Atuty gimnazjum

Gimnazjum nr 2  w Krośnie:  dobra szkoła – dobry wybór

NASZE ATUTY

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA – potwierdzony przez wyniki egzaminów zewnętrznych (na co wskazuje tzw. Edukacyjna Wartość Dodana – najlepsza miara jakości pracy szkoły) – co z łatwością można sprawdzić na stronie www.ewd.edu.pl), osiągamy wyniki egzaminu gimnazjalnego wyższe niż średnie wyniki uczniów na terenie powiatu i  miasta Krosna,  posiadamy tytuł „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”.

WYSOKA OCENA KURATORIUM OŚWIATY – otrzymaliśmy najwyższą z możliwych ocenę uzyskaną w czasie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w  październiku 2015 roku (najważniejsza z form kontroli, którym podlegają placówki oświatowe) we wszystkich kontrolowanych obszarach (raport dostępny jest na stronie internetowej www.npseo.pl/action/raports).
BAZA DYDAKTYCZNA – nasza szkoła jest wyposażona na miarę XXI wieku, posiadamy aż 2 nowoczesne pracownie językowe, mobilną pracownię komputerową z 30 laptopami dla uczniów, 4 pracownie informatyczne, Centrum Informacji Multimedialnej, Wi-Fi, 8 tablic interaktywnych, wizualizer, boisko wielofunkcyjne z kortem tenisowym, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię i gabinet rehabilitacji ruchowej.

KAMERALNOŚĆ – nie jesteśmy molochem, w którym uczniowie są anonimowi, wszyscy się znają, klasy są mało liczne.

OTWARCIE NA WSPÓŁPRACĘ – korzystamy z dziennika elektronicznego, więc rodzice i uczniowie mają codzienny dostęp do informacji na temat wyników w nauce swoich dzieci, decydują o sprawach szkoły, podejmują własne inicjatywy.

JĘZYKI – w XXI wieku znajomość języków obcych to podstawa, nasza placówka oferuje zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, a w systemie pozalekcyjnym – hiszpańskiego; zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści.

ROZWÓJ FIZYCZNY – przywiązujemy dużą wagę do rozwoju fizycznego uczniów, propagując różnorodne dyscypliny sportowe, jak: pływanie, lekkoatletyka, piłka nożna, koszykowa, siatkowa, tenis ziemny – posiadamy boiska ze sztuczną nawierzchnią i kort tenisowy, siłownię i gabinet rehabilitacji ruchowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, którzy mają uprawnienia trenerskie.

WOLONTARIAT – nie zapominamy o wolontariacie – jesteśmy widoczni w corocznej akcji „Pola Nadziei”, palimy światełko do nieba z „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy”, działamy w Służbie Maltańskiej i harcerstwie, pomagamy w domu dziecka, organizujemy konferencje naukowe np. na temat TRANSPLANTACJI, szyjemy laleczki w ramach akcji UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”, chcemy zasłużyć na tytuł „Przyjaciela Hospicjum”, wspomagamy OTOZ Animals Krosno.

ZDROWIE NA TALERZU – w ramach promowania zdrowia szkolna stołówka oferuje smaczne, przygotowywane na miejscu obiady, a w sklepiku można kupić zdrowe i niedrogie kanapki, ale także pachnące owoce, warzywa, jogurty.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY –  jesteśmy dumni z sukcesów, które odnoszą nasi uczniowie w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich (nie wspominając o  powiatowych i międzyszkolnych). Nasi uczniowie to:

  • Stypendyści Prezydenta Miasta Krosna,
  • Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, między innymi z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki,
  • Stypendyści Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”,
  • Stypendyści Marszałka Województwa (w ramach akcji wspierania uzdolnionej młodzieży w bloku nauk matematyczno – przyrodniczych),
  • Nagrodzeni w ramach Programu „Nie zgubić talentu” (w ramach akcji wspierania uzdolnionej młodzieży w bloku nauk humanistycznych),
  • Zdobywcy nagród Prezydenta Miasta Krosna w konkursie „Zasłużony dla Wolontariatu” w kategorii „KROSNOludzki Wolontariusz Roku – młodzież i opiekun”,
  • zdobywcy wielu nagród literackich, artystycznych oraz sportowych w ramach których m. in. wyjeżdżają do Brukseli, zwiedzają Centrum Naukowe „Kopernik”, Muzeum Powstania Warszawskiego, uczestniczą w obradach Parlamentu Dziecięcego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

WAPANIAŁE GRONO PEDAGOGICZNE – które dba o przyjazną atmosferę, wspiera rozwój uczniów i zapewnia im wsparcie, oferując liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych, ale  także dla uczniów z problemami dydaktycznymi – każdy nauczyciel prowadzi przedmiotowe konsultacje, w czasie których  może indywidualnie pracować z  uczniem wymagającym wsparcia.

LOKALIZACJA – mamy najlepszą z możliwych lokalizację, w pobliżu dworca PKS i PKP, co znacznie ułatwia dojazd do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania na terenie miasta i   okolic.

 

Gimnazjum nr 2  w Krośnie to jedna z najlepiej wyposażonych, najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych szkół na Podkarpaciu – doceniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który poświęcił jej sporo uwagi w przygotowywanym filmie promującym wysoki poziom szkolnictwa w Polsce. Do tego przyjazna, kameralna – tak najkrócej można opisać Gimnazjum nr 2.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.mzsnr1-krosno.pl – zachęcamy do skorzystania z WIRTUALNEGO SPACERU po naszej słonecznej placówce .

 

Dlaczego „Dwójka”? Bo w małych szkołach wyrastają wielcy ludzie!