Informacja od higienistki szkolnej na temat funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej

W zakładce Praca w czasie epidemii znajdują się informacje od pani higienistki dotyczące funkcjonowania gabinetu medycyny szkolnej w czasie epidemii Covid-19 oraz zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Informacja na temat funkcjonowania gabinetu opieki zdrowotnej w czasie epidemii Covid-19