Przydatne linki

Biblioteka szkolna poleca – poradniki dla rodziców 

 • Carter Wm. Lee. „Gniewny nastolatek: dlaczego m?odzi ludzie tak si? z?oszcz? i jak rodzice mog? im pomóc z tego wyrosn???”
 • Chrzanowska D. (red.) „50 tajemnic o naszych dzieciach”
 • Faber A. „Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y – jak s?ucha?, ?eby dzieci do nas mówi?y?”
 • Faber A. „Jak mówi?, ?eby dzieci si? uczy?y w domu i w szkole”
 • Faber A. „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szcz??liwej rodziny”
 • Filipczuk H. „Ka?de dziecko jest inne: o czynnikach rozwoju psychicznego dzieci”
 • Filipczuk H. „K?opoty z jedynakami”
 • Filipczuk H. „Rodzice i dzieci dorastaj?ce”
 • Filipczuk H. „Zapobieganie trudno?ciom i niepowodzeniom szkolnym”
 • Ginott H. „Mi?dzy rodzicami a dzie?mi”
 • Gordon T. „Wychowanie bez pora?ek w praktyce : jak rozwi?zywa? konflikty z dzie?mi”
 • Górski T. „Tajemnice wzajemnego zrozumienia”
 • Hosteler J. „Dopóki nie jest za pó?no: poradnik dla rodziców”
 • Misiewicz H. „Dlaczego dziecko ucieka z domu”
 • Rudnia?ski J. „S. O. S. dla ucznia, czyli ksi??ka dla rodziców i wychowców”

Przydatne linki

Kro?nie?ska Biblioteka Cyfrowa                       www.kbc.krosno.pl

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa                     www.pbc.rzeszow.pl

Cyfrowa Biblioteka Narodowa                          www.polona.pl

Ca?a Polska czyta dzieciom                                www.calapolskaczytadzieciom.pl

Ksi??ki dla dzieci                                                  www.czasdzieci.pl/ksiazki

Wolne lektury                                                       www.wolnelektury.pl

Ksi??ki dobre dla dzieci – GWO                         www.gwo.pl/ksiazki-dobre-dla-dzieci-p4017

Sieciaki pl – poznaj bezpieczny Internet          www.sieciaki.pl

Lubimy czyta? – ksi??ki, rekomendacje oraz wirtualna biblioteczka www.lubimyczytac.pl air max 90 air max 90