Program „Aktywny Samorząd” – dla niepełnosprawnych rodziców przedszkolaków

Prosimy o zapoznanie się z programem „Aktywny Samorząd” realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Urząd Miasta Krosna.

Jednym z obszarów wsparcia ujętych w programie jest obszar, który dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 zł za miesiąc. O pomoc może ubiegać się rodzic/opiekun prawny, który posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jednocześnie jest aktywny zawodowo (przez co należy rozumieć: zatrudnienie, rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu).

Nabór wniosków zakończy się 31 sierpnia 2020 roku.

Broszura Aktywny Samorząd 2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice,
choć bardzo nam przykro – nie możemy w tym roku spotkać się osobiście w szerokim gronie w czasie apelu w sali gimnastycznej. Musimy zadbać o bezpieczeństwo – i dlatego postanowiliśmy, że zamiast na akademii uczniowie spotkają się z wychowawcami na Google Meet, natomiast świadectwa odbiorą wg poniższego harmonogramu.
Równocześnie bardzo dziękujemy za ten niezwykle trudny rok szkolny – bo wielu z Państwa tak naprawdę także powinno otrzymać świadectwo – za długie godziny spędzone z dzieckiem przy komputerze czy książkach. Wielu z nas także ma dzieci – rozumiemy wszelkie frustracje i złości – równocześnie zapewniając, że staraliśmy się robić wszystko, co w naszej mocy, by nie tylko zrealizować zaplanowane treści, ale podtrzymać kontakt z uczniami i utrzymać choćby pozory normalności – funkcjonując w wirtualnych klasach. Życzymy Państwu, dzieciom – i sobie, abyśmy we wrześniu spotkali się osobiście – i wrócili do normalności.

Kochani Uczniowie,
życzymy spokojnych wakacji. Niech godziny spędzone przy komputerach i smartfonach w czasie nauczania zdalnego zaowocują pragnieniem osobistego kontaktu z rówieśnikami – odpocznijcie nie tylko od nauki, ale i nowoczesnych technologii. Grajcie w piłkę, woźcie się na rowerach i rolkach, korzystajcie z kąpieli słonecznych. Uważajcie na siebie – i po prostu żyjcie aktywnie, abyście wszyscy, cali, zdrowi i pełni chęci do nauki wrócili do nas po wakacjach.
Samych serdeczności
Życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne MZS nr 1

Zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy odbieraniu świadectwa:
1. Po odbiór świadectwa przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, nieobjęte kwarantanną, ani niemieszkające z osobami na kwarantannie.
2. Każdy wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
3. Świadectwa należy odbierać w wyznaczonych godzinach.
4. Nie należy gromadzić się pod szkołą ani na korytarzach – każdy zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego, zakrywania nosa i ust maseczką.
5. Odbierając świadectwo – warto założyć rękawiczki.
6. Nauczyciele wręczający świadectwa także będą stosować środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki.
7. Przy wejściach do szkoły, w klasach oraz sali gimnastycznej umieszczone będą środki do dezynfekcji.
8. Jeżeli dziecko nie może odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie – będzie ono czekało na odbiór w sekretariacie szkoły.

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW
W związku z tym, że w sali gimnastycznej – zgodnie z wytycznymi GIS, aby na jedną osobę przypadało 4m2 – jednorazowo może (z zachowaniem bezpiecznych odległości) przebywać 72 osoby, zdecydowaliśmy się na organizację tej ważnej uroczystości. Prosimy jednak uczestników wydarzenia, aby szczególnie zadbali o osobistą ochronę – nie gromadzili się pod szkołą i zachowywali społeczny dystans, mieli maseczki oraz rękawiczki, by móc bezpiecznie odebrać szkolne świadectwo i dyplomy. Przy wejściu do szkoły oraz sali gimnastycznej umieszczone zostaną środki dezynfekujące, prosimy o ich stosowanie.

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty – o czym warto wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy istotne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty, z którym warto się zapoznać.

WYTYCZNE_GIS

Przygotowania do rozpoczęcia klasy pierwszej – ważne informacje dla Rodziców pierwszoklasistów

Szanowni Państwo,

zwykle w czerwcu odbywało się w naszej szkole spotkanie z rodzicami dzieci, które we wrześniu rozpoczynają naukę w klasie pierwszej. W tym roku – ze względów epidemiologicznych – jest to niewskazane, w związku z tym przekazujemy ważne informacje, które pomogą przygotować pierwszoklasistów do tego ważnego dnia, jakim jest rozpoczęcie nauki w szkole.

W poniżej załączonym pliku znajdziecie Państwo ważne informacje organizacyjne, na temat sugerowanej wyprawki pierwszaka oraz krótki poradnik – jak ułatwić dziecku adaptację w nowej szkole. Zapraszamy do lektury.

Jak ułatwić adaptację w nowej szkole oraz wyprawka pierwszoklasisty

Konsultacje dla uczniów – od 1 czerwca

W związku z organizacją konsultacji dla uczniów klas IV – VIII od 1 czerwca – proszę zapoznać się z harmonogramem, który powstał w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. Równocześnie należy pamiętać, że jeśli jakiś przedmiot nie został ujęty w harmonogramie – a pojawi się potrzeba zorganizowania konsultacji – należy ją zgłosić w sekretariacie szkoły pod numerem 013 43 21 450 lub na adres e-mailowy: mzsnr1@interia.pl – podobnie jak chęć dołączenia do którejś z grup. Uczeń przychodzący po raz pierwszy na konsultacje powinien przynieść ze sobą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji konsultacji.

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach

Powrót do szkoły uczniów klas I – III i konsultacje

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem powrotu do szkoły uczniom klas I – III na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktyki oraz uruchomieniem indywidualnych i grupowych konsultacji dla uczniów klas VIII – od 25 maja oraz dla wszystkich uczniów od 1 czerwca – proszę o zapoznanie się z Regulaminem organizacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej i konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

Równocześnie przypominam, że zamiar udziału ucznia w zajęciach – tak edukacji wczesnoszkolnej jak i konsultacjach, powinien być zgłoszony przynajmniej dwa dni wcześniej pod numerem telefonu: 13 – 43 21 450 lub e-mailowo : mzsnr1@interia.pl, a przyjście ucznia do szkoły poprzedzone złożeniem stosownego oświadczenia przez rodziców (do pobrania – w regulaminie).

REGULAMIN organizacji Szkoły Podstawowej nr 10-COVID 19

Otwarcie Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Krosna – nasze przedszkole zostanie otwarte 11 maja – jednak będzie działać w określonym reżimie sanitarnym, a zajęcia opiekuńcze obejmą wyłącznie dzieci rodziców pracujących – którzy nie są w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką. Rodzice, którzy już zadeklarowali potrzebę przyprowadzenia dzieci do przedszkola lub mają taki zamiar – zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii oraz złożyć stosowne oświadczenie (do pobrania w załączniku). Oświadczenie powinno być podpisane przez obydwoje rodziców – i złożone nie później niż przed pierwszym pozostawieniem dziecka w przedszkolu. Niezłożenie dokumentu jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńcze.

REGULAMIN organizacji i funkcjonowania PM nr 2 od 11 maja 2020 r.

Spektakl Teatralny Grupy Promyczki

Dziewczynki i chłopcy z grupy Promyczki wypróbowali swoje siły na przedszkolnej scenie teatralnej. W występie dla pozostałych grup, przedstawiły krótką inscenizację słowno-muzyczną, w której wystąpili: Jaś, Małgosia i Baba Jaga, Kopciuszek i Dobra Wróżka, Czerwony Kapturek, Babcia i Wilk, Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków, a także wspaniali Narratorzy. Opracowany przez grupę spektakl był wynikiem zgłębiania wiedzy o teatrze przez cały ubiegły tydzień.