Innowacje

Innowacje w Szkole Podstawowej Nr 10

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA „SZKOŁA odNOWA”

Od roku szkolnego 2019 / 2020 wdrożyliśmy innowacyjny program Szkoła OdNOWA autorstwa p. Gabrieli Wróbel. Proponuje on uczniom nową organizację pracy – zgodnie z ramowymi planami nauczania muszą odbywać się konkretne lekcje w ściśle określonym wymiarze godzin. Plany lekcji zostały przeorganizowane jednak w ten sposób, że zajęcia odbywają się

 w blokach – po dwie godziny tego samego przedmiotu lub przynajmniej przedmiotów realizujących zbliżone treści. Dzięki temu uczniowie – mając 6 lekcji – pracują z trzema nauczycielami, plecaki są lżejsze, mniej czasu poświęcają na przygotowanie się do zajęć następnego dnia, a ich uwaga nie jest rozproszona ciągłym przeskakiwaniem z tematu na temat.

Innowacja skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły – ze szczególnym naciskiem na uczniów klas IV – VIII, ponieważ w klasach wcześniejszych treści i tak realizowane są w zintegrowanych blokach tematycznych. Dzięki budowie pracowni biologicznej i chemicznej, finansowanych ze środków otrzymanych w ramach projektu „Moja wiedza – moja przyszłość” uczniowie na lekcjach będą mieli czas na wykonywanie ciekawych doświadczeń, a dzięki większym możliwościom czasowym – będą mogli wychodzić na lekcje w terenie. Postanowiliśmy też do

minimum ograniczyć zadania domowe – aby nie polegały one na spisywaniu cudzych myśli z Internetu bądź angażowaniu do odrobienia pracy domowej całej rodziny, na rzecz aktywnej pracy na lekcji – w czasie których nie powinno zabraknąć czasu na napisanie wypracowania czy wykonywanie skomplikowanych obliczeń – pod kierunkiem nauczyciela. W okresie wiosennym i wczesną jesienią uczniowie otrzymają też możliwość wychodzenia na podwórko w czasie przerwy do 5. lekcji, by się dotlenić – i z większym efektem przyswajać wiedzę na ostatnich godzinach.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZPRECHAJ Z NAMI KROSNOLUDKAMI”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła ukierunkowana jest na naukę języków obcych. Z dużą skutecznością wdrożyliśmy innowację pedagogiczną, która jest kontynuowana w młodszych klasach – obecnie innowacyjny program nauczania dwujęzycznego realizują dzieci w klasach I – III. W całej Polsce dużą popularnością cieszą się prestiżowe szkoły ukierunkowane na nauczanie w dwóch językach. Dlaczego więc nie udostępnić tak interesującej oferty edukacyjnej naszym dzieciom? Jak wynika z badań, nauczanie w dwóch językach rozpoczęte od najmłodszych lat pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Zaletą nauczania dwujęzycznego jest również fakt, że dzieci niezwykle szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, chociaż początkowo spontanicznie się w nim nie wypowiadają. W toku dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się tym językiem, niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieje się tak, że język obcy używany do codziennych kontaktów, staje się naturalnym językiem komunikacji – uczniowie będą zwracać się do nauczyciela po niemiecku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego, szkolnego.

Nauczanie w dwóch językach w naszej szkole oparte będzie na założeniach innowacji pedagogicznej „Szprechaj z nami Krosnoludkami” autorstwa pani Elżbiety Korzeniowskiej. Unikatowy program nauczania dwujęzycznego uwzględnia podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej, jednocześnie zakłada realizację wybranych treści w języku niemiecki

m: będą to zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. Pozostałe zajęcia będą prowadzone tradycyjnie w języku polskim.

Dzieci dwujęzyczne:

– lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają jeden język;

– szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych;

– są pewniejsze siebie oraz bardziej wrażliwe wobec innych ludzi i kultur;

– potrafią w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikować się z otoczeniem;

– potrafią się wyrażać w sposób bardziej precyzyjny;

– wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem;

– mają większe szanse w sferze zawodowej.