Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego SP 10 klas V – VIII

oraz klas III dotychczasowego gimnazjum

 

Remigiusz Matejicka – przewodniczący

Dawid Chabior – zastępca

Laura Stanek – sekretarz