Historia gimnazjum

Historia Gimnazjum  Nr 2 w Krośnie

 

Akt założycielski Gimnazjum Nr 2 w Krośnie został podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Miasta Romana Zimkę 15 kwietnia 1999 roku, a działalność placówka rozpoczęła 1 września tego roku. Powstanie gimnazjów było jednym z etapów reformy edukacji. Na czele szkoły stanęła Dyrektor Szkoły mgr inż. Michalina Józefowicz, która organizowała ją od podstaw. Naukę w pierwszym roku istnienia placówki rozpoczęło 138 uczniów, którzy uczęszczali do pięciu oddziałów, a grono pedagogiczne tworzyło 18 pedagogów.

Już w pierwszym roku istnienia gimnazjum uczniowie odnieśli pierwsze sukcesy w konkursach, zaistnieli na deskach sceny Krośnieńskiego Domu Kultury i w lokalnych mediach („Nowiny”, „Podkarpacie”).  W kolejnych latach placówka się rozrastała. Przybywało uczniów i nauczycieli. Powiększała i polepszała się baza szkoły. 1 września 2000 r. rozpoczęła działanie pierwsza pracownia komputerowa. Został utworzony etat wicedyrektora szkoły. Funkcję tę sprawowała mgr inż. Ewelina Śliż, a następnie mgr Bożena Cyran.

W maju 2001 roku Sebastian Filipczak został finalistą programu „We wnętrzu stacji kosmicznej” przygotowanego przez stację Discovery Channel i PAN.

3 września 2001 roku rozpoczął się trzeci rok pracy gimnazjum. Społeczność szkolną tworzyło 407 uczniów i 36 nauczycieli.

14 – 15 maja 2002 roku odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny, a uczniowie naszej szkoły uzyskali najlepszy wynik w mieście.

21 czerwca 2002 roku pierwsi absolwenci opuścili mury Gimnazjum Nr 2 w Krośnie.

23 kwietnia 2004 roku uczniowie zaprezentowali Szwecję w ramach inicjatywy „Piknik 25 państw”. Impreza odbyła się na krośnieńskim Rynku, a nasze stoisko zdobyło III miejsce.

1 września 2005 roku Gimnazjum Nr 2, na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna, rozpoczęło działalność w składzie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie, w skład którego wchodzi również Szkoła Podstawowa Nr 10 w Krośnie.

1 września 2005 roku w zespole (gimnazjum) rozpoczął pracę nowy Dyrektor mgr Marta Janas. Na funkcję wicedyrektora została powołana mgr Julita Karaś – Klimek.

2 czerwca 2006 roku uczniowie zaprezentowali Austrię w ramach inicjatywy „Piknik 25 państw”. Impreza odbyła się na krośnieńskim Rynku.

5 czerwca 2007 roku reprezentacja szkoły zajęła 2-miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekonomicznym „Gimnazjalne potyczki”, który odbył się w Warszawie w siedzibie Narodowego Banku Polskiego.

Wrzesień 2007 roku gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu CEO i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Szkoła Ucząca Się”. Jednym z elementów tego projektu jest wdrożenie Oceniania Kształtującego.

Od 1 marca 2008 roku funkcję Dyrektora sprawuje mgr inż. Marlena Gierucka. Stanowisko wicedyrektora ponownie objęła mgr Bożena Cyran. Przez następne kilka lat w budynku trwał pernamentny remont. Odnowiono elewację, ocieplono dach, wymieniono okna i wymiennikownię ciepła. Odmalowano sale lekcyjne i położono nowe podłogi. Zakupiono tablice interaktywne, projektory, wizualizery, stworzono dodatkowe pracownie komputerowe i nowoczesne pracownie językowe.

17 czerwca 2008 roku zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Krosna dla uczniów gimnazjum T. Goneta i M. Skałby

14 października 2009 roku Gimnazjum Nr 2 obchodziło skromny jubileusz – 10 lat istnienia.

12 kwietnia 2010 roku po tragicznym wypadku w Smoleńsku i śmierci Prezydenta RP oraz wielu dygnitarzy polskich nauczyciele i uczniowie złożyli wpis w Księdze Kondolencyjnej wyłożonej w RCKP w Krośnie.

W kwietniu 2010 roku otrzymali stypendia naukowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczniowie naszego gimnazjum K. Jakóbski i A. Pelczar.

23 czerwca 2010 roku na gali „Primus inter pares” uczniowie Gimnazjum Nr 2 otrzymali nagrody Prezydenta Miasta Krosna (J. Ahaddad – II stopnia, a A. Jędrzejczyk i A. Pelczar – III stopnia) za wysokie osiągnięcia w konkursach wiedzy.

10 listopada 2010 roku szkoła wzbogaciła się w zupełnie nowe boisko wielofunkcyjne. Na otwarcie przybyło wielu znamienitych gości z Prezydentem Miasta Krosna Piotrem Przytockim na czele.

11 marca 2011 roku uczniowie P. Hołda, A. Pelczar i F. Sawicki odnieśli sukcesy na XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Pińczowie.

Czerwiec 2011 roku uczniowie Gimnazjum Nr 2 w upływającym roku szkolnym zdobyli aż pięć tytułów laureata i trzy tytuły finalisty Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

30 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie uczniów szkoły z eurodeputowanym T. Porębą  i posłem na Sejm RP  P. Babinetzem. Goście patronowali konkursowi historycznemu organizowanemu przez nasze gimnazjum.

1 czerwca 2012 roku uczennice gimnazjum D. Duda i G. Lipka zrealizowały mandat na obrady XVIII Sesji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

11 stycznia 2013 roku uczennica K. Rogala została finalistą II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Językowego Ojczyzna Polszczyzna.

25 marca 2013 roku szkoła wzbogaciła się o Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki „Wszystkie kolory świata” wydany przez UNICEF.

1 czerwca 2013 roku reprezentacja gimnazjum w składzie K. Rogala i S. Kozielec wzięła udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży (była to nagroda za realizację projektu „Lokalny ekorozwój”).

18 czerwca 2013 roku Filip Sawicki otrzymał za wysokie osiągnięcia w konkursach wiedzy nagrodę Prezydenta Miasta Krosna III stopnia.

W sierpniu 2013 roku został przyznany placówce certyfikat CEO i Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą”.

W grudniu 2013 roku za zrealizowanie programu CEO gimnazjum otrzymało tytuł „WF z klasą”.

Marzec 2014 roku – mamy w tym roku, aż trzech laureatów i dwóch finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szkołę w okresie swego istnienia odwiedziło wielu znamienitych gości, wśród których byli wielokrotnie prezydenci miasta Krosna (np. 2010 r.), czy przedstawiciele MEN (podsekretarz stanu Joanna Berdzik w 2013 r.).

W ramach wycieczek i konkursów uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Krośnie zwiedzili Polskę od Bieszczadów po Warszawę i od Warszawy po Brukselę (np. 2012 r.).

W Gimnazjum Nr 2 zawsze na pierwszym miejscu stawiano możliwość zapewnienia wszechstronnego rozwoju wychowanków wedle najlepszych metod dydaktyki i wychowania.