bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Kalendarz roku szkolnego

» Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022 / 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r.

Zakończenie zajęć szkolnych 23 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

30 września 2022 r.- ogólnopolska konferencja metodyczna „Szkoła z sercem”

31 października 2022 r. – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

2 maja 2023 r. – wtorek, Święto Flagi

23, 24, 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r. – piątek po Bożym Ciele

13 stycznia 2023/28 kwietnia 2023* – w zależności od potrzeb

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLASYFIKACYJNYCH

11 stycznia 2023 r.– śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
do 16 maja 2023 r.– informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych, nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu; przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami oraz za pośrednictwem i-dziennika Librus;
do końca maja 2023 r. – informacja o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych przedmiotów – podana za pośrednictwem i-dziennika Librus oraz ocenie zachowania.
16 czerwca 2023 r.–roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
23 czerwca 2023 r.– zakończenie roku szkolnego.

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

22 września 2022 r.

2 lutego 2023 r.

18 maja 2023 r.

 

2 grudnia 2022 r. - Dzień Otwarty - spotkania trójstronne