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Ponadto szkoła posiada siłownię, gabinet rehabilitacji ruchowej i nowoczesny plac zabaw dla dzieci młodszych;
 • 26 czerwca 2012 r. – uzyskanie przez SP certyfikatu „Szkoła bez przemocy”;
 • rok szkolny 2012/2013 – uzyskanie przez SP 10 i G 2 certyfikatu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą 2.0”;
 • 17 września 2012 r. – zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”;

2013

 • 2013 r. – wprowadzenie e-dziennika, rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy dziecka;
 • 25 marca 2013 r. – szkoła uzyskała certyfikat społecznie zaangażowanej placówki w ogólnopolską kampanię „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowaną przez UNICEF;
 • 25 maja 2013 r. – wizyta w szkole pani minister Joanny Berdzik, spotkanie   z rodzicami i podziękowanie dyrekcji za przygotowanie szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich;
 • 1 czerwca 2013 r. – uzyskanie dyplomu uznania za udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • rok szkolny 2013/2014 – uczestnictwo w projekcie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Aktywna Edukacja”;

2014

 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie certyfikatu ukończenia I edycji programu  „WF z klasą”;
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie certyfikatu „Szkoły Gotowej na TIK”;

2015

 • 9 grudnia 2015 r. – ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wypada bardzo dobrze i oceniona jest na stopień wysoki;

2016

 • 1 września 2016 r. – szkoła istnieje już 40 lat;
 • rok 2016/2017 – przy szkole działa Gromada Zuchowa prowadzona przez panią Janinę Frydrych;

2017

 • maj 2017 r. – I miejsce w międzyszkolnym konkursie „Visit Krosno” w ramach XIII edycji konkursu Muzeum Rzemiosła w Krośnie;
 • czerwiec 2017 – udział w Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu Czytania w tym samym czasie;
 • wrzesień 2017 r. – objęcie stanowiska wicedyrektora przez p. Elżbietę Trybus;
 • październik 2017 r. – nominacja nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; p. Julity Karaś-Klimek i Elżbiety Kustroń do plebiscytu „Nauczyciel na medal”;
 • grudzień 2017 r. – zajęcie V miejsca w województwie oraz I miejsca w Krośnie i powiecie krośnieńskim przez Julitę Karaś- Klimek w plebiscycie Nauczyciel na medal 2017 Województwa Podkarpackiego;
 • grudzień 2017 – uzyskanie certyfikatu Szkoły dbającej o czytelnictwo;

2018

 • maj 2018 r. – organizacja Festynu Rodzinnego;
 • rok szkolny 2017/2018 – liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w pływaniu;
 • wrzesień 2018 – zmiana lokalizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego – umieszczenie sal przedszkolnych na parterze szkoły;
 • wrzesień 2018 – realizacja innowacji pedagogicznej „Sprechaj z nami Krosnoludkami” – nauczanie dwóch języków od etapu edukacji wczesnoszkolnej;
 • listopad 2018 r. – wieczornica „Polska wróciła w listopadzie” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,;

2019

 • styczeń 2019 r. – I Koncert Kolęd „Kolędujemy Maluśkiemu”;
 • maj 2019 r. – uzyskanie tytułu laureata Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty;
 • maj 2019 r. – wyróżnienia w konkursie plastycznym „Pomaganie jest fajne” organizowanym przez Prezydenta Miasta Krosna;
 • kwiecień 2019 r. – pierwszy egzamin ósmoklasisty;
 • czerwiec 2019 r. – otrzymanie nagrody Prezydenta Miasta Krosna przez ucznia szkoły;
 • rok szkolny 2018/2019 – liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w pływaniu, piłce ręcznej;
 • czerwiec 2019 r. – powierzenie funkcji Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna dotychczasowemu dyrektorowi szkoły – pani Marlenie Gieruckiej.
 • wrzesień 2019 r. – inauguracja nowego roku szkolnego i przystąpienie do realizacji  innowacyjnego, autorskiego programu Szkoła OdNOWA; objęcie stanowiska wicedyrektora przez p. Gabrielę Wróbel;
 •  październik 2019 r. – żywa lekcja historii pt.: „Wrzesień 39” przygotowana przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto,
 • listopad 2019 r. – wizyta Rymcerzy – raperów z programem profilaktycznym pt.: „Nie zmarnuj swojego życia”- z inicjatywy Rady Rodziców i ze wsparciem finansowym Rady Osiedla „Tysiąclecie”,
 • listopad 2019 r. – premiera przygotowanej przez klasę VI animacji poklatkowej pt.: „ZegarMistrzowie Niepodległej” – we współpracy z BWA Krosno;
 • grudzień 2019 r. – powierzenie obowiązków p.o. dyrektora p. Gabrieli Wróbel;

2020

 • styczeń 2020 r. – II Koncert Kolęd „Kolędujemy Maluśkiemu”;
 • luty 2020 r. – XX edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Zimowe pejzaże”;
 • marzec 2020 r. – zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie całego kraju;
 • marzec 2020 r. – udział w Ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”;
 • kwiecień 2020 r. – 75. rocznica śmierci patrona szkoły kpt. Stanisława Betleja;
 • kwiecień 2020 r. – pierwsza w historii naszej szkoły akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – on-line;
 • 25 maja 2020 r. – powrót uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej, przy równoczesnej dalszej nauce zdalnej uczniów klas starszych;
 • maj 2020 r. – pierwsze w historii szkoły życzenia dla mam on-line;
 • maj 2020 r. – uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję”;
 • czerwiec 2020 r. – zdobycie przez uczniów naszej szkoły I i II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimma;
 • czerwiec 2020 r.- wizyta w szkole kierownika Delegatury Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Krośnie i  wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oddział w Krośnie- wręczenie statuetki laureatowi Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego;
 • rok szkolny 2019/2020 – liczne sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w piłce ręcznej i lekkoatletyce;
 • wrzesień 2020 r. – funkcję dyrektora szkoły zaczyna pełnić p. Gabriela Wróbel;
 • październik 2020 r. – udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”;
 • październik 2020 r.- finał akcji charytatywnej „Książka dla DPS”;
 • październik 2020 r. – powrót nauki zdalnej;
 • listopad 2020 r.– uczestnictwo w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

2021

 • styczeń 2021 r. – powstanie relaksacyjnego pokoju wyciszeń;
 • luty 2021 r. – udział w ogólnopolskiej akcji „Sieciaki”;
 • marzec 2021 r. – realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Dobrze jemy ze Szkołą na widelcu” w klasach I – III;
 • kwiecień 2021 r. – uzyskanie tytułu finalisty Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego przez uczennicę naszej szkoły;
 • kwiecień 2021 r. – nagrody dla uczennic klasy VII a w Konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pogranicza „Kredki”;
 • maj 2021 r. – dołączenie Szkoły Podstawowej nr 10 do ogólnopolskiego ruchu „Budząca się szkoła”;
 • czerwiec 2021 – I miejsce uczennicy klasy VII w konkursie fotograficznym „Filmowe inspiracje”;
 • czerwiec 2021r. – wyróżnienia dla dwóch uczniów klasy III w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”;
 • czerwiec 2021 r. – wyróżnienie ucznia klasy III a w IX Ogólnopolskim Festiwalu Origami;
 • 1 września 2021 r. – szkoła istnieje już 45 lat;
 • 30 września 2021 r. – uzyskanie wstępnej akredytacji Podkarpackiego Kuratora Oświaty do realizacji programu adaptacyjnego dla uczniów klasy IV – SP! Serce i pomoc;
 • październik 2021 r – jubileusz 45 – lecia Szkoły Podstawowej nr 10

 

Kapitan Stanisław Betlej – patron Szkoły Podstawowej nr 10 w Krośnie

 

 

Stanisław Betlej urodził się 19 sierpnia 1910 r. w Męcince. Jego ojciec – Paweł pracował w kopalni nafty. Szkołę powszechną ukończył w 1921 r. w Jedliczu. W szkole wykazał się zdolnościami i rodzina wysłała chłopca na dalszą naukę do gimnazjum w Jaśle. Potem przeniósł się do Krosna, gdzie zdał maturę.
Wykazywał się zamiłowaniami wojskowymi i w 1931 r. rozpoczął kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy, a rok później, jako wyróżnienie, rozpoczął naukę w zawodowej Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. W 1934 r. rozpoczął służbę w stopniu podporucznika w 48 pułku piechoty, a następnie w 6 pułku strzelców podhalańskich 22 Dywizji Piechoty Górskiej w Samborze.

 

Na początku II wojny światowej jako porucznik dowodził kompanią przeciwpancerną w tym pułku (wyróżnił się już 5 września) i był uczestnikiem każdej walki swej jednostki.
Po walkach pod Olkuszem został mianowany dowódcą batalionu. Mimo rozbicia pułku walczył nadal do 25 września 1939 r., a następnie przeszedł do konspiracji. Uratował
i przechowywał sztandar swojego pułku. Wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski, następnie do Związku Walki Zbrojnej i wreszcie Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Lampart”.

 

Był dowódcą plutonu oddziału partyzanckiego poszukiwanym przez gestapo i niemiecką żandarmerię. Często zmieniał miejsca pobytu. M. in. ukrywał się w rodzinnych stronach.
W 1944 r. brał udział w walkach o „Rzeczpospolitą Iwonicką”, osłaniał grupę, która wysadziła most kolejowy między Krosnem a Jasłem i uratował budynek kina w Krośnie przed wysadzeniem przez Niemców.

 

Po ucieczce Niemców z Podkarpacia zgłosił się do Wojska Polskiego i otrzymał we wrześniu 1944 r. przydział do 25 pułku piechoty 10 Dywizji Piechoty formowanej w Rzeszowie. Najpierw został dowódcą kompanii ciężkich karabinów maszynowych, a dosłownie po kilku dniach, ze względu na doświadczenie bojowe, awansowano go na dowódcę 2 batalionu 27 pułku piechoty.

 

Dał się poznać jako troskliwy dowódca, zawsze obecny przy żołnierzach. Znał troski i radości podkomendnych, znosił trudy ich życia. Fachowo zorganizował szkolenie, czym zyskał autorytet u żołnierzy i poważanie u przełożonych.

 

W 1945 r. 2 Armia Wojska Polskiego została przerzucona nad Nysę Łużycką, gdzie miała przełamać niemiecką obronę. Batalion kpt. Betleja wszedł do walki 17 kwietnia.
Po ostrzale artyleryjskim żołnierze sforsowali rzekę i zdobyli pierwszą, a następnie drugą linię obrony wroga. Była to niewątpliwie zasługa Betleja, który starannie przygotował atak, wykorzystał chwilową słabość Niemców i sam prowadził swoich ludzi do walki. Sąsiednie oddziały pułku pozostały w tyle, co umożliwiło wrogowi kontratak. Betlej zorganizował obronę okrężną, a w nocy wyprowadził swój batalion z „kotła”. Pomimo rany w nogę pozostał z żołnierzami i dowodził jednostką w pościgu za wycofującym się wrogiem,
a następnie atakował świetnie umocnioną wieś Boxberg. 22 kwietnia 1945 r., kiedy kolejne natarcie zaległo w ogniu karabinów maszynowych, postanowił zniszczyć umocniony punkt oporu wiązką granatów. Niestety został trafiony śmiertelnie serią z karabinu maszynowego.

 

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Grunwaldu III klasy. Ciało ostatecznie zostało złożone na cmentarzu w Jedliczu. O sympatii i poważaniu jakimi się cieszył świadczy piosenka „Pieśń o kapitanie Stanisławie Betleju”, którą wkrótce śpiewali jego żołnierze.

 

 

 

Źródła:

Wikipedia

Podkarpacie nr 17/1984