Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie

przewodnicz?cy: p. Bogdan Jezierski

z-ca przewodnicz?cego: p. Alicja ?nie?ek

skarbnik: p. Alicja ?nie?ek

sekretarz: p. Aneta Mazur

cz?onek: p. Maciej Sawicki

Uchwa?y Rady Rodziców

nike air max weiß nike air max weiß