SPORTOWY SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 6 czerwca wychowankowie naszego przedszkola zajęli II miejsce
w Integracyjnej Olimpiadzie Sportowej dla przedszkolaków. Gratulujemy!

SPORTOWY SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

LEKCJA W MUZEUM RZEMIOSŁA

30 maja dzieci z przedszkolnej grupy „Słoneczka” wzięły udział w lekcji muzealnej „Dawne zawody mieszkańców Krosna”. Pan przewodnik opowiedział im jak wyglądała praca rzemieślników: szewca, rymarza, kołodzieja, kowala itp. Dzieci mogły też obejrzeć jak wyglądały dawne zakłady i pracownie, jak chociażby zakład modniarki. Było to niezwykle ciekawe spotkanie.

LEKCJA W MUZEUM RZEMIOSŁA

FINAŁ ZAWODÓW W PŁYWANIU

 

W dniu 18.05.2018r. w Dębicy odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu. Drużyna Gimnazjum Nr 2 w Krośnie godnie reprezentowała swoją szkołą. Uczeń klasy    II b Dawid Chabior w pływaniu indywidualnym na dystansie 50 m stylem dowolnym zajął w Finale Wojewódzkim XI miejsce. Opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

RODO: Klauzula informacyjna dla uczniów/ wychowanków i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że: 

    1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów 1, tel: 13 43 214 50, mail: mzsnr1@interia.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie możliwy jest pod numerem tel. 13 43 214 50 lub adresem email: mzsnr1@interia.pl (poprzez sekretariat).

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  2. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
  3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                               Administrator Danych Osobowych

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

                                               mgr inż. Marlena Gierucka

Wycieczka przedszkolaków do Zagrody „Szmer” w Lutczy

21 maja przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Zagrody Szmer koło Lutczy. Gospodarstwo to, położone wśród lasów i łąk, było miejscem wspaniałej zabawy. Już sama podróż sprawiła dzieciom dużo radości, a tam na miejscu tyle atrakcji! Był przejazd (prawie prawdziwym) pociągiem, przejazd bryczką, którą prowadził wesoły Pan Woźnica. Były bliskie spotkania ze zwierzątkami: ptakami domowymi, kozą, królikami, świnką wietnamską, owcą i końmi, pokaz jak wygląda ul i wyposażenie pszczelarza oraz sprytnie zrobione poidełko dla pożytecznych owadów. Pod okiem Pani Ogrodniczki dzieci posadziły w doniczkach pomidorki koktajlowe,  a z Panią Plastyczką własnoręcznie wykonały pamiątkowe magnesy.  Niezwykłą atrakcją dla dzieci był ogrodzony plac zabaw, a na nim: zadaszona piaskownica ze stołami, prawdziwymi blaszanymi naczyniami i drewnianymi łyżkami, wiadra z wodą, w którym łowić można było pływające tam drewniane ryby, „aparaturę” do nauki dojenia krowy, koniki na biegunach, wieloosobowe „narty”, wyciągarka dla samochodów i wiele innych ręcznie wykonanych zabawek. Cała Zagroda to przesympatyczne miejsce. Naprawdę nie było czasu, by się nudzić. Po dniu wypełnionym tyloma atrakcjami, wszystkie przedszkolaki wróciły uśmiechnięte i pełne wrażeń.

Wycieczka przedszkolaków do Zagrody „Szmer” w Lutczy

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SŁONECZKA” Z WIZYTĄ NA KROŚNIEŃSKIM LOTNISKU

Niejeden przedszkolak wpatruje się w niebo widząc przelatujące samoloty. 9 maja 2018 r. wybraliśmy się na lotnisko w Krośnie. Niektórzy po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć samoloty z tak bliska, a gdy pozwolono nam wsiąść do prawdziwego szybowca i poczuć jak to jest, gdy siedzi się za jego sterami, byliśmy po prostu zachwyceni. Pan pilot wytłumaczył nam czym różnią się szybowce od innych samolotów i pokazał, jak steruje się tym pojazdem powietrznym. Dalej czekały na nas kolejne atrakcje. Na drugim końcu hangaru stały samoloty, niektóre tak  duże, że  wszyscy się w nich zmieścili. Mieliśmy także okazję spojrzeć na lotnisko z wieży nawigacyjnej i porozmawiać z panem nawigatorem o jego pracy.  Niechętnie opuszczaliśmy to ciekawe miejsce, ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Dziękujemy pracownikom Lotniska Krosno i Areoklubowi Krośnieńskiemu za możliwość przyjrzenia się samolotom z tak bliskiej odległości i serdeczne przyjęcie.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SŁONECZKA” Z WIZYTĄ NA KROŚNIEŃSKIM LOTNISKU

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

Zbliżające się Święto Flagi nasze Przedszkole postanowiło uczcić poprzez organizację Konkursu pieśni patriotycznej. Spotkanie rozpoczęły dzieci z grupy „Słoneczka” recytacją wiersza „Miś Patriota”, który to „przysłuchiwał się” prezentacjom pieśni, przygotowanych przez wszystkie grupy przedszkolne. Radosne spotkanie zakończyło się wspólną recytacją wiersza Cz. Janczarskiego „Powiewa flaga”.

ŚWIĘTO FLAGI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR2

MY SIĘ MÓWIĆ NIE BOIMY

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 14 w Krośnie zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „My się mówić nie boimy”, tym razem pod hasłem „Najpiękniejsze wiersze dla Babci i Dziadka”. Brawurowym wykonaniem wiersza „Nowoczesna babcia” uczennica klasy IV a – Julia Wajrak – udowodniła, że mówić się nie boi i zdobyła II miejsce. Gratulujemy.