Konkursy przedmiotowe

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem od poniedziałku – 16 listopada – będą się odbywać konkursy przedmiotowe. Przypominamy o konieczności złożenia zgód rodziców na udział w konkurach i podpisanych klauzul RODO. Wszystkie konkursy będą się odbywać w sali 206 – o godzinie 10.00 – i trwać będą 60 minut. Jedynie konkurs z języka polskiego rozpocznie się o 12.00 – i będzie trwał 120 minut.

Poniżej harmonogram wraz z załącznikami:

regulamin_konkursy_2020-2021_zalaczniki

Czasowe zawieszenie zajęć w grupie „Krasnale”

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzonym zachorowaniem na koronawirusa pracownika Przedszkola Miejskiego nr 2, który miał kontakt z nauczycielami i dziećmi z grupy „Krasnale” – po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu prowadzącego – zajęcia w grupie zostają zawieszone w dniach 9. 11.2020 (poniedziałek) – 13.11.2020 r. (piątek). Nauczyciele będą udostępniać dzieciom materiały edukacyjne w ramach realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zgodnie z Procedurami Zdalnego Nauczania – za pomocą systemu i-Przedszkole.

Dzieci uczęszczające do grupy zostają objęte nadzorem epidemiologicznym (nie kwarantanną!). Co to znaczy? Powinniście Państwo bacznie obserwować stan zdrowia dziecka oraz swój, ograniczyć kontakty społeczne do niezbędnego minimum, a w przypadku pojawienia się objawów chorobowych – skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Sala grupy „Krasnale przed powrotem dzieci na zajęcia zostanie gruntownie zdezynfekowana.

Przypominam, że w związku z czasowym zawieszeniem zajęć w grupie przedszkolnej, jeśli z powodu zamknięcia placówki musicie zapewnić osobistą opiekę swojemu dziecku. – przysługuje Państwu prawo do zasiłku opiekuńczego,

Zapraszamy do przedszkola – 16 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 41 – zawieszenie zajeć , gr. Krasnale

Nauczanie zdalne w dniach 26.10. – 08.11.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z decyzjami rządu, dotyczącymi nauki w klasach IV – VIII przekazuję najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego w naszej szkole.

Od poniedziałku 26.10.2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia stacjonarne w  klasach IV – VIII zostają zawieszone – uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach prowadzonych zdalnie. W naszej szkole lekcje zdalne prowadzone są na platformie Google Classroom – z użyciem kont szkolnych utworzonych w przestrzeni Google’a, do których dostęp uczniowie otrzymali we wrześniu. Każdy nauczyciel zaprosił już uczniów do wirtualnych klas – jeżeli uczniowie przyjęli zaproszenie – to klikając w ikonę kamerki (zarówno na komputerze jak i w smartfonie) wchodzą do wirtualnej klasy, w której będą się odbywać lekcje.

Lekcje odbywać się będą w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć – który już we wrześniu w miarę możliwości uwzględniał blokowanie przedmiotów. Dzięki temu, mając dwa języki polskie – uczniowie będą się łączyć z nauczycielem raz, ale zrealizują dwie jednostki lekcyjne.

Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach – poprzez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy obecność na lekcji on-line (wideokonferencja) – lub – jeśli to niemożliwe ze względu na utrudniony dostęp do komputera, konieczność dzielenia się sprzętem między rodzeństwem itp.  – nawiązanie kontaktu z nauczycielem i wywiązanie się ze wskazanych przez niego obowiązków w terminie do kolejnej lekcji.

Udostępniam Państwu Procedury Nauczania Zdalnego, z którymi należy się zapoznać – umieszczone zostały także w dzienniku elektronicznym.

Nauczyciele będą się kontaktować z dziećmi także za pośrednictwem Librusa – w panelu Zaplanowane lekcje będzie można znaleźć link do wideokonferencji czy materiałów edukacyjnych.

Zdaję sobie sprawę, że znów zaczyna się trudny i nerwowy czas – wymagający niestety większego zaangażowania rodziców w sprawy szkoły – ale zapewniam, że to obowiązek nauczycieli uczyć dzieci – rodzice w nauczaniu zdalnym powinni wyłącznie ten proces wspierać – dlatego dołożymy wszelkich starań, by lekcje były prowadzone efektywnie, a czas nauki zdalnej nie był czasem straconym. W początkowym okresie prosimy o pomoc dzieciom- szczególnie młodszym, w logowaniu się do Classrooma i Librusa – miejmy nadzieję, że sytuacja nie potrwa długo i wkrótce wrócimy do szkoły.

W przypadku trudności z dostępem do komputera – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu ze szkoły – zgodnie z regulaminem umieszczonym na Librusie i stronie internetowej (proszę jednak pamiętać, że w tym zakresie możliwości szkoły są ograniczone, dlatego złożony w sekretariacie szkoły wniosek powinien być umotywowany). Proszę o wszelkie informacje, jeżeli pojawiają się trudności w logowaniu na platformę. Problemy z dostępem do Librusa rozwiązują administratorzy: pani Ewa Trybus, pani Ewelina Śliż i pan Jan Sieniawski. Problemy z dostępem do konta e-mail i Classrooma rozwiązuje pani Elżbieta Żywiec (Korzeniowska) oraz dyrekcja szkoły.

Życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju i cierpliwości – nam wszystkim…

G. Wróbel

Procedury zdalnego nauczania od 1 września

 

Informacja od higienistki szkolnej na temat funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej

W zakładce Praca w czasie epidemii znajdują się informacje od pani higienistki dotyczące funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej w czasie epidemii Covid-19 oraz zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Informacja na temat funkcjonowania gabinetu opieki zdrowotnej w czasie epidemii Covid-19

Regulamin organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 2 od 1 września 2020 r.

Szanowni Rodzice,

prosimy zapoznać się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 2 w czasie epidemii koronawirusa od 1 września 2020 r. i przestrzeganie jego zapisów. Choć bardzo nam przykro – nie możecie Państwo swobodnie wchodzić na teren placówki – jest to dyktowane względami bezpieczeństwa.

Prosimy o stosowanie zakrycia nosa i ust oraz dezynfekowanie dłoni przy wejściu do przedszkola oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Rodzic może przebywać wyłącznie na terenie szatni – w czasie niezbędnym do pomocy dziecku przy przebieraniu się. Niestety, nie możecie Państwo wchodzić z dziećmi do sali, w której odbywają się zajęcia ani do łazienek. Pomocą służyć będą panie woźne – które przyprowadzą dziecko po zakończonych zajęciach lub odprowadzą je do sali. Prosimy o stosowanie się zaleceń – zawartych w regulaminie.

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA od 1 września

Regulamin organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 od 1 września 2020 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 od 1 września 2020 r. – w czasie epidemii. Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców – a świadczyć ma o nim złożenie stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do regulaminu). Prosimy – aby w miarę możliwości dzieci przyniosły podpisane oświadczenia już 1 września – na rozpoczęcie roku szkolnego. Jeśli nie macie Państwo możliwości wydrukować oświadczenia w domu – uczniowie otrzymają je na rozpoczęciu roku szkolnego od wychowawców – prosimy o zwrot podpisanych oświadczeń 2 września.

REGULAMIN organizacji szkoły od 1 września