Nauczanie zdalne

W tej zakładce na bieżąco będziemy umieszczać informacje związane z nauczaniem zdalnym w naszej szkole:

Zarządzenie w sprawie organizacji nauczania zdalnego

Pismo do rodzicow

Konsultacje dla rodziców

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna – działanie przedszkola w okresie epidemii

Regulamin Wypożyczania Sprzętu Komputerowego w Miejskim Zespole Szkół nr 1

Organizacja nauki w domu i bezpieczeństwo w Internecie

Idea kształcenia na odległość