Zajęcia pozalekcyjne

 

ZAJ?CIA DODATKOWE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2   
W KRO?NIE W ROKU SZKONYM 206/2017

PONIEDZIA?EK

Kó?ko muzyczno – ruchowe z elementami plastyki  14.20 – 15.20
Kó?ko sportowe „Kangurek”  13.00 – 14.00

WTOREK

Kó?ko czytelnicze „Mali czytelnicy”  13.05 – 14.05
Kó?ko muzyczno – ruchowe  13.00 – 13.30

?RODA

Kó?ko muzyczno – ruchowe z elementami plastyki  14.20 – 15.20
Zuchy  13.00 – 14.00
Kó?ko plastyczne  14.00 – 15.00

CZWARTEK

Kó?ko matematyczne „Matematyczne zagadki Agatki”   13.05 – 14.05
Kó?ko literackie  13.30 – 14.00
Kó?ko plastyczne  13.10 – 14.10
PI?TEK

Kó?ko czytelnicze „Mali czytelnicy”  13.05 – 14.05

ZAJ?CIA DODATKOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDZSZKOLNYM PROWADZONE W MZS NR 1 W KRO?NIE

pandora joyas pandora joyas