Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 10:

przewodniczący: p. Alicja Śnieżek

z-ca przewodniczącego: p. Ewa Rajs

skarbnik: p. Sebastian Kempa

sekretarz: p. Monika Luśnia

 

Uchwały Rady Rodziców