Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć szkolnych 26 czerwca 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 21, 22, 23 kwietnia – egzamin ósmoklasisty

24 kwietnia 2020 r. – piątek po egzaminie ósmoklasisty

30 kwietnia 2020 – czwartek przed weekendem majowych

12 czerwca – piątek po Bożym Ciele

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KLASYFIKACYJNYCH

  • 29 stycznia 2020 r.– śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • do 19 maja 2020 r.– informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,  nieklasyfikowaniach oraz nagannym zachowaniu;  przekazanie informacji na spotkaniu z rodzicami;
  • do 29 maja 2020 r. – informacja o przewidywanych rocznych ocenach zachowania;
  • do 12 czerwca 2020 r. – informacja p przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych przedmiotów;
  • 19 czerwca 2020 r.–roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej;
  • 26 czerwca 2020 r.– zakończenie roku szkolnego.