Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 będą przyjmowane w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna przy ulicy Lwowskiej 28 a. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców.
Termin składania wniosków: 1 – 15 września 2020 r.