Ocenianie przedmiotowe

Zasady oceniania z poszczególnych edukacji

Język polski        Języki obce 

Muzyka        Plastyka        Historia        Historia i społeczeństwo

WOS        Przyroda        Geografia        Biologia        Chemia        Fizyka        Matematyka

Informatyka        Zajęcia komputerowe        Edukacja wczesnoszkolna

Technika        Zajęcia techniczne        Wychowanie fizyczne        Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia        Zajęcia artystyczne