Zebrania z rodzicami

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami, które – zgodnie z kalendarzem szkoły – odbędą się w dniach 19 – 20 maja 2021 r. (jedynie w klasie III – z uwagi na Biały Tydzień spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie). Zapraszamy on-line na platformę Meet – linki do spotkań przekażą Państwu wychowawcy klas.

Klasa Dzień Godzina
I A 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.00
II A 19 maja 2021 r. (środa) 17.00
II B 20 maja 2021 r. (czwartek) 16.00
III A 24 maja 2021 r. (poniedziałek) 17.00
IV A 19 maja 2021 r. (środa) 16.30
V A 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.00
VI A 20 maja 2021 r. (czwartek) 16.30
VII A 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.30
VIII A 19 maja 2021 r. (środa) 16.30
VIII B 20 maja 2021 r. (czwartek) 17.00

 

Zebrania z rodzicami w przedszkolu

Zapraszamy Państwa na zebrania online, które odbędą się dnia 18 maja 2021 r. (wtorek) według następującego harmonogramu:

godz. 17.00 – gr. „Promyczki”,

godz. 18.00 – gr. „Krasnale”, „Śmieszki” i „Odkrywcy”,

godz. 18.30 – gr. „Tropiciele”.

 

Linki do spotkania prześlą Państwu Wychowawcy grup.

DYŻUR WAKACYJNY

Proszę Państwa,

w tym roku Przedszkole Miejskie nr 2 na wakacjach pracuje w miesiącu sierpniu. Do 28 maja można zapisywać dziecko na listę – zgłoszenie na dyżur wakacyjny.

Listy będą dostępne w każdej grupie wiekowej.

Na dyżur wakacyjny mogą zapisywać się także dzieci, które są obecnie w najstarszej grupie.

Challenge Niebieskie Motyle

Wszystkie grupy z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji Challenge Niebieskie Motyle

Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Nauka hybrydowa od 17 maja 2021 r.

Harmonogram nauki hybrydowej w okresie 17 maja – 28 maja 2021 r.

KLASA IV A

Poniedziałek – 17 maja Nauka zdalna
Wtorek 18 maja Nauka zdalna
Środa – 19 maja Nauka zdalna
Czwartek – 20 maja Nauka stacjonarna
Piątek – 21 maja Nauka stacjonarna
Poniedziałek – 24 maja Nauka zdalna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka stacjonarna

 

Klasa V A

Poniedziałek – 17 maja Nauka stacjonarna
Wtorek 18 maja Nauka stacjonarna
Środa – 19 maja Nauka zdalna
Czwartek – 20 maja Nauka zdalna
Piątek – 21 maja Nauka zdalna
Poniedziałek – 24 maja Nauka zdalna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka stacjonarna

 

Klasa VI

Poniedziałek – 17 maja Nauka stacjonarna
Wtorek 18 maja Nauka stacjonarna
Środa – 19 maja Nauka zdalna
Czwartek – 20 maja Nauka zdalna
Piątek – 21 maja Nauka zdalna
Poniedziałek – 24 maja Nauka zdalna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka stacjonarna

 

Klasa VII

Poniedziałek – 17 maja Nauka zdalna
Wtorek 18 maja Nauka zdalna
Środa – 19 maja Nauka stacjonarna
Czwartek – 20 maja Nauka stacjonarna
Piątek – 21 maja Nauka stacjonarna
Poniedziałek – 24 maja Nauka stacjonarna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka zdalna

 

Klasa VIII A

Poniedziałek – 17 maja Nauka stacjonarna
Wtorek 18 maja Nauka stacjonarna
Środa – 19 maja Nauka stacjonarna
Czwartek – 20 maja Nauka zdalna
Piątek – 21 maja Nauka zdalna
Poniedziałek – 24 maja Nauka stacjonarna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka zdalna

 

Klasa VIII B

Poniedziałek – 17 maja Nauka zdalna
Wtorek 18 maja Nauka zdalna
Środa – 19 maja Nauka stacjonarna
Czwartek – 20 maja Nauka stacjonarna
Piątek – 21 maja Nauka stacjonarna
Poniedziałek – 24 maja Nauka stacjonarna
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Nauka zdalna

 

ZBIORCZO:

Poniedziałek – 17 maja Klasa V, VI, VIIIA
Wtorek 18 maja Klasa V, VI, VIII A
Środa – 19 maja Klasa VII, VIII A, VIII B
Czwartek – 20 maja Klasa IV, VII, VIII B
Piątek – 21 maja Klasa IV, VII, VIII B
Poniedziałek – 24 maja Klasa VII, VIII A, VIII B
Wtorek – czwartek – 25 – 27 maja EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Piątek – 28 maja Klasa IV, V, VI

Od 31 maja zapraszamy do szkoły wszystkich uczniów na naukę stacjonarną.

Każda klasa będzie uczyła się w miarę możliwości w stałej sali, przerwy będą zorganizowane w taki sposób, by klasy stykały się ze sobą jak najrzadziej. W przestrzeniach wspólnych – czyli na korytarzach, obowiązuje noszenie maseczki i zachowywanie dystansu społecznego, wszystkie pomieszczenia szkolne będą wietrzone na przerwach i w czasie zajęć oraz dezynfekowane po zakończonych zajęciach.

Stały przydział sal lekcyjnych

Klasa I A – sala 105

Klasa II A – sala 107

Klasa II B – sala 110

Klasa III A – sala 104

Klasa IV A – sala 102

Klasa V A – sala 206

Klasa VI A – sala 211

Klasa VII A – sala 205

Klasa VIII A – sala 204

Klasa VIII B – sala 203

 

Wejście do szkoły

Wejście główne – przez szatnię:

Klasa I A, I B, II A, III A, V A

Uczniowie udają się do klas główną klaką schodową.

 

Wejście od strony boiska:

Klasa IV A, VI A, VII A, VIII A, VIII B

Uczniowie udają się do klas boczną klatką schodową – od strony boiska wielofunkcyjnego.

 

Harmonogram wydawania posiłków w stołówce:

Godzina 11.30 – 11.45 – klasy I, II, III, IV, V (dzieci nieuczęszczające na świetlicę).

Godzina 12.30 – 12.45 – klasy VI, VII, VIII.

Godzina 13.00 – dzieci uczęszczające na świetlicę.

W stołówce nie mogą przebywać osoby trzecie.