Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 1 – 14 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r.
Zakończenie zajęć szkolnych 25 czerwca 2021 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 14 października 2020 r. – Dzień Nauczyciela

22 grudnia 2020 r. – wtorek przed świętami Bożego Narodzenia

30 kwietnia 2021 – piątek przed weekendem majowym

25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLASYFIKACYJNYCH

  • 27 stycznia 2021 r.– śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • do końca maja 2021 r.– informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,  nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu;  przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami oraz za pośrednictwem i-dziennika Librus;
  • do 11 czerwca 2021 r. – informacja p przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych przedmiotów – podana za pośrednictwem i-dziennika Librus;
  • 16 czerwca 2021 r.–roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 25 czerwca 2020 r.– zakończenie roku szkolnego.