Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego SP 10 klas IV – VI

Igor Jezierski – przewodniczący

Małgorzata Koza – zastępca

Paulina Mikosz – sekretarz

O SAMORZĄDZIE