System Iprzedszkole

Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów dzieci do zapoznania się z procedurą korzystania z systemu iPrzedszkole w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Krośnie.

Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole