Innowacje

Innowacje w Szkole Podstawowej Nr 10

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „SZPRECHAJ Z NAMI KROSNOLUDKAMI”

Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła ukierunkowana będzie na naukę języków obcych. W całej Polsce dużą popularnością cieszą się prestiżowe szkoły ukierunkowane na nauczanie w dwóch językach. Dlaczego więc nie udostępnić tak interesującej oferty edukacyjnej naszym dzieciom? Jak wynika z badań, nauczanie w dwóch językach rozpoczęte od najmłodszych lat pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Zaletą nauczania dwujęzycznego jest również fakt, że dzieci niezwykle szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, chociaż początkowo spontanicznie się w nim nie wypowiadają. W toku dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się tym językiem, niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieje się tak, że język obcy używany do codziennych kontaktów, staje się naturalnym językiem komunikacji – uczniowie będą zwracać się do nauczyciela po niemiecku także w kwestiach organizacyjnych, dotyczących życia klasowego, szkolnego.

Nauczanie w dwóch językach w naszej szkole oparte będzie na założeniach innowacji pedagogicznej „Szprechaj z nami Krosnoludkami”. Unikatowy program nauczania dwujęzycznego uwzględnia podstawę programową dla edukacji wczesnoszkolnej, jednocześnie zakłada realizację wybranych treści w języku niemieckim: będą to zajęcia plastyczne, muzyczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. Pozostałe zajęcia będą prowadzone tradycyjnie w języku polskim. Język stanie się tu narzędziem do osiągnięcia konkretnych celów – wygranej w zawodach, namalowania ulubionego zwierzątka, udziału w teatrzyku.

Dzieci dwujęzyczne: – lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają jeden język;

– szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych; – są pewniejsze siebie oraz bardziej wrażliwe wobec innych ludzi i kultur; – potrafią w sposób bardziej naturalny i obrazowy komunikować się z otoczeniem; – potrafią się wyrażać w sposób bardziej precyzyjny; – wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem; – mają większe szanse w sferze zawodowej.

Dzięki innowacji prowadzonej w naszej szkole dzieci przygotowane będą do kontynuacji nauczania w dwóch językach na dalszych etapach edukacyjnych w oddziałach dwujęzycznych, których utworzenie jest w planie naszej szkoły od 1 września 2017 r.

 

Innowacje „Poznajemy matematykę i świat przez matematykę” autorstwa pani Marleny Gieruckiej realizowane są w klasach czwartych. Celem tego programu jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego, a także wdrażanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wiązania teorii z praktyką, korelacji z innymi przedmiotami.

 

Program innowacyjny „Odkrywamy świat teatru, muzyki, sztuki…” autorstwa pani Edyty Guzik: modyfikuje, uatrakcyjnia i wzbogaca program nauczania klasyI – III. Głównym jej celem jest rozwijanie postawy twórczej dziecka, jego wyobraźni i kreatywności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie. Uczniowie poprzez zabawę poznają różne formy teatralne i sposoby gry aktorskiej. Ćwiczą dykcję, poruszanie się po scenie, przygotowują rekwizyty i przedstawienia.