Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 10

Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 odbędą się według następującego harmonogramu:
Środa, 2 września o godzinie 16.30:
klasa II b – w sali 110
klasa IV a – w sali 102
klasa VIII b – w sali 203
Środa, 2 września o godzinie 17.00:
klasa I a – w sali 105
klasa V a – w sali 206
Czwartek, 3 września o godzinie 16.30:
klasa II a – w sali 107
klasa III a – w sali 104
klasa VI a – w sali 202
Czwartek, 3 września o godzinie 17.00:
klasa VII a – w sali 205
klasa VIII a – w sali 204