VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, 28 września 2018

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele

Nasza szkoła uczestniczy w akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2018 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

24-27.09.2018. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia – w domu, w szkole.

28.09.2018. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład:

6 · ? =54

24 : ? = 8

? : 7 = 6

56 = 7 · ?

63 : 7 = ?

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy lokalni:

Ewelina Śliż

Marlena Gierucka

Bożena Sroka

 

Łączy nas KSIĄŻKA!

Uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie wraz ze swoim wychowawcą Elżbietą Kustroń 20 września 2018 r. Filii Nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej brali udział w spotkaniu z p. Barbarą Gawryluk.

Barbara Gawryluk jest autorką książek dla dzieci, tłumaczy na j. polski literaturę szwedzką oraz od 1992 r. pracuje w Radiu Kraków, w którym prowadzi audycje poświęcone książkom dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania z młodymi czytelnikami przedstawiła im pięć swoich książek: „Baltica”, „Dżoka”, „Bazylię”, „Małych bohaterów” oraz „Tutu”. Opisane w nich historie oparte są na prawdziwych zdarzeniach. Odpowiadała też na pytania dzieci, dotyczące tego, jak zaczęła się jej kariera pisarska, jak długo trwa pisanie jednej książki, zapytana o to, skąd czerpie inspirację i gdzie szuka tematów do kolejnych książek zdradziła, że to raczej one znajdują ją. Pomysły przychodzą z życia powiedziała pisarka.

Spotkanie z Barbarą Gawryluk zakończyło się podpisywaniem przez autorkę egzemplarzy jej książek oraz pamiątkowymi fotografiami.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Łączy nas KSIĄŻKA!”

 

Sukcesy sportowe chłopców

W dniu 20.09.2018r. na obiektach sportowych MOSiR Krosno odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w LA chłopców. Drużyna godnie reprezentowała barwy Szkoły Podstawowej
Nr 10. Uczeń klasy III b Dominik Kud zajął I miejsce w biegu na 100 m. Uczeń klasy III a Kacper Gęborys zajął I miejsce w pchnięciu kulą. Uczniowie Ci Uzyskali awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się w Rzeszowie. Sztafeta 4×100 m w składzie Kacper Gęborys, Dominik Kud, Jakub Stojak, Kacper Borkowski zajęła III miejsce w zawodach.

Opiekunem drużyny był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski

 

„Król Maciuś”zmienił lokalizację

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego w Krośnie od 3 września 2018 r. zmieniło lokalizację. Do tej pory placówka ta funkcjonowała przy ul. Mirandoli Pika. Od nowego roku szkolnego znajduje się w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie przy ul. J. i S. Magurów 1.

Wychowanków przedszkola przywitały świeżo wyremontowane, piękne sale, ciekawe pomoce dydaktyczne i nowe zabawki. Uroczystego otwarcia przedszkola w nowym miejscu dokonali: Prezydent Krosna  Pan Piotr Przytocki, Z-ca Prezydenta Pan  Bronisław Baran, Przewodniczący Rady Miasta Pan  Zbigniew Kubit, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani  Grażyna Gregorczyk, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie Pani Lucyna Opoń, Dyrektor placówki Pani Marlena Gierucka i  wychowankowie przedszkola.

Po zakończeniu uroczystości znamienici Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

30 maja 2018r. odbył się konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”, w którym udział wzięło ośmiu uczniów klasy I a – innowacyjnej klasy dwujęzycznej z językiem niemieckim.

Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem , odważnie i bez tremy  recytowali wylosowane kilka tygodni wcześniej wiersze w języku niemieckim. Jury oceniające uczestników brało pod uwagę opanowanie tekstu, wyrazistość i poprawność wymowy, intonację, gest sceniczny. Dzieci zaprezentowały się niezwykle profesjonalnie. Po dokonaniu oceny występów, jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Miejsce I – Miłosz Nykiel

Miejsce II- Milena Owoc

Miejsce III – Aleksandra Kościelniak

Wszystkim jednak uczestnikom gratulujemy odwagi, ponieważ nie każdy z nas w tak młodym wieku potrafił recytować wiersze w języku niemieckim!

 

Konkurs „Niemiecka poezja dla najmłodszych”

 

 

SPORTOWY SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW

Dnia 6 czerwca wychowankowie naszego przedszkola zajęli II miejsce
w Integracyjnej Olimpiadzie Sportowej dla przedszkolaków. Gratulujemy!

SPORTOWY SUKCES PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

LEKCJA W MUZEUM RZEMIOSŁA

30 maja dzieci z przedszkolnej grupy „Słoneczka” wzięły udział w lekcji muzealnej „Dawne zawody mieszkańców Krosna”. Pan przewodnik opowiedział im jak wyglądała praca rzemieślników: szewca, rymarza, kołodzieja, kowala itp. Dzieci mogły też obejrzeć jak wyglądały dawne zakłady i pracownie, jak chociażby zakład modniarki. Było to niezwykle ciekawe spotkanie.

LEKCJA W MUZEUM RZEMIOSŁA

FINAŁ ZAWODÓW W PŁYWANIU

 

W dniu 18.05.2018r. w Dębicy odbył się Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu. Drużyna Gimnazjum Nr 2 w Krośnie godnie reprezentowała swoją szkołą. Uczeń klasy    II b Dawid Chabior w pływaniu indywidualnym na dystansie 50 m stylem dowolnym zajął w Finale Wojewódzkim XI miejsce. Opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Zajchowski.

RODO: Klauzula informacyjna dla uczniów/ wychowanków i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że: 

    1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Jana i Stanisława Magurów 1, tel: 13 43 214 50, mail: mzsnr1@interia.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie możliwy jest pod numerem tel. 13 43 214 50 lub adresem email: mzsnr1@interia.pl (poprzez sekretariat).

 

  1. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  2. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
  3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

                                               Administrator Danych Osobowych

                                               Dyrektor

                                               Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

                                               mgr inż. Marlena Gierucka