Harmonogram Spotkań

ROK 2022/2023

Terminy spotkań ogólnych z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

22 września 2022 r. – wybór Rad Oddziałowych, zapoznanie z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz Statutem, zapoznanie z wymaganiami na poszczególne stopnie szkolne, warunkami i trybem uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane, kryteriami oceny zachowania; uzgodnienie planów pracy wychowawczej z rodzicami.

2 lutego 2023 r.– podsumowanie 1. półrocza,

18 maja 2023 r. – przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem i zachowaniem nagannym.

 

Dodatkowo 2 grudnia 2022 r. – Dzień Otwarty – spotkania trójstronne (rodzic – uczeń – nauczyciel).

 

ROK 2021/2022

Terminy spotkań ogólnych z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

  • 1, 2 września 2021 r. – wybór Rad Oddziałowych, zapoznanie z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz Statutem,
  • 30 września 2021 r., – zapoznanie z wymaganiami na poszczególne stopnie szkolne, warunkami i trybem uzyskiwania ocen wyższych niż proponowane, kryteriami oceny zachowania; uzgodnienie planów pracy wychowawczej z rodzicami.
  • 27 stycznia 2022 r. – podsumowanie 1.półrocza
  • 12 maja 2022 r. – przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem i zachowaniem nagannym

Dodatkowo 25 listopada 2021 r. odbędzie się Dzień Otwarty – dyżur informacyjny dla rodziców.

Konsultacje dla rodziców SP

Nauczyciele są także do Państwa dyspozycji na komunikatorach i-dziennika Librus oraz czekają na kontakt poprzez pocztę elektroniczną:

Adresy e-mail nauczycieli