Nauczanie zdalne w dniach 26.10. – 08.11.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z decyzjami rządu, dotyczącymi nauki w klasach IV – VIII przekazuję najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauczania zdalnego w naszej szkole.

Od poniedziałku 26.10.2020 r. do 8 listopada 2020 r. zajęcia stacjonarne w  klasach IV – VIII zostają zawieszone – uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w lekcjach prowadzonych zdalnie. W naszej szkole lekcje zdalne prowadzone są na platformie Google Classroom – z użyciem kont szkolnych utworzonych w przestrzeni Google’a, do których dostęp uczniowie otrzymali we wrześniu. Każdy nauczyciel zaprosił już uczniów do wirtualnych klas – jeżeli uczniowie przyjęli zaproszenie – to klikając w ikonę kamerki (zarówno na komputerze jak i w smartfonie) wchodzą do wirtualnej klasy, w której będą się odbywać lekcje.

Lekcje odbywać się będą w czasie rzeczywistym – zgodnie z obowiązującym planem zajęć – który już we wrześniu w miarę możliwości uwzględniał blokowanie przedmiotów. Dzięki temu, mając dwa języki polskie – uczniowie będą się łączyć z nauczycielem raz, ale zrealizują dwie jednostki lekcyjne.

Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach – poprzez uczestnictwo w zajęciach rozumiemy obecność na lekcji on-line (wideokonferencja) – lub – jeśli to niemożliwe ze względu na utrudniony dostęp do komputera, konieczność dzielenia się sprzętem między rodzeństwem itp.  – nawiązanie kontaktu z nauczycielem i wywiązanie się ze wskazanych przez niego obowiązków w terminie do kolejnej lekcji.

Udostępniam Państwu Procedury Nauczania Zdalnego, z którymi należy się zapoznać – umieszczone zostały także w dzienniku elektronicznym.

Nauczyciele będą się kontaktować z dziećmi także za pośrednictwem Librusa – w panelu Zaplanowane lekcje będzie można znaleźć link do wideokonferencji czy materiałów edukacyjnych.

Zdaję sobie sprawę, że znów zaczyna się trudny i nerwowy czas – wymagający niestety większego zaangażowania rodziców w sprawy szkoły – ale zapewniam, że to obowiązek nauczycieli uczyć dzieci – rodzice w nauczaniu zdalnym powinni wyłącznie ten proces wspierać – dlatego dołożymy wszelkich starań, by lekcje były prowadzone efektywnie, a czas nauki zdalnej nie był czasem straconym. W początkowym okresie prosimy o pomoc dzieciom- szczególnie młodszym, w logowaniu się do Classrooma i Librusa – miejmy nadzieję, że sytuacja nie potrwa długo i wkrótce wrócimy do szkoły.

W przypadku trudności z dostępem do komputera – w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu ze szkoły – zgodnie z regulaminem umieszczonym na Librusie i stronie internetowej (proszę jednak pamiętać, że w tym zakresie możliwości szkoły są ograniczone, dlatego złożony w sekretariacie szkoły wniosek powinien być umotywowany). Proszę o wszelkie informacje, jeżeli pojawiają się trudności w logowaniu na platformę. Problemy z dostępem do Librusa rozwiązują administratorzy: pani Ewa Trybus, pani Ewelina Śliż i pan Jan Sieniawski. Problemy z dostępem do konta e-mail i Classrooma rozwiązuje pani Elżbieta Żywiec (Korzeniowska) oraz dyrekcja szkoły.

Życzę przede wszystkim zdrowia, spokoju i cierpliwości – nam wszystkim…

G. Wróbel

Procedury zdalnego nauczania od 1 września