Rekrutacja do przedszkola

Zapraszamy serdecznie do naszego przedszkola.

Od  17 do do 25 lutego (do godz. 15.00) 2021 r. należy wypełniać zgłoszenia na stronie internetowej NABÓR. Dokumenty wypełnione przez Internet  należy wydrukować, podpisać i złożyć w naszym Miejskim Zespole Szkół nr 1.

Na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole  znajdą państwo wymagane dokumenty, poradniki dla rodziców, kryteria i terminy obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełny zakres zdolności do czynności prawnych, pełnia praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne / administracyjne lub średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera głównie programów Microsoft Word i Excel;
 • dobra znajomość obsługi programu VULCAN płace
 • znajomość obsługi programu Płatnik – ZUS

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostce budżetowej, szczególnie oświatowej;
 • dokładność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy – w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy – wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa – w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Zakres obowiązków:

a) Sporządzanie listy płac dla pracowników w programie płacowym Vulcan.

b) Naliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników w programie Vulcan.

c) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS (program Płatnik) pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych

d) Obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych itd.),

e) Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagradzania pracowników pedagogicznych,

f) Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem okresowych ocen pracowników

g) Sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ( w tym umów, angaży, świadectw pracy).

h) Prowadzenie rozliczeń podatku od wynagrodzeń z Urzędem Skarbowym.

i) Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.

j) Uzupełnianie danych dotyczących spraw kadrowych w Systemie Informacji Oświatowej – SIO.

h) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników

l) Obsługa programu PFRON – sporządzanie sprawozdań

ł) Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

a) Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) Kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

d) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, opinie, referencje,

e) Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

f) W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wymagania określone w danym ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W tym celu należy złożyć oświadczenie o następującej treści: ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu – danych wykraczających poza zakres wymagań niezbędnych, w szczególności danych zawartych w podaniu oraz CV celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego” .

g) Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Forma i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na jej adres od dnia 25 stycznia 2021 r. (do godz. 9:30) w opisanej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” . Dokumenty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 214 50.

Szczegóły i informacje można znaleźć na BIP

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208

Półkolonie zimowe „Ferie w szkole” dla uczniów klas I – IV

Informujemy, że na terenie naszej szkoły w terminie 4-5 stycznia oraz 7 stycznia odbędą się półkolonie zimowe „Ferie w szkole” dla chętnych uczniów klas I – IV.
W programie m.in.:
– programowanie na dywanie – zabawy z magicznym dywanem,
– gry i zabawy sportowe,
– zajęcia plastyczne,
– zajęcia teatralne;
 
Kwalifikacja uczestników trwa do poniedziałku – 21 grudnia 2020 r.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie do sekretariatu szkoły Karty kwalifikacyjnej i Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w terminie nieprzekraczającym dnia 21 grudnia.
Szczegółowy regulamin wraz z Kartą kwalifikacyjną i stosownym oświadczeniem w załączeniu.
Program półkolonii zimowych „Ferie w szkole”

Szkoła Podstawowa nr 10 im. kpt. S. Betleja

Grupa I (klasy I – II) – sala 110

4 stycznia 2021 r.

9: 00 – 11.00 Programowanie na dywanie – gry i zabawy logiczne, kodowanie z użyciem robota.
10.00 II śniadanie
11.00 – 13.00 Gry i zabawy sportowe

5 stycznia 2021 r.

9.00 – 11.00 Gry i zabawy ruchowe; bawimy się w teatr
10.00 II śniadanie
11.00 – 13.00 W świecie sztuki (origami, zabawy plastyczne)

7 stycznia 2021 r.

9.00 – 11.00 Z językami obcymi w świat – podróżujemy „palcem po mapie”
10.00 II śniadanie
11.00 – 13.00 „Więc chodź, pomaluj mój świat” – zajęcia plastyczne.

 

Grupa II (kl. III – IV) – sala 113

4 stycznia 2021 r.

9: 00 – 10.30 W każdym tkwi mały artysta – zajęcia artystyczne
10.00 II śniadanie
11.00 – 13.00 W świecie przyrody – projektowanie wydruków na drukarce 3D

5 stycznia 2021 r.

9.00 – 11.00 Życie jest sceną… Zabawy muzyczne i teatralne.
10.30 II śniadanie
11.00 – 13.00 Z językami obcymi w świat – podróżujemy „palcem po mapie”

7 stycznia 2021 r.

9.00 – 11.00 Sport to zdrowie – zajęcia sportowe
10.30 II śniadanie
11.00 – 13.00 W świecie sztuki (origami, zabawy plastyczne)

Konkursy przedmiotowe

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem od poniedziałku – 16 listopada – będą się odbywać konkursy przedmiotowe. Przypominamy o konieczności złożenia zgód rodziców na udział w konkurach i podpisanych klauzul RODO. Wszystkie konkursy będą się odbywać w sali 206 – o godzinie 10.00 – i trwać będą 60 minut. Jedynie konkurs z języka polskiego rozpocznie się o 12.00 – i będzie trwał 120 minut.

Poniżej harmonogram wraz z załącznikami:

regulamin_konkursy_2020-2021_zalaczniki

Czasowe zawieszenie zajęć w grupie „Krasnale”

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzonym zachorowaniem na koronawirusa pracownika Przedszkola Miejskiego nr 2, który miał kontakt z nauczycielami i dziećmi z grupy „Krasnale” – po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu prowadzącego – zajęcia w grupie zostają zawieszone w dniach 9. 11.2020 (poniedziałek) – 13.11.2020 r. (piątek). Nauczyciele będą udostępniać dzieciom materiały edukacyjne w ramach realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zgodnie z Procedurami Zdalnego Nauczania – za pomocą systemu i-Przedszkole.

Dzieci uczęszczające do grupy zostają objęte nadzorem epidemiologicznym (nie kwarantanną!). Co to znaczy? Powinniście Państwo bacznie obserwować stan zdrowia dziecka oraz swój, ograniczyć kontakty społeczne do niezbędnego minimum, a w przypadku pojawienia się objawów chorobowych – skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Sala grupy „Krasnale przed powrotem dzieci na zajęcia zostanie gruntownie zdezynfekowana.

Przypominam, że w związku z czasowym zawieszeniem zajęć w grupie przedszkolnej, jeśli z powodu zamknięcia placówki musicie zapewnić osobistą opiekę swojemu dziecku. – przysługuje Państwu prawo do zasiłku opiekuńczego,

Zapraszamy do przedszkola – 16 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 41 – zawieszenie zajeć , gr. Krasnale

Nauczanie zdalne w dniach 26.10. – 08.11.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z decyzjami rządu, dotyczącymi nauki w klasach IV – VIII przekazuję najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego w naszej szkole.

Od poniedziałku 26.10.2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia stacjonarne w  klasach IV – VIII zostają zawieszone – uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach prowadzonych zdalnie. W naszej szkole lekcje zdalne prowadzone są na platformie Google Classroom – z użyciem kont szkolnych utworzonych w przestrzeni Google’a, do których dostęp uczniowie otrzymali we wrześniu. Każdy nauczyciel zaprosił już uczniów do wirtualnych klas – jeżeli uczniowie przyjęli zaproszenie – to klikając w ikonę kamerki (zarówno na komputerze jak i w smartfonie) wchodzą do wirtualnej klasy, w której będą się odbywać lekcje.

Lekcje odbywać się będą w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć – który już we wrześniu w miarę możliwości uwzględniał blokowanie przedmiotów. Dzięki temu, mając dwa języki polskie – uczniowie będą się łączyć z nauczycielem raz, ale zrealizują dwie jednostki lekcyjne.

Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach – poprzez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy obecność na lekcji on-line (wideokonferencja) – lub – jeśli to niemożliwe ze względu na utrudniony dostęp do komputera, konieczność dzielenia się sprzętem między rodzeństwem itp.  – nawiązanie kontaktu z nauczycielem i wywiązanie się ze wskazanych przez niego obowiązków w terminie do kolejnej lekcji.

Udostępniam Państwu Procedury Nauczania Zdalnego, z którymi należy się zapoznać – umieszczone zostały także w dzienniku elektronicznym.

Nauczyciele będą się kontaktować z dziećmi także za pośrednictwem Librusa – w panelu Zaplanowane lekcje będzie można znaleźć link do wideokonferencji czy materiałów edukacyjnych.

Zdaję sobie sprawę, że znów zaczyna się trudny i nerwowy czas – wymagający niestety większego zaangażowania rodziców w sprawy szkoły – ale zapewniam, że to obowiązek nauczycieli uczyć dzieci – rodzice w nauczaniu zdalnym powinni wyłącznie ten proces wspierać – dlatego dołożymy wszelkich starań, by lekcje były prowadzone efektywnie, a czas nauki zdalnej nie był czasem straconym. W początkowym okresie prosimy o pomoc dzieciom- szczególnie młodszym, w logowaniu się do Classrooma i Librusa – miejmy nadzieję, że sytuacja nie potrwa długo i wkrótce wrócimy do szkoły.

W przypadku trudności z dostępem do komputera – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu ze szkoły – zgodnie z regulaminem umieszczonym na Librusie i stronie internetowej (proszę jednak pamiętać, że w tym zakresie możliwości szkoły są ograniczone, dlatego złożony w sekretariacie szkoły wniosek powinien być umotywowany). Proszę o wszelkie informacje, jeżeli pojawiają się trudności w logowaniu na platformę. Problemy z dostępem do Librusa rozwiązują administratorzy: pani Ewa Trybus, pani Ewelina Śliż i pan Jan Sieniawski. Problemy z dostępem do konta e-mail i Classrooma rozwiązuje pani Elżbieta Żywiec (Korzeniowska) oraz dyrekcja szkoły.

Życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju i cierpliwości – nam wszystkim…

G. Wróbel

Procedury zdalnego nauczania od 1 września

 

Informacja od higienistki szkolnej na temat funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej

W zakładce Praca w czasie epidemii znajdują się informacje od pani higienistki dotyczące funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej w czasie epidemii Covid-19 oraz zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Informacja na temat funkcjonowania gabinetu opieki zdrowotnej w czasie epidemii Covid-19