Powtarzaj z Kopernikiem!

Ósmoklasiści – zachęcamy do skorzystania z propozycji I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie

Konkursy dla klas VII i VIII

Zachęcamy uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie