Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2021 / 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022 r.
Zakończenie zajęć szkolnych 24 czerwca 2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 12 listopada 2021 r. – piątek po Święcie Niepodległości

22 grudnia 2021 r. – środa przed świętami Bożego Narodzenia

7 stycznia 2022 r. – piątek po święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r. – poniedziałek, Święto Flagi

24, 25, 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r. – piątek po Bożym Ciele

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLASYFIKACYJNYCH

  • 26 stycznia 2022 r.– śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • do końca maja 2022 r.– informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,  nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu;  przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami oraz za pośrednictwem i-dziennika Librus;
  • do 1 czerwca 2022 r. – informacja p przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych przedmiotów – podana za pośrednictwem i-dziennika Librus;
  • 15 czerwca 2022 r.–roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 24 czerwca 2022 r.– zakończenie roku szkolnego.