Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 10 w roku 2022/2023:

przewodniczący: p. Monika Luśnia

z-ca przewodniczącego: p. Ewa Rajs

skarbnik: p. Katarzyna Zadylak

sekretarz: p. Damian Kandefer

 

Uchwały Rady Rodziców