Rekrutacja do klasy I – potwierdzanie woli zapisu dziecka do szkoły

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia rekrutacji do szkół podstawowych informuję, że – zgodnie z harmonogramem – w środę 18 marca 2020 r. do publicznej wiadomości zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. Ponieważ zawieszona została działalność szkół i przedszkoli, rodzice dzieci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do szkoły poza obwodem swego zamieszkania zostaną o wynikach rekrutacji poinformowani telefonicznie. Od 18 do 23 marca 2020 r. rodzice mają obowiązek potwierdzenia woli zapisu dziecka do danej szkoły. W związku z zagrożeniem koronawirusem w celu zachowania wszelkich środków ostrożności, proszę o przesyłanie potwierdzenia woli na adres e-mailowy szkoły mzsnr1@interia.pl w ww. terminie.

Dokument potwierdzający wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej SP – do pobrania

Z poważaniem

p.o. dyrektor
Gabriela Wróbel

Zapisy dzieci do świetlicy na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami profilaktycznymi podejmowanymi w naszym kraju i koniecznością ograniczania do minimum kontaktów interpersonalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby rodzice dzieci, które w przyszłym roku będą uczęszczać do szkolnej świetlicy złożyli za pośrednictwem i-dziennika stosowne oświadczenie wychowawcy z zaznaczeniem, w jakich godzinach dziecko potrzebuje opieki świetlicowej.

Świetlica pracuje w godzinach: 7.00 – 7.45, 11.30 – 14.30 (grupa I) lub 11.30 – 16.00 (grupa II).

Przypominam, że pierwszeństwo przy przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci, których rodzice pracują oraz dojeżdżające do szkoły. Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do klasy pierwszej, prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły – tel. 013 – 43 21 450. Proszę o złożenie ww. oświadczenia do 20. 03. 2020 r.

Kartę zapisu ucznia do świetlicy (pobierz) proszę o złożenie w sekretariacie szkoły, gdy przywrócona zostanie normalna praca w placówce.

Zawieszenie zajęć w przedszkolu i szkole

 

 

 

Szanowni Państwo,

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z  tym informuję:

  • zajęcia w szkole i przedszkolu zostają zawieszone od 12 marca. 12 i 13 marca br. (czwartek, piątek) będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze – jednak od 16 marca 2020 – zarówno szkoła, jak i przedszkole będą zamknięte.
  • czas zawieszenia zajęć nie powinien być dla dziecka czasem wolnym od nauki. Nauczyciele za pomocą komunikatorów i-dziennika będą wskazywać dzieciom istotne treści, przekazywać ćwiczenia do wykonania; Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • sytuacja rozwija się dynamicznie, dlatego należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

    Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Zapobieganie koronawirusowi

Szanowni Państwo,

po otrzymaniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się na terenie krajów europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, zwracam się z prośbą, aby nie posyłać chorych i przeziębionych dzieci do przedszkola i szkoły.

Rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa lub miało kontakt z osobami, które z tych terenów powróciły – i ma objawy grypopodobne, proszę o powiadomienie stacji sanitarno – epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną, nie ma powodu do obaw.

W przedszkolu i szkole podjęte zostały działania polegające na przeprowadzeniu pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym ochrony podczas kaszlu i kichania oraz częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła. Na terenie przedszkola i szkoły w widocznych miejscach wywieszone zostały instrukcje, jak prawidłowo myć ręce.

Rodziców dzieci do 8 lat informuję, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy.

p.o. dyrektor MZS nr 1

Gabriela Wróbel

KV_plakat_A3_DRUK

 

Zebranie Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły

30 stycznia o godzinie 16.00  w sali 103 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców Przedszkola oraz Rady Rodziców Szkoły (czyli delegatów reprezentujących klasę lub oddział), w celu wyłonienia kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele Rady Rodziców – dwóch przedstawicieli wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół.

Bardzo prosimy członków rad rodziców przedszkola i szkoły o obecność.

Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe w województwie podkarpackim zaczynają się wyjątkowo wcześnie – bo już 13 stycznia. Do szkoły wracamy 27 stycznia – i zróbmy wszystko, aby każdy wrócił cały, zdrowy i wypoczęty. W tym celu pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – zarówno w czasie zimowych wyjazdów, jak i spędzania ferii w miejscu zamieszkania:

1. Wychodząc bawić się na podwórko, pamiętaj o odpowiednim do pogody stroju. Jeśli planujesz dłuższy spacer warto zaopatrzyć się w ciepły napój w termosie.

2. Na sankach zjeżdżaj tylko w miejscach bezpiecznych, z dala od głównych ulic i skrzyżowań.

3. Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych.

4. Uważaj na zwisające z dachów sople lodu – jeśli są duże powiadom rodziców lub straż pożarną, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie.

5. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, bo stwarzasz w ten sposób zagrożenie wypadkiem. Pamiętaj także, aby nie rzucać zbitym śniegiem – możesz komuś wyrządzić krzywdę.

6. Na łyżwach możesz jeździć wyłącznie na lodowisku; nigdy nie wchodź na zamarznięty staw lub rzekę, ponieważ lód w każdej chwili może załamać się pod Twoim ciężarem.

7. Kuligi organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie.

Zawsze pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! Aktywny wypoczynek jest ważny – ale tylko umiar i zdrowy rozsądek pozwolą ci się bezpiecznie cieszyć zimą.

 

 

Pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia,

magii wigilijnej nocy,

spełnienia marzeń, zdrowia i radości

oraz samych sukcesów i przyjemności

w nadchodzącym Nowym Roku

    życzą

                               Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie