Koncepcja Pracy

Szanowni Państwo,

Placówka nasza działa zgodnie z przyjętą przez radą pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola lub szkoły oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Z jej treści, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym zostaliście Państwo zapoznani na pierwszym zebraniu z rodzicami, które odbyło się we września br. Koncepcja pracy musi być powszechnie znana rodzicom i przez nich akceptowana. W związku z powyższym uprzejmie Państwa proszę o wyrażanie opinii i uwag względem proponowanych przez dyrektora i nauczycieli działań służących jej realizacji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można kierować do wychowawców za pomocą komunikatora w iPrzedszkolu lub iDzienniku lub osobiście.

z poważaniem

Marlena Gierucka

KONCEPCJA PRACY 2015-2020