Harmonogram Spotkań

Wywiadówki ogólnoszkolne 19 września 2019r.,

21 listopada 2019 r.,

30 stycznia 2020 r.,

16 kwietnia  2020 r.

Wychowawcy, nauczyciele
„Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z wychowawcami
19 maja 2020 r. – dla rodziców uczniów zagrożonych zachowaniem nagannym, nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną  

Wychowawcy