Zebranie Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły

30 stycznia o godzinie 16.00  w sali 103 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców Przedszkola oraz Rady Rodziców Szkoły (czyli delegatów reprezentujących klasę lub oddział), w celu wyłonienia kandydatów do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego w komisji konkursowej zasiadają przedstawiciele Rady Rodziców – dwóch przedstawicieli wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół.

Bardzo prosimy członków rad rodziców przedszkola i szkoły o obecność.

Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe w województwie podkarpackim zaczynają się wyjątkowo wcześnie – bo już 13 stycznia. Do szkoły wracamy 27 stycznia – i zróbmy wszystko, aby każdy wrócił cały, zdrowy i wypoczęty. W tym celu pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – zarówno w czasie zimowych wyjazdów, jak i spędzania ferii w miejscu zamieszkania:

1. Wychodząc bawić się na podwórko, pamiętaj o odpowiednim do pogody stroju. Jeśli planujesz dłuższy spacer warto zaopatrzyć się w ciepły napój w termosie.

2. Na sankach zjeżdżaj tylko w miejscach bezpiecznych, z dala od głównych ulic i skrzyżowań.

3. Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych.

4. Uważaj na zwisające z dachów sople lodu – jeśli są duże powiadom rodziców lub straż pożarną, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie.

5. Nie rzucaj śnieżkami w jadące pojazdy, bo stwarzasz w ten sposób zagrożenie wypadkiem. Pamiętaj także, aby nie rzucać zbitym śniegiem – możesz komuś wyrządzić krzywdę.

6. Na łyżwach możesz jeździć wyłącznie na lodowisku; nigdy nie wchodź na zamarznięty staw lub rzekę, ponieważ lód w każdej chwili może załamać się pod Twoim ciężarem.

7. Kuligi organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych, nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie.

Zawsze pamiętaj o swoim bezpieczeństwie! Aktywny wypoczynek jest ważny – ale tylko umiar i zdrowy rozsądek pozwolą ci się bezpiecznie cieszyć zimą.

 

 

Pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia,

magii wigilijnej nocy,

spełnienia marzeń, zdrowia i radości

oraz samych sukcesów i przyjemności

w nadchodzącym Nowym Roku

    życzą

                               Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie


Zapraszamy do udziału w akcji „Przyszywany dziadek, przyszywana babcia”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                                                                                                       Jan Paweł II

Zapraszamy starszych i samotnych mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, którzy czują się samotni i chcieliby w okresie Świąt Bożego Narodzenia, aby ktoś pomógł im w drobnych pracach domowych, zagrał w szachy lub po prostu porozmawiał do udziału w akcji „Przyszywany dziadek, przyszywana babcia”. Zgłoszenia „babć” i „dziadków” można dokonywać do 6 grudnia 2019 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10.

Regulamin-akcji

plakat-babcia-i-dziadek

ZEBRANIE RODZICÓW

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KROŚNIE NA ZEBRANIE W DNIU 21 LISTOPADA 2019 R. (CZWARTEK): 

 • 15.45 – warsztaty dla Rodziców prowadzone przez pracownika MPP-P w Krośnie „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (korytarz na II piętrze),
 • 16.30 – klasy I – VIII zebranie w salach z Wychowawcami

Konkurs „OZDOBA CHOINKOWA”

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie Z A P R A S Z A uczniów szkół podstawowych do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym

„OZDOBA CHOINKOWA”

Warunki konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej ozdoby
 • Do wykonania ozdób należy użyć materiałów naturalnych tj.: drewna, suszonych owoców, papieru, sznurka itp.
 • Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince (każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę”  w przypadku łańcucha minimalna długość 1 m).
 • Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 • Prace wykonane z elementów gotowych (np. figurki lub bombki kupione  w sklepie) będą dyskwalifikowane; dopuszcza się wykorzystanie gotowych elementów np. ze styropianu w charakterze podkładki (stelaża) ozdoby.
 • Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać klasę, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Prace zostaną ocenione w trzech  kategoriach wiekowych:

 • I – uczniowie klas I – III
 • II – uczniowie klas IV – V
 • III – uczniowie klas VI – VIII

Kryteria oceny:

 • oryginalność
 • pomysłowość
 • estetyka wykonania

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej, oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Termin i miejsce składania prac: do 13 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Grunwaldzkiej 15 w Krośnie.

Prosimy o dostarczenie maksymalnie pięciu prac w każdej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Wyróżnione osoby zostaną poinformowane o terminie wręczenia nagród.

Zapraszamy do udziału w konkursie