Przewodniczący Rady Rodziców

Pan Bogdan Jezierski

serdecznie zaprasza

przedstawicieli klas na spotkanie, które odbędzie się

24 maja 2017 r. (środa) o godzinie 1730

w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie – sala 211.

 

ODZIAŁ DWUJĘZYCZNY – ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców wraz z Dziećmi – uczniami klas szóstych,

zainteresowanych funkcjonowaniem

w roku szkolnym 2017/2018

oddziału dwujęzycznego klasy siódmej

w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie na Dzień Otwarty Szkoły.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2017 r.

w godzinach 1600 – 1800

w budynku szkoły przy ul. J. i St. Magurów 1.

Dzień Otwarty to wspaniała okazja, by poznać nauczycieli szkoły

i bazę dydaktyczną, którą dysponujemy.

Będzie nam miło Państwa gościć.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie

Zapisy do klas językowych

Szkoła podstawowa Nr 10 w Krośnie prowadzi zapisy do oddziału dwujęzycznego klasy VII oraz innowacyjnej klasy I z dwujęzycznym nauczaniem wybranych treści  – język niemiecki

W dwujęzycznej klasie VII planuje się naukę języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin w tygodniu zamiast 2, jak w innych szkołach podstawowych oraz naukę geografii, plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa w języku polskim oraz w języku niemieckim w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów – nauka od podstaw, bez konieczności znajomości języka. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do powyższych przedmiotów. Na wysokim poziomie realizowany będzie również język angielski  w zwiększonym wymiarze 4 godzin w tygodniu.

Dowiedz się więcej…

 Regulamin przyjęć do dwujęzycznej klasy VII

Wniosek o przyjęcie dziecka do dwujęzycznej klasy VII

klasie I proponuje się dwujęzyczne nauczanie wybranych treści programowych z edukacji wczesnoszkolnej tj. edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego i zajęć komputerowych w języku polskim i niemieckim. Realizowana będzie innowacja pedagogiczna „Szprechaj z nami Krosnoludkami” (zobacz: Innowacje). Nauczanie dwujęzyczne będzie polegało na stopniowym wprowadzaniu drugiego języka w wybranych sytuacjach komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów pedagogiki Montessori. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel mający tytuł magistra filologii germańskiej i uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej. Będzie także nauka języka angielskiego w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zaletą nauczania dwujęzycznego jest to, że dzieci szybko zaczynają bardzo dobrze rozumieć język obcy, choć początkowo spontanicznie nie wypowiadają się w tym języku. W ciągu dalszej edukacji uzyskują one jednak dużo większy stopień swobody w posługiwaniu się językiem obcym niż uczestnicy „tradycyjnych” lekcji i kursów językowych. Dzieję się tak dlatego, że język niemiecki jest używany do codziennych kontaktów i staje się naturalnym językiem komunikacji.

 

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

KROSNO – FARA

30 – 31 marca 2017 r.

CZWARTEK

godz. 830 – konferencja dla uczniów gimnazjum (kościół);

godz. 1000 – konferencja dla uczniów klas IV – VI (kościół);

godz. 1100 – konferencja dla uczniów klas I – III SP (szkoła);

WYJŚCIE DO TEATRU

Klasy II i III SP – wyjście do teatru (RCKP) na godz. 8.40;

Klasy V i VI SP – wyjście do teatru (RCKP) na godz. 11.40;

PIATEK

godz. 845 – konferencja dla uczniów klas I – III SP (kościół);

godz. 915 – nabożeństwo  Drogi Krzyżowej dla uczniów

 klas I – VI SP (kościół);

godz. 1000 – konferencja dla uczniów klas I – III gimnazjum  i  nabożeństwo (kościół);

Przejście do kościoła i droga powrotna pod opieką  nauczycieli.