bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Informacje

» Informacje

Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego należy do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie. Mieści się w budynku przy ulicy J. i S. Magurów 1. Do dyspozycji przedszkola oddany jest parter budynku, oddzielony od pozostałej części – w której znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 10. Przedszkole dysponuje miejscem dla 125 dzieci. Praca z dziećmi zorganizowana jest w pięciu oddziałach przedszkolnych – wychowankowie zgrupowani są wg jednorodnego lub zbliżonego wieku. Pomieszczenia są jasne, kolorowe i estetycznie wyposażone. Wyremontowane sale i łazienki dostosowane są do wieku dzieci.

 

Atuty przedszkola:

  • atrakcyjna lokalizacja w pobliżu żłobka i przychodni, dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami miasta,
  • do dyspozycji przedszkola oddano cały parter, oddzielony od pozostałej części budynku, z jednoczesną możliwością korzystania z całej infrastruktury Szkoły,
  • świeżo wyremontowane, kolorowe i przestronne sale oraz estetyczne, dostosowane do wieku wychowanków łazienki, podnośnik pionowy (winda) oraz podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo,
  • wykwalifikowana kadra – odpowiednio dobrany zespół kompetentnych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pedagogicznym- fachowej pomocy udzielają dzieciom nauczyciele specjaliści w zakresie: terapii pedagogicznej, logopedii, neurologopedii, tyflo - i surdopedagogiki, integracji sensorycznej, pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu, gimnastyki korekcyjnej,
  • w przedszkolu zatrudniony jest psycholog oraz pedagog specjalny - wspierający rozwój dzieci z niepełnosprawności i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • bogata baza pomocy i zabawek dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci, sprzęt multimedialny, interaktywny „Magiczny dywan”, wewnętrzny „mini plac zabaw”,
  • nowoczesne, kolorowe place zabaw wyposażone w huśtawki, tor przeszkód oraz dwa boiska,
  • smaczne wyżywienie zgodnie z wymogami i dostosowane do potrzeb dzieci z problemami zdrowotnymi przygotowywane jest w kuchni na miejscu,
  • w ramach zajęć dodatkowych prowadzone są zajęcia muzyczno-taneczne, plastyczne, ruchowe, z zakresu arteterapii, w przedszkolu funkcjonuje też Gromada Zuchowa.

 

W naszym przedszkolu pragniemy stwarzać dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, wspierać działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
rozbudzać zainteresowania otaczającym światem, budzić wiarę wychowanków we własne siły i możliwości, wdrażać do przestrzegania norm społecznych, zachęcać do udziału w licznych akcjach charytatywnych, dbać o bezpieczeństwo dzieci, ucząc właściwych zachowań w otaczającym świecie.

 

Przystąpiliśmy także do akcji "Przedszkole bez rywalizacji" - uczymy dzieci współdziałania w dążeniu do celu, zachęcamy do twórczej aktywności - ale staramy się nie tworzyć rankingów, by chęć działania płynęła z motywacji wewnętrznej - a nie z chęci zdobycia nagrody.