Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 10:

przewodniczący: p. Monika Luśnia

z-ca przewodniczącego: p. Ewa Rajs

skarbnik: p. Małgorzata Buba

sekretarz: p. Alicja Śpiewak

 

Uchwały Rady Rodziców