bip AA+A++
Deklaracja dostępności

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO: „Szkolne rymowanie”

» Aktualności - szkoła » REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO: „Szkolne rymowanie”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO: „Szkolne rymowanie”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO: „Szkolne rymowanie”

 1. Cele konkursu:

- pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji;

- dążenie do poprawności językowej;

- rozwijanie umiejętności werbalnych;

- dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.

 

 1. Organizator: logopeda - mgr Joanna Kuśmierczyk.

 

 1. Adresaci: uczniowie klas I -VIII SP 10 w Krośnie.

 

 1. Forma konkursu: uczeń ma za zadanie samodzielnie napisać wiersz (dotyczy uczniów
  klas IV-VIII) bądź z pomocą osoby dorosłej (dotyczy uczniów klas I - III). Treść wiersza powinna zawierać wyrazy z głoskami trudnymi artykulacyjnie. Wszystkie głoski nie muszą zaistnieć w wierszu. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [sz, ż, cz, dż], [ś, ź, ć, dź],
  [s, z, c, dz], [t, d] lub jedną głoskę np. [r], [ż], [k], [l]. Tematyka powinna dotyczyć szkoły,
  natomiast forma i długość wiersza jest dowolna. Mile widziane są ilustracje.
  Z tyłu pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczeń (uczennica) uczęszcza.

 

 1. Termin: Wiersz należy dostarczyć do gabinetu pedagoga – s. 208 do 28 marca 2023 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu: Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego oraz logopeda wybierze najciekawsze prace w dwóch kategoriach: klasy I-III i klasy IV-VIII. Będą oceniane następujące kryteria: treść wiersza, poprawność językowa, poziom trudności werbalnej i ogólny wyraz artystyczny.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2023 r.

 

 1. Na laureatów czekają nagrody niespodzianki.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie😊