Konkursy przedmiotowe

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem od poniedziałku – 16 listopada – będą się odbywać konkursy przedmiotowe. Przypominamy o konieczności złożenia zgód rodziców na udział w konkurach i podpisanych klauzul RODO. Wszystkie konkursy będą się odbywać w sali 206 – o godzinie 10.00 – i trwać będą 60 minut. Jedynie konkurs z języka polskiego rozpocznie się o 12.00 – i będzie trwał 120 minut.

Poniżej harmonogram wraz z załącznikami:

regulamin_konkursy_2020-2021_zalaczniki

Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

30 maja 2018r. odbył się konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”, w którym udział wzięło ośmiu uczniów klasy I a – innowacyjnej klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim.

Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem , odważnie i bez tremy  recytowali wylosowane kilka tygodni wcześniej wiersze w języku niemieckim. Jury oceniające uczestników brało pod uwagę opanowanie tekstu, wyrazistość i poprawność wymowy, intonację, gest sceniczny. Dzieci zaprezentowały się niezwykle profesjonalnie. Po dokonaniu oceny występów, jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Miejsce I – Miłosz Nykiel

Miejsce II- Milena Owoc

Miejsce III – Aleksandra Kościelniak

Wszystkim jednak uczestnikom gratulujemy odwagi, ponieważ nie każdy z nas w tak młodym wieku potrafił recytować wiersze w języku niemieckim!

 

Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

 

 

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

Zbliżające się Święto Flagi nasze Przedszkole postanowiło uczcić poprzez organizację Konkursu pieśni patriotycznej. Spotkanie rozpoczęły dzieci z grupy „Słoneczka” recytacją wiersza „Miś Patriota”, który to „przysłuchiwał się” prezentacjom pieśni, przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolne. Radosne spotkanie zakończyło się wspólną recytacją wiersza Cz. Janczarskiego „Powiewa flaga”.

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR2

II Krośnieński Konkurs Recytatorski

10 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbył się II Krośnieński Konkurs Recytatorski.   Szkołę Podstawowa nr 10 w Krośnie reprezentowały dwie uczennice klasy IV a – Łucja Urba  i Zosia Nycz. Łucja rozbawiła wszystkich wierszem K. I. Gałczyńskiego: „Sen psa”. Zosia wzruszyła publiczność  wierszem Barbary Borzymskiej i za wykonanie tego wiersza otrzymała  wyróżnienie.  Dziewczynkom gratulujemy ładnego występu, gdyż miały solidną konkurencję – 46 uczestników w grupie wiekowej  klas IV – VI.

II Krośnieński Konkurs Recytatorski

Konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”

Znacie wiersze patriotyczne? My znamy i zna je wiele dzieci z naszego przedszkola. Przekonaliśmy się o tym podczas  konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej, który odbył się dnia 10 kwietnia w ramach realizacji zadań konkursu „Przedszkole młodych patriotów”. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich grup przedszkolnych, którzy pięknie recytowali swoje wiersze. Gratulujemy dzieciom, rodzicom oraz wychowawcom, którzy włożyli wiele serca i pracy w przygotowanie naszych wychowanków. Dziękujemy i jesteśmy z Was bardzo dumni…

Konkurs recytatorski „Kto ty jesteś? Polak mały”

Zawody szachowe

W dniu 8. 11. 2017 r. w Krośnie odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych. Po zaciętych, emocjonujących i stojących na wysokim poziomie pojedynkach zespół Gimnazjum Nr 2 w Krośnie zajął w zawodach VIII miejsce.

Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski

Konkursomania trwa

Konkursowa wiosna w bibliotece w pe?nym rozkwicie. S? ju? pierwsi zwyci?zcy. 15 maja 2017 r. odby? si? drugi etap konkursu czytelniczego w klasach drugich Szko?y Podstawowej:  „Hans Christian Andersen i jego ba?nie”.  Poziom uczestników by? tak wysoki, ?e konieczna by?a dogrywka, która pozwoli?a wy?oni? dwuosobowe dru?yny do tego etapu. Dru?yny mia?y szereg zada? do wykonania przed jury, w którym zasiad?y: pani Urszula Borkowska, pani Edyta Guzik, Patrycja Pietruszka z kl. II a oraz Milena Belczyk z kl. II b. Publiczno?? stanowili koledzy z klas poszczególnych dru?yn, a ca?o?? zorganizowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Barbara Markowicz-Betlej. Po zaci?tej walce podliczono punkty, og?oszono zwyci?zców i wr?czono dyplomy oraz nagrody:

I miejsce zaj??a dru?yna klasy II a: Lilianna Lonc Kap?on i Franciszek Urbanek

II miejsce zaj??a dru?yna klasy II b: Wiktoria Bielecka i Adrian Kwolek

Odby?y si? równie? konkursy w klasie IV, V oraz VI Szko?y Podstawowej. Trwa poprawa prac i sumowanie punktów. Zwyci?zcy tych konkursów zostan? przedstawieni i nagrodzeni w najbli?szym czasie.

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy
nike air max 97 nike air max 97

MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

25 maja odby? si? konkurs o tytu? MISTRZA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2017. 22 uczniów klas gimnazjalnych rozwi?zywa?o zadania sprawdzaj?ce ich wiedz? z j?zyka, zarówno gramatyczn? jak i leksykaln?.

Bezkonkurencyjna okaza?a si? uczennica klasy III a – Alicja Skiba, która osi?gn??a wynik 94%, co da?o jest tytu? mistrza klas trzecich, a zarazem mistrza szko?y. Najlepszy wynik       w klasach drugich uzyska? Krystian Kolanko – ucze? klasy II b, w klasie pierwszej natomiast najlepszy by? Daniel P?onka, który to 15 marca br. otrzyma? wyró?nienie w IV Wojewódzkim Konkursie z J?zyka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimm.

Wszystkim uczestnikom bior?cym udzia? w konkursie gratuluj?, a pozosta?ych uczniów zach?cam do udzia?u w nast?pnej edycji.

nauczyciel j?zyka niemieckiego El?bieta Korzeniowska

air max 90 air max 90

Konkursowa wiosna w bibliotece

Wiosna, to taka pora, kiedy wst?puje w nas niesamowita energia, optymizm i wydaje nam si?, ?e mo?emy „przenosi? góry”. Aby dobrze wykorzysta? i nie zmarnowa? nadmiaru energii naszych uczniów, biblioteka szkolna zaprasza do licznego udzia?u w konkursach czytelniczych. Wystarczy z uwag? przeczyta? ksi??ki wskazane w regulaminach lub przypomnie? sobie ich tre??, aby powalczy? o ciekawe nagrody.

Tematyka konkursów i adresaci:

  1. Wiersze Jana Brzechwy – klasa I
  2. „Hans Christian Andersen i jego ba?nie” – klasy II
  3. Mistrz znajomo?ci „Dzieci z Bullerbyn” – klasy III
  4. „Chc? mie? przyjaciela” – klasa IV
  5. „Wiem, bo czyta?em” – klasa V
  6. „Podziwiam szta?skiego m?odzie?ca” – klasa VI

Regulaminy wszystkich konkursów dost?pne s? w bibliotece oraz przedstawione zostan? poszczególnym grupom wiekowym. nike air max hombre nike air max hombre