Dzień Jesieni w grupie Promyczki

Z okazji dnia jesieni dzieci z grupy Promyczki uczestniczyły w konkursie wiedzy, stworzyły piękne prace plastyczne i poszukiwały „darów jesieni” podczas spaceru.

Egzamin ósmoklasisty – o czym warto wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy istotne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty, z którym warto się zapoznać.

WYTYCZNE_GIS

Powrót do szkoły uczniów klas I – III i konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem powrotu do szkoły uczniom klas I – III na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktyki oraz uruchomieniem indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczniów klas VIII – od 25 maja oraz dla wszystkich uczniów od 1 czerwca – proszę o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Równocześnie przypominam, że zamiar udziału ucznia w zajęciach – tak edukacji wczesnoszkolnej jak i konsultacjach, powinien być zgłoszony przynajmniej dwa dni wcześniej pod numerem telefonu: 13 – 43 21 450 lub e-mailowo : mzsnr1@interia.pl, a przyjście ucznia do szkoły poprzedzone złożeniem stosownego oświadczenia przez rodziców (do pobrania – w regulaminie).

REGULAMIN organizacji Szkoły Podstawowej nr 10-COVID 19

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty dni 21,22 i 23 kwietnia (wtorek, środa, czwartek) są normalnymi dniami nauki zdalnej.

Natomiast 24 kwietnia (piątek), zgodnie z wcześniej zaplanowanym kalendarzem, będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tym dniu nie będzie prowadzone zdalne nauczanie.

Zapisy dzieci do świetlicy na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami profilaktycznymi podejmowanymi w naszym kraju i koniecznością ograniczania do minimum kontaktów interpersonalnych, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby rodzice dzieci, które w przyszłym roku będą uczęszczać do szkolnej świetlicy złożyli za pośrednictwem i-dziennika stosowne oświadczenie wychowawcy z zaznaczeniem, w jakich godzinach dziecko potrzebuje opieki świetlicowej.

Świetlica pracuje w godzinach: 7.00 – 7.45, 11.30 – 14.30 (grupa I) lub 11.30 – 16.00 (grupa II).

Przypominam, że pierwszeństwo przy przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci, których rodzice pracują oraz dojeżdżające do szkoły. Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do klasy pierwszej, prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły – tel. 013 – 43 21 450. Proszę o złożenie ww. oświadczenia do 20. 03. 2020 r.

Kartę zapisu ucznia do świetlicy (pobierz) proszę o złożenie w sekretariacie szkoły, gdy przywrócona zostanie normalna praca w placówce.