Harmonogram Spotkań

Wywiadówki ogólnoszkolne    20 września 2018r.,

22 listopada 2018 r.,

31 stycznia 2019 r.,

25 kwietnia  2019 r.

   Wychowawcy, nauczyciele
„Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z wychowawcami
 Według potrzeb  

Wychowawcy

 

„Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z wychowawcami
9 maja 2019 r. – tylko
z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub zachowaniem nagannym.
   Wychowawcy