ZEBRANIA Z RODZICAMI

 26 KWIETNIA 2018 R. (CZWARTEK)

godz. 16.30. – klasy I – III szkoły podstawowej

Zebrania z Wychowawcami w klasach wg harmonogramu.

godz. 17.00.- klasa IV A szkoły podstawowej

Zebranie z Wychowawcą w klasie wg harmonogramu. 

godz. 16.00. – klasy V – VII oraz klasy II A i II B  dotychczasowego gimnazjum

Spotkanie z pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – szkolenie na temat „Komunikacja z dzieckiem – jak ją budować, aby mieć dobre relacje” – na korytarzu – I piętro.

godz. 16.30. – klasy III A i III B dotychczasowego gimnazjum

Zebranie na dużej sali gimnastycznej z przedstawicielami władz oświatowych Miasta Krosna oraz Dyrektorami krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

8 MARCA 2018 R. (CZWARTEK)

klasy I – IV  szkoły podstawowej:

godz. 8.00 – zbiórka uczniów w szkole, wyjście do kościoła

godz. 8.30 – 10.00 – rekolekcje w kościele

godz. 10.00 – 11.30 – zajęcia w szkole pod opieką wychowawców klas

godz. 11.30 – 16.00 – opieka na świetlicy szkolnej

 

klasy V – VII szkoły podstawowej oraz klasy II – III dotychczasowego gimnazjum

godz. 8.00 – 10.00 – lekcje w szkole według podanego przez wychowawców harmonogramu

godz. 10.00 – wyjście do kościoła

godz. 10.30 – 12.00 – rekolekcje w kościele

 

9 MARCA 2018 R. (PIĄTEK)

klasy I – IV szkoły podstawowej

godz. 8.00 – 9.30 – rekolekcje w szkole

godz. 10.00 – spotkanie z podróżnikiem

godz. 10.30 – 11.30 – zajęcia pod opieką wychowawców

godz. 11.30 – 16.00 – opieka na świetlicy szkolnej

 

klasy V – VII szkoły podstawowej oraz klasy II – III dotychczasowego gimnazjum

godz. 9.00 – zbiórka uczniów w szkole, wyjście do kościoła

godz. 9.30 – 11.00 – rekolekcje w kościele

godz. 11.40 – 12.40 – spotkanie z podróżnikiem

SPOTKANIA Z RODZICAMI – STYCZEŃ 2018

OGŁOSZENIE

25 STYCZNIA 2018 r. – CZWARTEK 

ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI – GODZ. 1600

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie z pracownikami Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie:

  • szkoła podstawowa na korytarzu – 1 piętro
    Trudności przeżywania lęku i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
  • gimnazjum na korytarzu – 2 piętro
    Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę

Po spotkaniach odbędą się zebrania rodziców w klasach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

SPOTKANIA Z RODZICAMI – LISTOPAD 2017

OGŁOSZENIE

23 LISTOPADA 2017 r. – CZWARTEK 

ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA Z RODZICAMI: 

KLASY I – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ – GODZ. 1630 

KLASY VI – VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM – GODZ. 1600 .

23 listopada br. o godzinie 16.00 odbędzie się dla rodziców uczniów klas VI – VII szkoły podstawowej oraz II – III dotychczasowego gimnazjum szkolenie „Cyberprzemoc oraz bezpieczne korzystanie z sieci”. Spotkanie zorganizowane jest w ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Krośnie. Po zakończonym szkoleniu, prowadzący – pan Jerzy Barczentewicz – odpowie na nurtujące rodziców i nauczycieli pytania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

 

STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW

W ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych można ubiegać się o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne o nazwie „Semper in altum” oraz o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce „Krośnieński Omnibus”. W załącznikach  wnioski stypendialne. Wnioski składa się w sekretariacie szkoły do 10 września 2017 roku.

Zał. Nr 1-Semper in altum

Zał. Nr 2-Krośnieński Omnibus

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 WRZEŚNIA 2017 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

GODZINA 915 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE FARNYM W KROŚNIE   DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10    I GIMNAZJUM NR 2 W  KROŚNIE;

GODZINA 1015 –  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE   ROKU  SZKOLNEGO NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV – VII SZKOŁY      PODSTAWOWEJ   I UCZNIÓW    GIMNAZJUM; PO  ZAKOŃCZENIU    UROCZYSTOŚCI      GODZINA  Z  WYCHOWAWCĄ  W SALACH    LEKCYJNYCH;

 

GODZINA 1015 –  GODZINA Z WYCHOWAWCĄ W SALACH LEKCYJNYCH   DLA UCZNIÓW KLAS I – III SP;

 

GODZINA 1100 –  UROCZYSTOSTE  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  NA SALI GIMNASTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ POŁĄCZONE  Z PASOWANIEM  NA UCZNIA;