bip AA+A++
Deklaracja dostępności

RODO

» RODO

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie informuje, że w placówkach wchodzących w skład zespołu oraz w ich obszarach funkcjonuje monitoring. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia. Obszar objęty nadzorem w postaci monitoringu jest oznaczony poprzez tabliczki z piktogramami kamery, są to korytarze, szatnie, wejścia do budynku, plac przed szkołą. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowego. Z klauzulą informacyjną dotyczącą praw osób, których wizerunek został rejestrowany można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna – opieka w przedszkolu w czasie epidemii

Klauzula informacyjna – rekrutacja do przedszkola i szkoły podstawowej