Historia szkoły (SP10)

    Historia szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie

Wszystko zaczęło się 23 sierpnia 1976 roku, kiedy to krośnieńskie władze oświatowe przekazały dzieciom
i młodzieży nowy, piękny budynek szkolny na Osiedlu Tysiąclecia, przy ulicy Krakowskiej 33.

Kalendarium szkoły:

 • 1 września 1976 r. – uroczysta inauguracja pierwszego roku szkolnego przez dyrektora Józefa Białasa, funkcję zastępcy sprawuje pani Anna Lubaś, grono pedagogiczne liczy 26 nauczycieli, a progi nowej szkoły przekracza ponad 700 uczniów;
 • 1 kwietnia 1977 r. – pierwsza wizytacja Kuratorium Oświaty i Wychowania wypada pozytywnie;
 • 1 września 1977 r. – zmiana na stanowisku wicedyrektora, obejmuje je pani Stanisława Ekiert, grono liczy 28 nauczycieli a w oddziałach uczy się 731 uczniów;
 • 8 września 1977 – spotkanie z redakcją „Szklanego Zagłębia”, zaczyna się współpraca szkoły z Hutą Szkła Gospodarczego;
 • rok szkolny 1977/78 – oddanie do użytku sali gimnastycznej, pierwsze sukcesy i zajęcie II miejsca
  w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych przez uczennicę klasy V b;
 • 1 września 1978 r. – w szkole uczy się 806 dzieci w 26 oddziałach i oddziale przedszkolnym;
 • październik 1978 r. – szkoła otrzymuje audiometr do nauki języków obcych, jesteśmy pierwszą szkołą w Krośnie tak dobrze wyposażoną;
 • rok szkolny 1978/79 reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 10 bierze udział   w IV Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w szachach i zajmuje   IV miejsce w Polsce;
 • rok szkolny 1980/81 reprezentacja szkoły uczestniczy w II Międzynarodowym Turnieju Szachowym
  w Iwoniczu Zdroju i zajmuje najwyższe miejsce wśród drużyn polskich, ponadto uczennica klasy VII a zostaje laureatem  XII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego;

 

 • od 28 czerwca do 8 lipca 1981 r. uczennica klasy VII a reprezentuje Polskę na IV Międzynarodowej Olimpiadzie w Moskwie;
 • 1 września 1982 r. stanowisko dyrektora obejmuje pan Wojciech Orszykowski, zastępcami są pani Wiesława Wojnar i pan Bolesław Barański, w szkole pracuje już 42 nauczycieli;
 • 19 stycznia 1983 r. – ma miejsce spotkanie z więźniem obozu koncentracyjnego, aktorem scen warszawskich – Augustem Kowalczykiem;
 • 12 grudnia 1983 r. – drużyna dziewcząt zajęła II miejsce na 30 drużyn w VIII Międzynarodowym Turnieju Szachowym w Pradze;
 • 15 marca 1984 r. – podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o nadaniu szkole imienia kapitana Stanisława Betleja;
 • 14 lutego 1984 r. – rozpoczęła się w szkole Kampania „Bohater”, w którą zaangażowali się nauczyciele, Samorząd Uczniowski i harcerze;
 • 8 maja 1985 r. – nadanie szkole imienia kpt. Stanisława Betleja – uczestnika Kampanii Wrześniowej 1939 r. oraz antyhitlerowskiej konspiracji w szeregach ZWZ i AK;
 • od roku szkolnego 1985/86 rozpoczyna się budowa dwóch szkolnych boisk sportowych, jednego
  o podłożu miękkim, trawiastym oraz drugiego – asfaltowego o wymiarach 20/40 m;

 

 • od 1986 roku rozpoczyna działalność szkolne koło PTSM pod opieką pani Heleny Habrat, które cyklicznie organizuje rajdy wiosenne i jesienne oraz obozy narciarskie w czasie ferii zimowych. Na górze „Winiarskiej”       w Iwoniczu Zdroju wielu wychowanków stawia pierwsze kroki na nartach.     W czasie wakacji wielu uczniów krośnieńskich szkół uczestniczy w rajdach turystyczno- krajoznawczych;
 • od 1 września 1988 r. na stanowisku dyrektora rozpoczyna pracę pan Henryk Bogacz, jego zastepcy to panie Wiesława Wojnar i Alicja Wulf – Bożek;
 • listopad 1988 r. – decyzją władz oświatowych uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 reprezentują szkołę w telewizyjnym Konkursie „Rambit” i odnoszą zwycięstwo;
 • rok szkolny 1990/91 – oddanie do użytku klasopracowni do języka angielskiego;
 • rok szkolny 1991/92 uczestniczymy w międzynarodowym projekcie ekologicznym badania zanieczyszczeń powietrza „Air Pollution Projekt Europe” wspieranym, monitorowanym
  i koordynowanym przez Norweskie Towarzystwo Ochrony Przyrody w Oslo;
 • 30 kwietnia 1992 r. – Rada Miasta przyjęła uchwałę o nadaniu ulicy przy której znajduje się szkoła im. Jana i Stanisława Magurów;
 • 1 września 1993 r. – przy szkole powstaje oddział dla dzieci z wadą słuchu, pracują z nimi pani Małgorzata Sieniawska i Zdzisława Firlej – logopeda;
 • grudzień 1994 r. – spontanicznie przyłączyliśmy się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • kwiecień 1995 – 50 rocznica śmierci patrona szkoły i uroczyste spotkanie uczniów z bratem i bratową kapitana – panią Bronisławą Betlej;
 • rok szkolny 1996/97 zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły – żegnamy panią Wiesławę Wojnar, a jej miejsce zajmuje pani Michalina Filipczak;
 • 10 października r. – uroczyste obchody 25 lecia istnienia szkoły. Przez te lata 138 uczniów zdobyło tytuły laureatów Konkursów Przedmiotowych we wszystkich dziedzinach: w literaturze i języku ojczystym, w matematyce, fizyce, chemii, biologii, geografii, a także w sporcie, turystyce,
  w konkursach plastycznych, muzycznych i technicznych oraz turniejach szachowych;
 • kwiecień 1997 r. – spotkanie z sybiraczką – panią Barbarą Powroźnik;
 • 3 – 4 marca 1998 r. – pierwsze próbne badanie kompetencji w szkole pod czujnym okiem kamery Telewizji Rzeszów;
 • 16 maja 1998 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi  i Stanisławowi Magurom na budynku szkoły – „W Hołdzie Bohaterom Hufca”;
 • 17 maja 1998 r. – wizyta w szkole siostry harcerzy – bohaterów – pani Marii Magury – Witkowskiej;
 • 1 września 1999 r reforma edukacji i początek współistnienia w jednym budynku dwóch szkół, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2;
 • od 1 września 2001 r. obowiązki wicedyrektora po pani M. Filipczak obejmuje pani Julita Karaś – Klimek;
 • kwiecień 2002 r. – pierwszy ogólnopolski sprawdzian kompetencji dla uczniów klas szóstych;
 • 1 września 2005 r. – zmiana dyrektora szkoły, odchodzi pan Henryk Bogacz   a obowiązki przejmuje pani Marta Janas. Szkoła Podstawowa Nr 10 wchodzi  w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 wraz
  z Gimnazjum Nr 2  i Przedszkolem Miejskim Nr 2;
 • 2006 rok – uroczyste obchody 30 – lecia szkoły. Jesteśmy dumni ze 140 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych;
 • rok szkolny 2007/2008 – nagrody Prezydenta Miasta Krosna otrzymali uczniowie klasy VI a i klasy VI b;
 • 1 września 2008 r. – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez panią Marlenę Gierucką, wicedyrektorem zostaje pani Bożena Cyran;
 • lata 2008 – 2011 – budynek szkoły objęty jest kompleksową termomodernizacją budynków oświatowych w Krośnie;
 • rok szkolny 2009/2010 – specjalne wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna dla uczennicy z klasy VI b wraz z zespołem „Gracja”;
 • rok 2010/2011 wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna dla uczennicy klasy   VI b i ucznia klasy VI a za osiągnięcia w turystyce;
 • rok 2011/2012 – wyróżnienie Prezydenta Miasta Krosna dla ucznia klasy VI a;
 • rok szkolny 2011/2012 – oddanie do użytku nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Ponadto szkoła posiada siłownię, gabinet rehabilitacji ruchowej i nowoczesny plac zabaw dla dzieci młodszych;
 • 26 czerwca 2012 r. – uzyskanie przez SP certyfikatu „Szkoła bez przemocy”;
 • rok szkolny 2012/2013 – uzyskanie przez SP 10 i G 2 certyfikatu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą 2.0”;
 • 17 września 2012 r. – zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”;
 • 2013 r. – wprowadzenie e-dziennika, rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy dziecka;
 • 25 marca 2013 r. – szkoła uzyskała certyfikat społecznie zaangażowanej placówki w ogólnopolską kampanię „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowaną przez UNICEF;
 • 25 maja 2013 r. – wizyta w szkole pani minister Joanny Berdzik, spotkanie   z rodzicami i podziękowanie dyrekcji za przygotowanie szkoły do przyjęcia dzieci sześcioletnich;
 • 1 czerwca 2013 r. – uzyskanie dyplomu uznania za udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • rok szkolny 2013/2014 – uczestnictwo w projekcie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Aktywna Edukacja”;
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie certyfikatu ukończenia I edycji programu  „WF z klasą”;
 • czerwiec 2014 r. – uzyskanie certyfikatu „Szkoły Gotowej na TIK”;
 • 9 grudnia 2015 r. – ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty
  w Rzeszowie wypada bardzo dobrze i oceniona jest na stopień wysoki;
 • 1 września 2016 r. – szkoła istnieje już 40 lat;
 • rok 2016/2017 – przy szkole działa Gromada Zuchowa prowadzona przez panią Janinę Frydrych.