Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W ROKU 2019/2020

Harmonogram zajęć

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2
W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2   
W KROŚNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

Kółko muzyczno – ruchowe z elementami plastyki  14.20 – 15.20
Kółko sportowe „Kangurek”  13.00 – 14.00

WTOREK

Kółko czytelnicze „Mali czytelnicy”  13.05 – 14.05
Kółko muzyczno – ruchowe  13.00 – 13.30

ŚRODA

Kółko muzyczno – ruchowe z elementami plastyki  14.20 – 15.20
Zuchy  13.00 – 14.00
Kółko plastyczne  14.00 – 15.00

CZWARTEK

Kółko matematyczne „Matematyczne zagadki Agatki”   13.05 – 14.05
Kółko literackie  13.30 – 14.00
Kółko plastyczne  13.10 – 14.10
PIĄTEK

Kółko czytelnicze „Mali czytelnicy”  13.05 – 14.05

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDZSZKOLNYM PROWADZONE W MZS NR 1 W KROŚNIE