Konkursy

Promujemy zdrowy styl ?ycia

 

 

14 listopada br. w naszej szkole zosta? przeprowadzony konkurs z „Promocji Zdrowego Stylu ?ycia”. Jego celem by?o pog??bienie wiedzy uczniów na temat zagro?e? zdrowotnych oraz kszta?towanie postaw i zachowa? prozdrowotnych. W konkursie wzi??o udzia? 20 uczniów. Najszersz? wiedz? w zakresie promocji zdrowia wykaza?y si? uczennice: Patrycja Paszy?ska i Wiktoria Ziewalicz. Obydwie uzyska?y na te?cie po 14 punktów. Po dogrywce zwyci??y?a Patrycja Paszy?ska, która b?dzie reprezentowa? szko?? podczas rejonowego etapu konkursu. Wszyscy mocno trzymamy kciuki za Patrycj?.

 

 

 

 

Konkursowa wiosna w bibliotece

Wiosna, to taka pora, kiedy wst?puje w nas niesamowita energia, optymizm i wydaje nam si?, ?e mo?emy „przenosi? góry”. Aby dobrze wykorzysta? i nie zmarnowa? nadmiaru energii naszych uczniów, biblioteka szkolna zaprasza do licznego udzia?u w konkursach czytelniczych. Wystarczy z uwag? przeczyta? ksi??ki wskazane w regulaminach lub przypomnie? sobie ich tre??, aby powalczy? o ciekawe nagrody.

Tematyka konkursów i adresaci:

  1. Wiersze Jana Brzechwy – klasa I
  2. „Hans Christian Andersen i jego ba?nie” – klasy II
  3. Mistrz znajomo?ci „Dzieci z Bullerbyn” – klasy III
  4. „Chc? mie? przyjaciela” – klasa IV
  5. „Wiem, bo czyta?em” – klasa V
  6. „Podziwiam szta?skiego m?odzie?ca” – klasa VI

Regulaminy wszystkich konkursów dost?pne s? w bibliotece oraz przedstawione zostan? poszczególnym grupom wiekowym. nike air max schwarz nike air max schwarz