Atuty Przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Krośnie jest przystosowane do aktualnych potrzeb dzieci i rodziców. Mieści się w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie.

Atuty przedszkola:

 • atrakcyjna lokalizacja w pobliżu żłobka i przychodni, dobre połączenie komunikacyjne z innymi częściami miasta,
 • do dyspozycji przedszkola oddano cały parter, oddzielony od pozostałej części budynku, z jednoczesną możliwością korzystania z całej infrastruktury Szkoły,
 • świeżo wyremontowane, kolorowe i przestronne sale oraz estetyczne, dostosowane do wieku wychowanków łazienki, podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo,
 • wykwalifikowana kadra – odpowiednio dobrany zespół kompetentnych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pedagogicznym- fachowej pomocy udzielają dzieciom nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej oraz logopedii,
 • bogata baza pomocy i zabawek dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci, sprzęt multimedialny, jedyny w krośnieńskich placówkach interaktywny „Magiczny dywan”, wewnętrzny „mini plac zabaw”,
 • nowoczesne, kolorowe place zabaw wyposażone w huśtawki, tor przeszkód oraz dwa boiska,
 • smaczne wyżywienie zgodnie z wymogami i dostosowane do potrzeb dzieci z problemami zdrowotnymi przygotowywane jest w kuchni na miejscu,
 • w ramach zajęć dodatkowych prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-taneczne, plastyczne, ruchowe, przyrodnicze, w Przedszkolu funkcjonuje Gromada Zuchowa.

 

W naszym przedszkolu:

 • stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju,
 • wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, technicznym, społecznym,
 • budzimy wiarę wychowanków we własne siły i możliwości,
 • wdrażamy do przestrzegania norm społecznych, zachęcamy do udziału
  w licznych akcjach charytatywnych, dbamy o bezpieczeństwo dzieci ucząc właściwych zachowań w otaczającym świecie.