Doradztwo zawodowe

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Wybór przyszłej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej i zawodu  to ważna decyzja, przed którą stoi każdy uczeń kończący szkołę. Aby pomóc młodemu człowiekowi w podejmowaniu trafnych decyzji, zgodnych z ich zdolnościami, zainteresowaniami i możliwościami kluczowe jest zbieranie informacji zarówno na temat własnej osoby, jak również o ofercie szkół średnich i zawodach.

Ponieważ to właśnie rodzice mają największy wpływ na podejmowanie przez dzieci różnorodnych decyzji, są dla wychowawcy i nauczyciela doradcy zawodowego nieocenionym partnerem. Zachęcamy więc do współpracy wszystkich rodziców w zakresie wspierania swoich dzieci w dokonywanych wyborach i korzystaniu z materiałów umieszczonych w niniejszej zakładce.

W tym miejscu zamieszczamy informacje i materiały na temat orientacji edukacyjno-zawodowej oraz linki do stron, które mogą pomóc Państwu w realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

SCHEMAT POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI

https://www.ore.edu.pl/kszta%c5%82cenie-zawodowe-i-ustawiczne/7359-filmy

http://www.wybieramzawod.pl/filmy-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow

Kwestionariusz Predyspozycji i Zainteresowań Zawodowych

Test do badania predyspozycji i zainteresowań

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Jednym z działań podjętych w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego było spotkanie uczniów klasy V A i VI A  z grupą siódmoklasistów, które miało miejsce w ostatni wtorek, czyli 16 stycznia 2018 r. w naszej szkole. Uczniowie klasy VII A przedstawili prezentacje  na temat „Mój wymarzony zawód”, które wcześniej przygotowali na zajęcia doradztwa zawodowego. Młodsi koledzy i koleżanki mieli możliwość zapoznać się z wybranymi zawodami takimi jak np.: kosmetyczka, trenerka psów policyjnych i ratowniczych, dekorator wnętrz, strażak, nauczyciel i trenerka judo. Uczniowie dowiedzieli się, między innymi, jakie kwalifikacje są potrzebne do wykonywania danej profesji, zdobyli informacje o możliwościach kształcenia się w danym zawodzie, warunkach pacy, przewidywanych zarobkach i możliwościach dalszego rozwoju.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a wystąpienia siódmoklasistów nagradzano gromkimi brawami.

Szkolny doradca zawodowy

Bernadetta Pelczar