bip AA+A++
Deklaracja dostępności

Dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego

» Aktualności - szkoła » Dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego
Grupa uczniów ubranych w odblaskowe pomarańczowe kamizelki stoi na tle wyświetlonego ekranu z napisem Splast.

Dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego

Dodatkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Projektu Norweskiego

 

W naszej szkole już kolejny rok uczniowie klasy VIII korzystają z dodatkowych zajęć warsztatowych z doradztwa zawodowego. Zajęcia te odbywały się w ramach przedsięwzięcia „Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy”. Realizowane jest ono w ramach projektu „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”.

 

Dziś wybór zawodu jest niezwykle trudny i skomplikowany dla młodych ludzi. Wynika to z ciągłych zmian na rynku pracy i ogromu informacji dotyczących dróg kształcenia i zawodów. Dlatego niezmiernie ważna jest pomoc szkolnego doradcy zawodowego. Jego wsparcie bez wątpienia odgrywa ważną rolę w życiu młodego człowieka, gdyż uczy umiejętności pracy w grupie, faktycznej oceny własnych zasobów i potencjału.

 

Wyjątkowo wartościowe okazało się przedsięwzięcie „Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku pracy”. W jego ramach uczniowie klas ósmych wzięli udział w dodatkowych zajęciach doradztwa zawodowego. Odbyły się one dzięki projektowi realizowanemu przez Gminę Miasto Krosno. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” sfinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Doradcą zawodowym w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie jest pani Bernadetta Pelczar. Od wielu już lat wspiera ona naszych uczniów w wyborze i rozwoju kariery zawodowej. W ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego ósmoklasiści skorzystali między innymi z możliwości wycieczki zawodoznawczej do firmy SPLAST.

 

Firma jest jednym z większych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Uczniowie na własne oczy przekonali się, w jaki sposób wykorzystywane są nowoczesne technologie przy produkcji tworzyw sztucznych - i jak funkcjonuje tak duży zakład pracy. Ponadto w czasie zajęć realizowali szereg działań warsztatowych, które miały im pomóc w określeniu własnych zainteresowań oraz szans otwieranych przed nimi lokalny rynek pracy.

 

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia pomogą naszym ósmoklasistom w znalezieniu wymarzonej szkoły. Tego bardzo serdecznie im życzymy.

 

opr. koordynator projektu Elżbieta Szajner