bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Szkolny piknik integracyjny „Starszy Brat – Starsza Siostra” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

» Aktualności - szkoła » Szkolny piknik integracyjny „Starszy Brat – Starsza Siostra” w ramach projektu „Dostępna szkoła”
szkolny piknik integracyjny

Szkolny piknik integracyjny „Starszy Brat – Starsza Siostra” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Starszy Brat – Starsza Siostra” – szkolny piknik integracyjny w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

 

1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. kpt. S. Betleja w Krośnie odbył się szkolny piknik integracyjny – będący podsumowaniem akcji „Starszy brat – Starsza siostra” prowadzonej przez cały rok szkolny w celu rozwijania umiejętności budowania relacji rówieśniczych. Starsi uczniowie przez cały rok szkolny wspomagali młodszych – pomagając im w nauce, wspólnie się z nimi bawiąc w świetlicy szkolnej, czy organizując dla nich projekty edukacyjne lub konkursy. Na podsumowanie całorocznych działań – 1 czerwca wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej, młodsi i starsi, wysocy i niscy, sprawni i niepełnosprawni mieli okazję spędzić wspólnie czas, biorąc udział w rozgrywkach, występując na scenie czy podejmując kreatywne wyzwania.

 

Rozpoczętą o godzinie 9.00 imprezę uświetniła swoją obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji – pani Marlena Gierucka. Po uroczystym otwarciu pikniku przez panią dyrektor Gabrielę Wróbel kolejne klasy przystąpiły do prezentacji swoich talentów – odbył się klasowy „Talent Show”. Po prezentacji klas – uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wzięli udział w różnego rodzaju konkurencjach. Były to:

– rozgrywki sportowe – uczące współdziałania,

– konkurs kreatywności „Starszy brat – Starsza siostra” – w czasie którego dzieci dobrane w pary na zasadzie: starszy – młodszy, musiały wspólnie wypracować sukces, podejmując określone działania (np. „taniec na kocyku” czy „wyścig z jajkiem”),

– papierowy mural – uczniowie wykonali wielki mural na papierze, promujący ideę współdziałania i tolerancji pod hasłem „Razem możemy więcej”.

 

W czasie pikniku odbyło się też podsumowanie zorganizowanych w tygodniu poprzedzającym piknik konkursów: plastycznego „Wszystkie odcienie przyjaźni”, promującego ideę tolerancji dla odmienności oraz literackiego – pod hasłem „Inny – nie znaczy gorszy”.

 

W czasie pikniku uczniowie wzięli udział w pikniku witaminowym na trawie, mieli też okazję obserwować pokaz pierwszej pomocy zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie.

 

Działanie wpłynęło na podniesienie dostępności szkoły – budowało bowiem świadomość członków społeczności szkolnej (szczególnie obecnych w czasie pikniku rodziców), dotyczącą funkcjonowania dzieci w grupie (nie tylko niepełnosprawnych), uwrażliwiło – przede wszystkim uczniów – na szczególne potrzeby innych osób, często słabszych, młodszych, także niepełnosprawnych. Równocześnie było, zgodnie z MDS, działaniem dyskretnym, skierowanym do wszystkich, dzięki czemu mogła nastąpić pełna integracja i budowanie trwałych relacji rówieśniczych – nieopartych na współczuciu czy przymusie, a biorących się z potrzeby serca i wypływające ze współdziałania.