Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
Gierucka  Marlena dyrektor – matematyka
Wróbel Gabriela
wicedyrektor – język polski, doradztwo zawodowe
 Borkowska Urszula edukacja wczesnoszkolna
Cyran Bożena język polski
Kuśmierczyk Joanna pedagog szkolny
Gużkowska Laura geografia
Frydrych Janina wychowanie przedszkolne, wychowawca świetlicy
Habrat Dariusz muzyka, zajęcia artystyczne
Guzik Irena wychowanie przedszkolne
Korzeniowska Elżbieta język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
Kustroń Edyta język angielski, język hiszpański
Kustroń Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Markowicz-Betlej Barbara bibliotekarz
Maculska Monika wychowawca świetlicy, język polski
Nikody Agata wychowanie przedszkolne
Gonet Aneta wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
ks. Piróg Łukasz religia
Pelczar Bernadetta biologia, przyroda, doradztwo zawodowe
Truty Katarzyna wychowanie przedszkolne
Trybus Ewa informatyka, matematyka. technika
Ratuszniak Halina wychowanie przedszkolne
Rząsa Ewa wychowanie fizyczne
Sieniawski Jan historia, wos, wdżr
Surmacz Diana wychowanie przedszkolne
Sroka Bożena chemia, matematyka
Śnieżek Małgorzata język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
Śliż Ewelina matematyka, informatyka
Zajchowski Dariusz wychowanie fizyczne
Zborowska-Barud Jolanta wychowanie przedszkolne
Zubel Justyna język angielski
Pelc Anna fizyka
Zych Małgorzata plastyka, technika