Harmonogram Spotkań

Wywiadówki ogólnoszkolne:

  • 2 września 2020 r., 3 września 2020 r. – wybór Rad Oddziałowych, zapoznanie z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
  • 7 października 2020 r., 8 października 2020 r. – zapoznanie ze Statutem – zasadami oceniania, wymaganiami na poszczególne stopnie szkolne, warunkami i trybem uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane, kryteriami oceny zachowania; uzgodnienie planów pracy wychowawczej z rodzicami.
  • 28 stycznia 2021 r., 29 stycznia 2021 r. – podsumowanie 1.półrocza
  • 19 maja 2021 r., 20 maja 2021 r. – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem i zachowaniem nagannym

W czasie wywiadówek – ze względu na panującą w kraju epidemię – nie będą dyżurować wszyscy nauczyciele, a jedynie wychowawcy – wg harmonogramu; pozostali nauczyciele będą do Państwa dyspozycji w czasie konsultacji:

Konsultacje dla rodziców – harmonogram

Nauczyciele są także do Państwa dyspozycji na komunikatorach i-dziennika Librus oraz czekają na kontakt poprzez pocztę elektroniczną:

Adresy e-mail nauczycieli