DZIEŃ ZAWODOWCA

TO MY! Wspania?a III b z wychowawc? w „Szczepaniku” na Dniu Zawodowca.

DZIEŃ ZAWODOWCA
canada goose deutschland canada goose deutschland

KONKURSY! FESTIWALE! NAGRODY!

W?ród wychowanków Przedszkola Miejskiego Nr2 nie brakuje „ma?ych artystów”.W ostatnim czasie dzieci z naszego przedszkola wzi??y udzia? w konkursie plastycznym pod has?em „Zabawy i sporty zimowe” zorganizowanym przez Miejsk? Poradni? Psychologiczno- Pedagogiczn? w Kro?nie. W?ród laureatów znale?li si?: Mateusz Przybysz z grupy „Le?ne Ludki”- I miejsce w konkursie, Mi?osz Nykiel grupa „Le?ne Ludki” i Maja Zygmunt grupa „M?dre Sówki”- wyró?nienia.

Talenty recytatorskie i wokalne zaprezentowa?y tak?e dziewczynki z grupy „Le?ne Ludki”; Karolinka Bielaska i Natalka Wroniewicz oraz Gabrysia Liszka z grupy „M?dra Sówki”. Podczas „Festiwalu Zakochnej Piosenki” w SOS-W” w Kro?nie- przed licznie zgromadzona publiczno?ci?- w piosence i wierszach wyra?a?y uczucia sympatii i mi?o?ci do swoich bliskich. Uczestnikom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

KONKURSY! FESTIWALE! NAGRODY!
michael kors tasche sale michael kors tasche sale

Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców

W dniu 24.02. 2017r. w Kro?nie odby?a si? Powiatowa Gimnazjada w pi?ce siatkowej ch?opców. Dru?yna naszego gimnazjum zaj??a w zawodach IV miejsce. Opiekunem dru?yny by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców
canada goose frauen canada goose frauen

Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym

Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym

W dniu 1.12. 2016r. w Kro?nie odby?a si? Powiatowa Gimnazjada w tenisie sto?owym. Dru?yna gimnazjum zaj??a w zawodach III miejsce.

Opiekunem dru?yny by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski. canada goose schweiz canada goose schweiz

WKRÓTCE BĘDZIEMY UCZNIAMI!

WKRÓTCE BĘDZIEMY UCZNIAMI! „Leśne Ludki” w Szkole Podstawowej Nr 10
michael kors tasche jet set michael kors tasche jet set

Powiatowa Gimnazjada w koszykówce chłopców

W dniu 22.11. 2016r. w Kro?nie odby?a si? Powiatowa Gimnazjada w koszykówce ch?opców. Dru?yna Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie zaj??a w zawodach IV miejsce. Opiekunem dru?yny by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

Powiatowa Gimnazjada w koszykówce chłopców
michael kors tasche jet set michael kors tasche jet set

Powiatowa Gimnazjada w unihokeju chłopców

W dniu 8. 11. 2016r. w Kro?nie odby?a si? Powiatowa Gimnazjada w unihokeju ch?opców. Zespó? ch?opców godnie reprezentowa?a barwy Gimnazjum Nr 2 w Kro?nie, zajmuj?c w zawodach  II miejsce. Opiekunem dru?yny by? nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

Powiatowa Gimnazjada w unihokeju chłopców
canada goose sale canada goose sale

Powiatowa Gimnazjada w piłce ręcznej dziewcząt

W dniu 8 lutego 2017 roku odby?a si? Powiatowa Gimnazjada w pi?ce r?cznej dziewcz?t. Dru?yna
w sk?adzie: Weronika Filip, Natalia Kania, Oliwia Kasza, Anna Leszczy?ska, Katarzyna Majewska, Gabriela P?odzie?, Patrycja P?odzie?, Emilia Przybylska, Julia Rogus, Wiktoria ?wi?tnicka, Martyna Wszo?ek, Izabela Zawisza, Wiktoria Ziewalicz oraz Wiktoria ?ukaszek godnie reprezentowa?a barwy naszego gimnazjum i zaj??a w zawodach III miejsce.

Nauczyciel wychowania fizycznego: Ewa Rz?sa

canada goose männer canada goose männer

Kolorowa chemia

canada goose deutschland canada goose deutschland

ABSOLWENTKI NA ZAJĘCIACH KOŁA POLONISTYCZNEGO

16 lutego na zaj?ciach ko?a polonistycznego mieli?my mi?ych go?ci – nasze absolwentki – Karolina i Klaudia, obecnie studentki presti?owych uczelni, odwiedzi?y szko??. Jak kilka lat temu zasiad?y w szkolnych ?awach, tym razem po drugiej stronie. Dzieli?y si? z  uczniami gimnazjum swymi do?wiadczeniami. By?o nam bardzo mi?o.

ABSOLWENTKI NA ZAJĘCIACH KOŁA POLONISTYCZNEGO
michael kors handtasche michael kors handtasche