Absolwenci

Naukowe i zawodowe sukcesy Artura Pelczara

 

Kim jest Artur Pelczar? To bardzo uzdolniony, młody człowiek, który w 2011 roku ukończył Gimnazjum nr 2 – i został wpisany do chlubnej Księgi Absolwentów. Artur po ukończeniu gimnazjum podjął naukę w Technikum nr 5 na kierunki informatyka – gdzie szybko okazał się być najlepszym uczniem – szkołę tę ukończył ze wspaniałą średnią 5,6…

Uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Cisco NetRiders, zdobył tytuł laureata, zajmując I miejsce w XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie informatycznej, dwukrotnie uzyskał 2. lokatę w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym T.I.K.? – TAK!  Przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej otrzymywał stypendium dla najlepszych uczniów, przez 2 lata otrzymywał też Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W tej chwili Artur jest dumnym studentem informatyki – ale, umiejąc tak dużo – mógł też podjąć pracę zawodową jako programista. To żywy dowód na to, że warto się uczyć – a najlepsza inwestycja, którą może zrobić uczeń – jest inwestowanie we własną wiedzę!

Artur – jesteśmy dumni, że uczyłeś się w naszej szkole!