Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Miejskiego Zespo?u Szkó? Nr 1 w Kro?nie

 

Nazwisko i imi? nauczyciela Nauczany przedmiot
Baraniec Zofia religia
Borkowska Urszula edukacja wczesnoszkolna, historia, wd?r
Bo? El?bieta pedagog szkolny, logopeda
Cyran Bo?ena wicedyrektor – j?zyk polski
Czepiel Marzena matematyka
?ysek Piotr religia
Domaradzka Paulina j?zyk polski
Frydrych Janina wychowanie przedszkolne
Gierucka  Marlena dyrektor – matematyka, informatyka, przedsi?biorczo??
Habrat Dariusz muzyka, zaj?cia artystyczne
Guzik Edyta edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Guzik Irena wychowanie przedszkolne
Korzeniowska El?bieta j?zyk niemiecki
Kustro? Edyta j?zyka angielski
Kustro? El?bieta edukacja wczesnoszkolna, przyroda
Markowicz-Betlej Barbara bibliotekarz
Michalik Lucyna wychowanie przedszkolne
Pelczar Bernadetta biologia, przyroda
Pernal Karolina j?zyk rosyjski, j?zyk angielski
Trybus Ewa informatyka
Ratuszniak Halina wychowanie przedszkolne
Rz?sa Ewa wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
Sieniawski Jan historia, wos, wd?r
Soli?ski Dariusz wychowanie fizyczne, rehabilitacja ruchowa
Sroka Bo?ena chemia, matematyka
Steliga Mariola edukacja wczesnoszkolna
Gonet Aneta edukacja wczesnoszkolna
Szuryn Agata j?zyk polski, wd?r
?li? Ewelina matematyka, informatyka
Trybus El?bieta wychowanie przedszkolne
W?grzyn Barbara j?zyk angielski, wychowawca ?wietlicy
W?grzyn Ewa plastyka, zaj. artystyczne, technika,
edukacja dla bezpiecze?stwa
?ó?ko? Jolanta j?zyk polski
Zajchowska Bernadeta geografia
Zajchowski Dariusz wychowanie fizyczne
Zborowska-Barud Jolanta wychowanie przedszkolne
Zubel Justyna j?zyk angielski
Kara?-Klimek Julita edukacja wczesnoszkolna, technika
Kielar Jerzy informatyka
Pelc Anna fizyka, informatyka, fizjoterapia

  air max damen air max damen