Baza dydaktyczna

W szkole znajduj? si?:

  Jasne przestronne sale lekcyjne i dobrze wyposa?one pracownie przedmiotowe:

 • 4 nowoczesne pracownie informatyczne
 • pracownia biologii
 • pracownia chemii
 • pracownia geografii
 • pracownia j. polskiego
 • pracownia matematyki
 • pracownia fizyki
  Posiadamy:

 • Bibliotek? szkoln? oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • Czytelni?
 • Du?e przestronne korytarze
 • Sal? gimnastyczn?
 • Ma?? sal? gimnastyczn?
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Plac zabaw „Radosna szko?a”
 • Gabinet rehabilitacji ruchowej
 • Si?owni?
 • Sto?ówk?
 • Sklepik szkolny
 • Gabinet higienistki
 • Gabinet pedagoga szkolnego
 • Pokój do pracy z indywidualnej z uczniem
 • Gabinet Dyrektora
 • Sekretariat
 • Ksi?gowo??
 • Estetyczne sanitariaty

W budynku szkolnym zainstalowany jest system elektronicznego monitoringu, który zapewnia zwi?kszenie poczucia bezpiecze?stwa w?ród uczniów przebywaj?cych w szkole.

 

nike air max damen nike air max damen