Praca w czasie epidemii

W tej zakładce na bieżąco będziemy umieszczać informacje związane z nauczaniem zdalnym w naszej szkole i przedszkolu:

Regulaminy funkcjonowania przedszkola i szkoły w czasie epidemii oraz Procedury zdalnego nauczania – od 1 września 2021 r.

REGULAMIN organizacji szkoły od 1 wrzesnia 2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA od 1 września 2020 r.

Informacja na temat funkcjonowania gabinetu opieki zdrowotnej w czasie epidemii Covid-19

Regulamin Wypożyczania Sprzętu Komputerowego w Miejskim Zespole Szkół nr 1

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII od 9 listopada

Zarządzenie nr 15 – procedura zdalnego nauczania PM i wniosek o zapewnienie opieki w przedszkolu

 

 

Zarządzenie w sprawie organizacji nauczania zdalnego

Pismo do rodzicow

Konsultacje dla rodziców od 25.03.2020 r.

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna – działanie przedszkola w okresie epidemii

Organizacja nauki w domu i bezpieczeństwo w Internecie

Idea kształcenia na odległość