Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie

Lista dzieci przyjętych do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

klasie I proponuje się dwujęzyczne nauczanie wybranych treści programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w języku polskim i niemieckim. Realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwujęzyczne będzie polegało na stopniowym wprowadzaniu drugiego języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Będzie także nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zaletą nauczania dwujęzycznego jest to, że dzieci szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, choć początkowo spontanicznie nie wypowiadają się w tym języku. W ciągu dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się językiem obcym niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieję się tak dlatego, że język niemiecki jest używany do codziennych kontaktów i staje się naturalnym językiem komunikacji.


Ulice i obwody krośnieńskich szkół podstawowych

Obwody krośnieńskich szkół podstawowych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna


UCHWAŁA RADY MIASTA KROSNA
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno