Harmonogram Spotkań

Wywiadówki ogólnoszkolne  22 września 2016r.,

24 listopada 2016r.,

12 stycznia 2017r.,

27 kwietnia 2017r.

 Wychowawcy, nauczyciele
 „Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z nauczycielami
 

27 października 2016r.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

„Dni otwarte” – spotkania indywidualne
z wychowawcami
8 grudnia 2016r.
i 11 maja 2017r. – tylko

z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, nieklasyfikowaniem lub zachowaniem nagannym
Wychowawcy