Regulamin organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 2 od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice,

prosimy zapoznać się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 2 w czasie epidemii koronawirusa od 1 września 2020 r. i przestrzeganie jego zapisów. Choć bardzo nam przykro – nie możecie Państwo swobodnie wchodzić na teren placówki – jest to dyktowane względami bezpieczeństwa.

Prosimy o stosowanie zakrycia nosa i ust oraz dezynfekowanie dłoni przy wejściu do przedszkola oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Rodzic może przebywać wyłącznie na terenie szatni – w czasie niezbędnym do pomocy dziecku przy przebieraniu się. Niestety, nie możecie Państwo wchodzić z dziećmi do sali, w której odbywają się zajęcia ani do łazienek. Pomocą służyć będą panie woźne – które przyprowadzą dziecko po zakończonych zajęciach lub odprowadzą je do sali. Prosimy o stosowanie się zaleceń – zawartych w regulaminie.

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA od 1 września

Regulamin organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 od 1 września 2020 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 od 1 września 2020 r. – w czasie epidemii. Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców – a świadczyć ma o nim złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do regulaminu). Prosimy – aby w miarę możliwości dzieci przyniosły podpisane oświadczenia już 1 września – na rozpoczęcie roku szkolnego. Jeśli nie macie Państwo możliwości wydrukować oświadczenia w domu – uczniowie otrzymają je na rozpoczęciu roku szkolnego od wychowawców – prosimy o zwrot podpisanych oświadczeń 2 września.

REGULAMIN organizacji szkoły od 1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021- 1 września:
Uroczysta msza święta w kościele farnym – o godzinie 9.00 i 18.00 – dzieci uczestniczą w mszy pod opieką rodziców;
godz. 9.00– klasa I – dzieci pod opieką jednego rodzica spotykają się z wychowawcą w sali gimnastycznej, gdzie odbędzie się uroczystość pasowania na ucznia;
godz. 10.00
Klasa II a – sala 107 – wejście główne przez szatnię
Klasa II b- sala 110 – wejście główne przez szatnię
Klasa III a- sala 104 – wejście od strony boiska
Klasa IV a- sala 102- wejście od strony boiska
Godz. 11.00
Klasa V a- sala 206- wejście główne przez szatnię
Klasa VI a- sala 202- wejście od strony boiska
Klasa VII a- sala 205- wejście główne przez szatnię
Klasa VIII a- sala 204- wejście główne przez szatnię
Klasa VIII b- sala 203- wejście od strony boiska
Choć bardzo nam przykro- prosimy, aby na teren szkoły wchodzili wyłącznie uczniowie; wyjątek stanowią rodzice nowo przyjętych dzieci.
Zarówno dzieci, jak moich rodzice proszeni są, aby w przestrzeni wspólnej szkoły mieć zakrycie nosa i ust oraz korzystać ze środków do dezynfekcji.
Równocześnie informujemy, że regulamin funkcjonowania placówki zostanie opublikowany na stronie internetowej w najbliższym czasie.

Powrót dzieci do przedszkola

Szanowni Rodzice,

w związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z wytycznymi GIS, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia – od 1 września dzieci wracają do przedszkoli. Wszystkie dzieci, które zostały przyjęte – mają zapewnione miejsce w przedszkolu. Oczywiście obowiązywać będzie regulamin funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii – z którym rodzice zostaną zapoznani na początku września – będzie on także opublikowany na stronie internetowej przedszkola. Zebranie ogólne z rodzicami – także dzieci nowo przyjętych odbędzie się na początku września – o ich terminie jeszcze poinformujemy. W związku z sytuacją epidemiczną – nie było w tym roku – jak w latach wcześniejszych zajęć adaptacyjnych – jednak 31. 08.2020 r. zapraszamy wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy rozpoczną swoją przedszkolną przygodę na nasz plac zabaw – na którym będziemy się wspólnie bawić. Szczegóły – już wkrótce!

 

Krótki poradnik dla Rodziców przedszkolaków

Pójście dziecka do przedszkola to duże wyzwanie – także dla Rodzica. Nowe miejsce, nowe nauczycielki, nowi koledzy i koleżanki, nowe wymagania i zasady panujące w grupie z pewnością stanowią dla dziecka źródło stresu – i jest to zupełnie normalne! Lęk przed rozstaniem z rodzicem, może nawet płacz – nie świadczy o tym, że dzieje się coś złego – to jeden z nieuniknionych etapów adaptacji.

Jak postępować z dzieckiem, zanim przekroczy próg przedszkola?

 1. Niezwykle ważne jest pozytywne nastawianie dziecka do przedszkola: warto podczas rozmów
  z dzieckiem przedstawiać mu przedszkole jako miejsce dające możliwość wspaniałej zabawy i poznania nowych kolegów
  i koleżanek.
 2. Nie należy wbrew pozorom mówić o przedszkolu zbyt często – szczególnie po pierwszych dniach, ciągłe zadawanie pytań jak było – może być dla dziecka męczące.
 3. Warto wspólnie przygotować wyprawkę – dziecko będzie czuło się ważne, gdy samo wybierze sobie pantofelki, blok rysunkowy czy worek na obuwie zamienne.
 4. Warto zaplanować poranek tak, aby nie przyprowadzać dziecka do przedszkola na ostatnią chwilę – poranny pośpiech czy ponaglanie mogą wywołać u malucha stres i nadmierne pobudzenie.
 5. Pożegnanie powinno być czułe i serdeczne, ale jak najkrótsze. Nie tylko ze względu na wytyczne GIS – ale i ze względów psychologicznych- im krócej, tym lepiej!  Rodzice powinni przebywać w szatni tylko po to, by pomóc dziecku się przebrać – nie mogą wchodzić do sal, w których odbywają się zajęcia – choć to paradoksalne – tak jest łatwiej! Nawet najtwardszy zawodnik by się rozczulił, gdyby był przez pół godziny żegnany przez najbliższych – pamiętajcie, rozstajecie się nie na zawsze – tylko na chwilę, i to chwilę wspaniałej zabawy!
 6. Ważne by przy pożegnaniu powiedzieć dziecku, kiedy i przez kogo zostanie odebrane – i choćby się waliło i paliło – przyjść o obiecanej porze!
 7. Traktujcie wychowawcę jako sprzymierzeńca w trosce o dobro Waszego dziecka – spędza z nim bowiem wiele czasu, dzięki czemu ma szansę dobrze poznać jego potrzeby, mocne i słabsze strony i tym samym stać się źródłem cennych informacji. Nie bójcie się pytać – macie wspaniałe narzędzie jakim jest dziennik iPrzedszkole – jeśli nie ma możliwości porozmawiać osobiście, piszcie – wychowawcy z pewnością odpiszą. Wszyscy w przedszkolu służą Państwu pomocą.

Program „Aktywny Samorząd” – dla niepełnosprawnych rodziców przedszkolaków

Prosimy o zapoznanie się z programem „Aktywny Samorząd” realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Miasta Krosna.

Jednym z obszarów wsparcia ujętych w programie jest obszar, który dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 zł za miesiąc. O pomoc może ubiegać się rodzic/opiekun prawny, który posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jednocześnie jest aktywny zawodowo (przez co należy rozumieć: zatrudnienie, rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu).

Nabór wniosków zakończy się 31 sierpnia 2020 roku.

Broszura Aktywny Samorząd 2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,
choć bardzo nam przykro – nie możemy w tym roku spotkać się osobiście w szerokim gronie w czasie apelu w sali gimnastycznej. Musimy zadbać o bezpieczeństwo – i dlatego postanowiliśmy, że zamiast na akademii uczniowie spotkają się z wychowawcami na Google Meet, natomiast świadectwa odbiorą wg poniższego harmonogramu.
Równocześnie bardzo dziękujemy za ten niezwykle trudny rok szkolny – bo wielu z Państwa tak naprawdę także powinno otrzymać świadectwo – za długie godziny spędzone z dzieckiem przy komputerze czy książkach. Wielu z nas także ma dzieci – rozumiemy wszelkie frustracje i złości – równocześnie zapewniając, że staraliśmy się robić wszystko, co w naszej mocy, by nie tylko zrealizować zaplanowane treści, ale podtrzymać kontakt z uczniami i utrzymać choćby pozory normalności – funkcjonując w wirtualnych klasach. Życzymy Państwu, dzieciom – i sobie, abyśmy we wrześniu spotkali się osobiście – i wrócili do normalności.

Kochani Uczniowie,
życzymy spokojnych wakacji. Niech godziny spędzone przy komputerach i smartfonach w czasie nauczania zdalnego zaowocują pragnieniem osobistego kontaktu z rówieśnikami – odpocznijcie nie tylko od nauki, ale i nowoczesnych technologii. Grajcie w piłkę, woźcie się na rowerach i rolkach, korzystajcie z kąpieli słonecznych. Uważajcie na siebie – i po prostu żyjcie aktywnie, abyście wszyscy, cali, zdrowi i pełni chęci do nauki wrócili do nas po wakacjach.
Samych serdeczności
Życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne MZS nr 1

Zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy odbieraniu świadectwa:
1. Po odbiór świadectwa przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną, ani niemieszkające z osobami na kwarantannie.
2. Każdy wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
3. Świadectwa należy odbierać w wyznaczonych godzinach.
4. Nie należy gromadzić się pod szkołą ani na korytarzach – każdy zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego, zakrywania nosa i ust maseczką.
5. Odbierając świadectwo – warto założyć rękawiczki.
6. Nauczyciele wręczający świadectwa także będą stosować środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki.
7. Przy wejściach do szkoły, w klasach oraz sali gimnastycznej umieszczone będą środki do dezynfekcji.
8. Jeżeli dziecko nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie – będzie ono czekało na odbiór w sekretariacie szkoły.

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW
W związku z tym, że w sali gimnastycznej – zgodnie z wytycznymi GIS, aby na jedną osobę przypadało 4m2 – jednorazowo może (z zachowaniem bezpiecznych odległości) przebywać 72 osoby, zdecydowaliśmy się na organizację tej ważnej uroczystości. Prosimy jednak uczestników wydarzenia, aby szczególnie zadbali o osobistą ochronę – nie gromadzili się pod szkołą i zachowywali społeczny dystans, mieli maseczki oraz rękawiczki, by móc bezpiecznie odebrać szkolne świadectwo i dyplomy. Przy wejściu do szkoły oraz sali gimnastycznej umieszczone zostaną środki dezynfekujące, prosimy o ich stosowanie.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty – o czym warto wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy istotne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty, z którym warto się zapoznać.

WYTYCZNE_GIS

Przygotowania do rozpoczęcia klasy pierwszej – ważne informacje dla Rodziców pierwszoklasistów

Szanowni Państwo,

zwykle w czerwcu odbywało się w naszej szkole spotkanie z rodzicami dzieci, które we wrześniu rozpoczynają naukę w klasie pierwszej. W tym roku – ze względów epidemiologicznych – jest to niewskazane, w związku z tym przekazujemy ważne informacje, które pomogą przygotować pierwszoklasistów do tego ważnego dnia, jakim jest rozpoczęcie nauki w szkole.

W poniżej załączonym pliku znajdziecie Państwo ważne informacje organizacyjne, na temat sugerowanej wyprawki pierwszaka oraz krótki poradnik – jak ułatwić dziecku adaptację w nowej szkole. Zapraszamy do lektury.

Jak ułatwić adaptację w nowej szkole oraz wyprawka pierwszoklasisty

Konsultacje dla uczniów – od 1 czerwca

W związku z organizacją konsultacji dla uczniów klas IV – VIII od 1 czerwca – proszę zapoznać się z harmonogramem, który powstał w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. Równocześnie należy pamiętać, że jeśli jakiś przedmiot nie został ujęty w harmonogramie – a pojawi się potrzeba zorganizowania konsultacji – należy ją zgłosić w sekretariacie szkoły pod numerem 013 43 21 450 lub na adres e-mailowy: mzsnr1@interia.pl – podobnie jak chęć dołączenia do którejś z grup. Uczeń przychodzący po raz pierwszy na konsultacje powinien przynieść ze sobą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji konsultacji.

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach