bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Rekrutacja

» Rekrutacja

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 10

 

Od środy 8 lutego 2023 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. W terminie do 13 lutego do godz. 15.00  rodzice składają wydrukowane i podpisane zgłoszenia przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej - wypełnione wcześniej w systemie Nabór.

Rekrutacja do krośnieńskich szkół podstawowych prowadzona jest za pomocą systemu elektronicznego naboru. Na stronie nabor.pcss.pl/krosno w zakładce „Dokumenty” zamieszczone są: poradniki dla rodziców, terminy rekrutacji, obwody szkół podstawowych, uchwała o kryteriach rekrutacji i wzory oświadczeń.

Przypominamy, że obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci 7-letnie (urodzone w 2016 r.), do szkoły mogą też uczęszczać dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców i na ich wniosek, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są na podstawie złożonego zgłoszenia, które należy wypełnić na stronie naboru w zakładce „Wypełnij podanie”, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej w terminie od 8 lutego do 13 lutego do godz. 15.00.

 

Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu zostanie podana 15 lutego 2023 r. Na wolne miejsca w szkole będą przyjmowane dzieci na podstawie złożonego wniosku i uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów określonych właściwą Uchwałą Rady Miasta Krosna. Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w „Poradniku dla rodziców na stronie naboru (link powyżej).

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu trwa w dniach 16 lutego – 23 lutego – do godz. 15.00.

 

Rodziców, którzy chcą ze swoimi dziećmi pooglądać sale dydaktyczne oraz zapoznać się z ofertą szkoły – zapraszamy na Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się 15 lutego 2023 r. w godzinach 17.00 - 19.00. Dla najmłodszych przewidziano wiele atrakcji, rodzice zaś będą mieli okazję porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją szkoły oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia filmu, pokazującego codzienne życie SP10:-)
https://fb.watch/iq00RNigFM/

https://fb.watch/iq03X_ASd9/

Dokumenty dla rodziców:

Uchwała LV-sieć szkół krośnieńskich

Uchwała dot. punktacji do rekrutacji

Zarządzenie Prezydneta w sprawie terminów rekrutacji