Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie

Szkoła podstawowa Nr 10 w Krośnie prowadzi zapisy do oddziału dwujęzycznego klasy VII oraz innowacyjnej klasy I z dwujęzycznym nauczaniem wybranych treści  – język niemiecki

W dwujęzycznej klasie VII planuje się naukę języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu zamiast 2, jak w innych szkołach podstawowych oraz naukę geografii, plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa w języku polskim oraz w języku niemieckim w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów – nauka od podstaw, bez konieczności znajomości języka. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do powyższych przedmiotów. Na wysokim poziomie realizowany będzie również język angielski  w zwiększonym wymiarze 4 godzin w tygodniu.

Dowiedz się więcej…

Regulamin naboru do dwujęzycznej klasy VII

Wniosek o przyjęcie dziecka do dwujęzycznej klasy VII

 

klasie I proponuje się dwujęzyczne nauczanie wybranych treści programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w języku polskim i niemieckim. Realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwujęzyczne będzie polegało na stopniowym wprowadzaniu drugiego języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Będzie także nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zaletą nauczania dwujęzycznego jest to, że dzieci szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, choć początkowo spontanicznie nie wypowiadają się w tym języku. W ciągu dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się językiem obcym niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieję się tak dlatego, że język niemiecki jest używany do codziennych kontaktów i staje się naturalnym językiem komunikacji.

UCHWAŁA RADY MIASTA KROSNA
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KROSNA


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno


Ulice i obwody krośnieńskich szkół podstawowych

Obwody krośnieńskich szkół podstawowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna


UCHWAŁA RADY MIASTA KROSNA
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno