Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy Absolwenci klasy VIII,

informujemy, że zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w piątek – 8 lipca – w godz. 12.00 – 14.00.

Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą ich odebrać w ww. terminie – będą mogły zgłosić się do szkoły w poniedziałek, 11 lipca.