Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2
w Krośnie

przewodniczący: p. Bogdan Jezierski

z-ca przewodniczącego: p. Alicja Śnieżek

skarbnik: p. Alicja Śnieżek

sekretarz: p. Aneta Mazur

członek: p. Maciej Sawicki