Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie, dnia 1 września 2021 r.

Uroczysta msza święta w kościele farnym o godz. 9.00 i 18.00 – dzieci uczestniczą we mszy pod opieką rodziców.

godz. 9.00 klasa I 

dzieci pod opieką jednego rodzica lub opiekuna spotykają się z wychowawcą w sali gimnastycznej.

godz. 10.00

kl. II a – sala 105

kl. III a – sala 107

kl. III b – sala 110

kl. IV a – sala 203

godz. 11.00

kl. V a – sala 204

kl. VI a – sala 206

kl. VII a – sala 203

kl. VIII a – sala 205

Prosimy, by – z uwagi na sytuację epidemiczną i wytyczne GIS – na teren szkoły wchodzili wyłącznie uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice nowo przyjętych dzieci. Wszystkich prosimy o zachowanie dystansu społecznego, założenie maseczki na nos i usta oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku.

Zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

W KROŚNIE

Dnia 1 września 2021 r. (środa) na godz. 16.30 zapraszamy Rodziców uczniów klas:

kl. I A – sala 104

kl. II A – sala 105

kl. III A – sala 107

kl. III B – sala 110

 

Dnia 2 września 2021 r. (czwartek) na godz. 16.30 zapraszamy Rodziców uczniów klas:

kl. IV A – sala 102

kl. V A – sala 204

kl. VI A – sala 206

kl. VII A – sala 203

kl. VIII A – sala 205

Serdecznie zapraszamy!

Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

25 czerwca 2021 r. odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego – który był niezwykle trudny i zupełnie inny niż wszystkie do tej pory. Sporą jego część spędziliśmy w wirtualnych klasach – łącząc się na lekcje on-line, zamiast spotykać się z kolegami, koleżankami i nauczycielami na lekcjach w szkole. 24 czerwca – w czwartek – uczniowie wezmą udział w mszy świętej na zakończenie roku szkolnego – na którą udadzą się pod opieką nauczycieli w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii będą miały w tym czasie zorganizowane zajęcia.

25 czerwca zapraszamy do szkoły wg następującego harmonogramu:

godz. 8.00 – KLASY I – III – spotkanie z wychowawcami w klasach, wysłuchanie audycji i lekcja wychowawcza o bezpieczeństwie w czasie wakacji

godz. 9.00 – KLASY IV – VII – spotkanie z wychowawcami w klasach, wysłuchanie audycji i lekcja wychowawcza o bezpieczeństwie w czasie wakacji

godz. 10.00 – KLASY VIII A i VIII B – udział w uroczystej akademii w sali gimnastycznej.

 

Świetlica w dniu zakończenia roku szkolnego pracuje w godzinach 7.00 – 16.00.

 

 

Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami, które – zgodnie z kalendarzem szkoły – odbędą się w dniach 19 – 20 maja 2021 r. (jedynie w klasie III – z uwagi na Biały Tydzień spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie). Zapraszamy on-line na platformę Meet – linki do spotkań przekażą Państwu wychowawcy klas.

Klasa Dzień Godzina
I A 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.00
II A 19 maja 2021 r. (środa) 17.00
II B 20 maja 2021 r. (czwartek) 16.00
III A 24 maja 2021 r. (poniedziałek) 17.00
IV A 19 maja 2021 r. (środa) 16.30
V A 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.00
VI A 20 maja 2021 r. (czwartek) 16.30
VII A 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.30
VIII A 19 maja 2021 r. (środa) 16.30
VIII B 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.00

 

Nauka hybrydowa od 17 maja 2021 r.

Harmonogram nauki hybrydowej w okresie 17 maja – 28 maja 2021 r.

KLASA IV A

Poniedziałek – 17 maja Nauka zdalna
Wtorek 18 maja Nauka zdalna
Środa – 19 maja Nauka zdalna
Czwartek – 20 maja Nauka stacjonarna
Piątek – 21 maja Nauka stacjonarna
Poniedziałek – 24 maja Nauka zdalna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka stacjonarna

 

Klasa V A

Poniedziałek – 17 maja Nauka stacjonarna
Wtorek 18 maja Nauka stacjonarna
Środa – 19 maja Nauka zdalna
Czwartek – 20 maja Nauka zdalna
Piątek – 21 maja Nauka zdalna
Poniedziałek – 24 maja Nauka zdalna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka stacjonarna

 

Klasa VI

Poniedziałek – 17 maja Nauka stacjonarna
Wtorek 18 maja Nauka stacjonarna
Środa – 19 maja Nauka zdalna
Czwartek – 20 maja Nauka zdalna
Piątek – 21 maja Nauka zdalna
Poniedziałek – 24 maja Nauka zdalna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka stacjonarna

 

Klasa VII

Poniedziałek – 17 maja Nauka zdalna
Wtorek 18 maja Nauka zdalna
Środa – 19 maja Nauka stacjonarna
Czwartek – 20 maja Nauka stacjonarna
Piątek – 21 maja Nauka stacjonarna
Poniedziałek – 24 maja Nauka stacjonarna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka zdalna

 

Klasa VIII A

Poniedziałek – 17 maja Nauka stacjonarna
Wtorek 18 maja Nauka stacjonarna
Środa – 19 maja Nauka stacjonarna
Czwartek – 20 maja Nauka zdalna
Piątek – 21 maja Nauka zdalna
Poniedziałek – 24 maja Nauka stacjonarna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka zdalna

 

Klasa VIII B

Poniedziałek – 17 maja Nauka zdalna
Wtorek 18 maja Nauka zdalna
Środa – 19 maja Nauka stacjonarna
Czwartek – 20 maja Nauka stacjonarna
Piątek – 21 maja Nauka stacjonarna
Poniedziałek – 24 maja Nauka stacjonarna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka zdalna

 

ZBIORCZO:

Poniedziałek – 17 maja Klasa V, VI, VIIIA
Wtorek 18 maja Klasa V, VI, VIII A
Środa – 19 maja Klasa VII, VIII A, VIII B
Czwartek – 20 maja Klasa IV, VII, VIII B
Piątek – 21 maja Klasa IV, VII, VIII B
Poniedziałek – 24 maja Klasa VII, VIII A, VIII B
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Klasa IV, V, VI

Od 31 maja zapraszamy do szkoły wszystkich uczniów na naukę stacjonarną.

Każda klasa będzie uczyła się w miarę możliwości w stałej sali, przerwy będą zorganizowane w taki sposób, by klasy stykały się ze sobą jak najrzadziej. W przestrzeniach wspólnych – czyli na korytarzach, obowiązuje noszenie maseczki i zachowywanie dystansu społecznego, wszystkie pomieszczenia szkolne będą wietrzone na przerwach i w czasie zajęć oraz dezynfekowane po zakończonych zajęciach.

Stały przydział sal lekcyjnych

Klasa I A – sala 105

Klasa II A – sala 107

Klasa II B – sala 110

Klasa III A – sala 104

Klasa IV A – sala 102

Klasa V A – sala 206

Klasa VI A – sala 211

Klasa VII A – sala 205

Klasa VIII A – sala 204

Klasa VIII B – sala 203

 

Wejście do szkoły

Wejście główne – przez szatnię:

Klasa I A, I B, II A, III A, V A

Uczniowie udają się do klas główną klaką schodową.

 

Wejście od strony boiska:

Klasa IV A, VI A, VII A, VIII A, VIII B

Uczniowie udają się do klas boczną klatką schodową – od strony boiska wielofunkcyjnego.

 

Harmonogram wydawania posiłków w stołówce:

Godzina 11.30 – 11.45 – klasy I, II, III, IV, V (dzieci nieuczęszczające na świetlicę).

Godzina 12.30 – 12.45 – klasy VI, VII, VIII.

Godzina 13.00 – dzieci uczęszczające na świetlicę.

W stołówce nie mogą przebywać osoby trzecie.

 

 

 

Zawieszenie zajęć w przedszkolu

Szanowni Państwo,
choć bardzo nam przykro z tego powodu, w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w dniach 29 marca – 11 kwietnia 2021 r. zmuszeni jesteśmy zamknąć nasze przedszkole.
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 15/2021 oraz z Procedurą Zdalnego Nauczania w Przedszkolu Miejskim nr 2.

Rekrutacja do przedszkola

Zapraszamy serdecznie do naszego przedszkola.

Od  17 do do 25 lutego (do godz. 15.00) 2021 r. należy wypełniać zgłoszenia na stronie internetowej NABÓR. Dokumenty wypełnione przez Internet  należy wydrukować, podpisać i złożyć w naszym Miejskim Zespole Szkół nr 1.

Na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/krosno/przedszkole  znajdą państwo wymagane dokumenty, poradniki dla rodziców, kryteria i terminy obowiązujące w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. kadr i płac.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełny zakres zdolności do czynności prawnych, pełnia praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne / administracyjne lub średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera głównie programów Microsoft Word i Excel;
 • dobra znajomość obsługi programu VULCAN płace
 • znajomość obsługi programu Płatnik – ZUS

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostce budżetowej, szczególnie oświatowej;
 • dokładność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy – w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa pracy – wynikających z Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 • znajomość przepisów w zakresie prawa – w szczególności wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Zakres obowiązków:

a) Sporządzanie listy płac dla pracowników w programie płacowym Vulcan.

b) Naliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników w programie Vulcan.

c) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS (program Płatnik) pracowników oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych

d) Obliczanie zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych itd.),

e) Sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym wynagradzania pracowników pedagogicznych,

f) Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem okresowych ocen pracowników

g) Sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagradzania pracowników ( w tym umów, angaży, świadectw pracy).

h) Prowadzenie rozliczeń podatku od wynagrodzeń z Urzędem Skarbowym.

i) Sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.

j) Uzupełnianie danych dotyczących spraw kadrowych w Systemie Informacji Oświatowej – SIO.

h) Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników

l) Obsługa programu PFRON – sporządzanie sprawozdań

ł) Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

a) Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) Kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

d) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy, opinie, referencje,

e) Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

f) W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wymagania określone w danym ogłoszeniu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. W tym celu należy złożyć oświadczenie o następującej treści: ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu – danych wykraczających poza zakres wymagań niezbędnych, w szczególności danych zawartych w podaniu oraz CV celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego” .

g) Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.

 

Forma i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na jej adres od dnia 25 stycznia 2021 r. (do godz. 9:30) w opisanej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” . Dokumenty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 43 214 50.

Szczegóły i informacje można znaleźć na BIP

https://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-208