Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot
Wróbel Gabriela p. o. dyrektor – język polski, doradztwo zawodowe
Borkowska Urszula edukacja wczesnoszkolna
 Cyran Bożena język polski
Gużkowska Laura geografia, biologia, wdżr
Kuśmierczyk Joanna pedagog szkolny
Guzik Irena wychowanie przedszkolne
Frydrych Janina wychowanie przedszkolne
Habrat Dariusz muzyka, zajęcia artystyczne
Maculska Monika wychowawca świetlicy, język polski
Korzeniowska Elżbieta język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
Kustroń Edyta język angielski, język hiszpański
Kustroń Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
Markowicz-Betlej Barbara bibliotekarz
Trybus Ewa informatyka, matematyka. technika
Gibadło Natalia wychowanie przedszkolne
Gonet Aneta wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
ks. Piróg Łukasz religia
Pelczar Bernadetta biologia, przyroda, doradztwo zawodowe
Truty Katarzyna wychowanie przedszkolne
Śnieżek Małgorzata język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
Ratuszniak Halina wychowanie przedszkolne
Rząsa Ewa wychowanie fizyczne
Sieniawski Jan historia, wos, wdżr
Surmacz Diana wychowanie przedszkolne
Sroka Bożena chemia, matematyka
Pelc Anna fizyka
Śliż Ewelina matematyka, informatyka
Zajchowski Dariusz wychowanie fizyczne
Zborowska-Barud Jolanta wychowanie przedszkolne
Zubel Justyna język angielski
Zych Małgorzata plastyka, technika