#RazemNaSwieta

Szkolne Koło PCK działające w Naszej szkole, przekazało zebrane środki czystości dla podopiecznych PCK w Krośnie. Szczególne podziękowania należą się uczniom i ich rodzicom z młodszych klas, którzy zaangażowali się w pomoc drugiemu człowiekowi. Jesteście WSPANIALI